Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2018 17.30Oslava 100 let od založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 23. října 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
Cílem projektu je realizovat modernizaci tohoto azylového domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně technického.
Kompletní rekonstrukcí a nadstavbou se výrazně zvýší kvalita technického zázemí služby (vybavení, hygiena), odstraní se bariérovosti zařízení (bezbariérový přístup) a stoupne míra soukromí uživatelů (menší počet uživatelů na pokoji). Stavební práce budou spočívat v odstranění konstrukce krovu, střešního pláště a stropů všech částí budovy. Dojde k vybudování nového stropu v jedné úrovni, vyzdění nosných obvodových stěn ve 2. nadzemním podlaží včetně železobetonových věnců a realizaci zastřešení včetně podhledů. Vnitřní dispozice bude provedena vyzděním příček, nové schodiště do 2. nadzemního podlaží bude dvouramenné železobetonové. Proběhne sanace stávajících základů (podbetonování) a podřezání obvodového zdiva.
Dále dojde k zateplení objektu a k pokládce nových podlah, nášlapné vrstvy budou provedeny dle účelu místností. Jedná se především o keramickou dlažbu na chodbách, hygienickém zázemí, kuchyni a skladech. V ostatních prostorech, jako jsou pokoje, společenské místnosti a kanceláře, bude položeno PVC pro vysoké zatížení. Okna a venkovní dveře jsou navržena plastová, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní.
Celý objekt bude vybaven novým nábytkem.
Azylový dům svatého Vincence ve Starém Městě, zřizovaný Oblastní charitou Uherské Hradiště, zajišťuje služby (dle zákona č. 108/2006 Sb.) pro cílovou skupinu mužů ve věku 18 až 80 let. Doposud poskytoval celkem 30 lůžek v 6 pokojích, počet pokojů se rekonstrukcí zvýší na 12. Nadále budou poskytovány základní služby, jako je ubytování, stravování, možnost provedení osobní hygieny, praní a žehlení prádla a další služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cíle projektu jsou v souladu se strategickými cíli Zlínského kraje a Azylovým domem svatého Vincence, tj. přímá pomoc potřebné skupině osob. Realizací klíčových aktivit získává uživatel služby, podmínky a rovné příležitosti přístupu ke vzdělání, zaměstnání a plnému návratu do společnosti.
Cíle projektu jsou vázány na tyto strategické dokumenty:
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 až 2014
• Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

Rekonstrukci Azylového domu sv. Vincence byl věnován den otevřených dveří konaný dne 13. listopadu 2013, dále bude prezentována v září na Dnu charity. Tato akce je průběžně prezentována na jednáních pracovní skupiny pro osoby bez přístřeší v rámci aktivit komunitního plánování ORP Uherské Hradiště.

Stavební práce byly zahájeny 2. května, ukončeny budou 31. května 2015.

Celkové výdaje projektu jsou 13 004 413 Kč, z toho dotace z ROP bude v předpokládané výši 70 %, tj. 9 103 089 Kč, vlastní podíl města Staré Město je 3 901 324 Kč.

Josef Bazala, starosta
Dne 2. května byla zahájena modernizace Azylového domu svatého Vincence. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava. Na snímku starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina při kontrole staveniště 3. června. Foto: Milan Kubíček

Dne 2. května byla zahájena modernizace Azylového domu svatého Vincence. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava. Na snímku starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina při kontrole staveniště 3. června. Foto: Milan Kubíček

Již jen historická fotografie nám připomíná podobu objektu, kde v minulosti sídlila mateřská škola a potom azylový dům. Foto: Milan Kubíček

Již jen historická fotografie nám připomíná podobu objektu, kde v minulosti sídlila mateřská škola a potom azylový dům. Foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb