Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

Se starostou Josefem Bazalou jsem se sešel před uzávěrkou našich novin. Starosta mi poskytl nejnovější informace týkající se investičních akcí, které v současnosti probíhají na území Starého Města.
Výstavba Event – centra a náměstí Velké Moravy
Koncem května bylo předáno staveniště na výstavbu II. etapy náměstí Velké Moravy s tím, že jeho celkové dokončení předpokládáme do konce října letošního roku. Během června ještě probíhá výběr na dodavatele interiéru nového informačního centra. V každém případě se těším na hodové odpoledne 28. září, které proběhne již na novém náměstí.

Oprava místní komunikace Zelnitiusova
V ulici Zelnitiusova v současné době provádějí Slovácké vodovody a kanalizace a. s. rekonstrukci vodovodu. Následovat bude nový zemní rozvod elektrické energie společností Eon a. s. včetně připojení domácnostem. Koncem července pak nastoupí námi vybraná stavební firma, která provede rekonstrukci chodníků, komunikace a veřejného osvětlení. Práce by měly být dokončeny do konce září.

Oprava pochůzné plochy lávky přes Baťův kanál
Vzhledem k tomu, že jsme získali společně s Uherským Hradištěm dotaci na rekonstrukci obou lávek, probíhá jednání o společném postupu na výběr dodavatele. Stavební práce plánujeme od srpna do září. Znamená to, že v tomto období budou lávky pro veřejnost uzavřeny. Termíny však nejsou ještě závazné. Vše je závislé na tom, jak rychle dokážeme zorganizovat výběrové řízení na rekonstrukci povrchu lávek. Naší snahou je mít jednoho dodavatele pro obě města.

Rekonstrukce kotelny základní školy Komenského
Stávající kotle v ZŠ Komenského č. p. 1720 jsou v havarijním stavu, a proto budou nahrazeny novou soustavou tří kondenzačních kotlů o výkonu každého 110 kW. Jednotlivé topné větve budou napojeny na stávající rozvody. V kotelně bude osazen nový zásobník na 1000 l. Očekáváme, že stavební práce proběhnou během prázdnin.

Protipovodňová ochrana města a mikroregionu
Je patrné, že systém hlásičů byl již ve Starém Městě nainstalován na sloupy veřejného osvětlení. Nyní tyto práce probíhají v dalších osmi obcích mikroregionu. Po jejich montáži bude zahájeno oživování celé soustavy a to tak, aby včasně varovala před blížícím se zvýšeným stavem na vodních tocích. Přes reproduktory bude možné varovat obyvatele před hrozícím nebezpečím a předávat pokyny k další činnosti. Informace z jednotlivých měřících stanic budou poskytovány nejen dispečinku Povodí Moravy, ale i Integrovanému záchrannému systému Zlínského kraje.

Market UNI HOBBY
Bylo zahájeno řízení o změně stavby před dokončením. V polovině měsíce června pak proběhla prohlídka staveniště pracovníky stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů. Otevření marketu by mělo být ve čtvrtek 24. července.

Na závěr našeho rozhovoru starosta Josef Bazala popřál všem obyvatelům Starého Města pěknou dovolenou a dětem příjemně prožité prázdniny.

Milan Kubíček
Pokračuje výstavba Event - centra a náměstí Velké Moravy. Před dokončením je také stavba kostela Svatého Ducha, který bude dominantou nového náměstí. Foto: Milan Kubíček.

Pokračuje výstavba Event - centra a náměstí Velké Moravy. Před dokončením je také stavba kostela Svatého Ducha, který bude dominantou nového náměstí. Foto: Milan Kubíček.

V ulici Zelnitiusova byla provedena rekonstrukce vodovodu. V červenci bude pokračovat rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. Foto: Milan Kubíček

V ulici Zelnitiusova byla provedena rekonstrukce vodovodu. V červenci bude pokračovat rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. Foto: Milan Kubíček

Připravuje se otevření marketu UNI HOBBY. V neděli 8. června se na staveništi pilně pracovalo. Foto: Milan Kubíček

Připravuje se otevření marketu UNI HOBBY. V neděli 8. června se na staveništi pilně pracovalo. Foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb