Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2018 17.30Oslava 100 let od založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 23. října 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

V úterý 26. listopadu v 11 hodin byla slavnostně zahájena stavba hobby marketu ve Starém Městě na pozemku za supermarketem Interspar.
Hlavním investorem je společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s., který je součástí české skupiny UNIMEX GROUP, a. s.
Společnost UNIMEX GROUP, a. s. vznikla v roce 1991 a postupně se stala jednou z dominantních obchodních skupin působících na českém trhu. Společnost UNIMEX GROUP je stabilní a stále se rozvíjející obchodní skupinou, která patří mezi největší a nejvýznamnější obchodní uskupení etablované na českém trhu.
UNIMEX GROUP, a. s. ovládá či drží významné vlastnické podíly v následujících společnostech:
– Canaria Travel, spol. s r. o. – cestovní kancelář
– Global Stores, a. s. – obchody pro kutily
– Global Spirits, s. r. o., Global Wines, s. r. o. – dovozci a distributoři značkových destilátů a vín
– TRAVEL FREE, s. r. o. – společnost provozující obchody na hranicích s Rakouskem a Německem
– Travel Service, a. s., Smart Wings, a. s. – letecké společnosti
– UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s. – společnost zabývající se developmentem a následným provozováním nemovitostí

Společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s. se zabývá developmentem a následným provozováním nemovitostí. Společnost byla založena v roce 2008, základní kapitál je ve výši 2 miliardy 800 milionů Kč. Obrat v roce 2012 činil 180 milionů Kč a zisk 130 milionů Kč.

A právě společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s. na Staré Město zacílila již v roce 2008, kdy zde za více než 30 milionů korun zakoupila pozemky pro vybudování nákupního centra. Po změnách projektu směřujících k spokojenosti jak radnice, tak i občanů této části města, je stavba zahájena. Předpokládá se, že bude při příznivé zimě dokončena na přelomu jara a léta příštího roku.

Součástí výstavby obchodního centra bude příprava území, která zahrnuje provedení hrubých terénních úprav, čili srovnání pozemků do jednotné výšky. Dále realizaci nutných přeložek vodovodního a kanalizačního řadu, stejně jako přeložky kabelů elektroinstalačních vedení. V rámci realizace investičního záměru vznikne dopravní infrastruktura. Provedení nájezdů do ulice Luční čtvrť a žádoucí propojení s parkovišti stávajících obchodních center. Parkoviště i ostatní plochy budou osázeny novými stromy a příslušnými sadovými úpravami.
Objekt samotný bude sloužit jako hobby market DIY = DO IT YOURSELF, který bude pronajat české společnosti UNI HOBBY, a. s. Plocha hobby marketu je okolo 8.500 metrů čtverečních, Pro zákazníky je připraveno 170 parkovacích míst.

Investice do výstavby objektu s parkovišti a venkovními plochami je asi 170 miliónů korun. Objekt hobby marketu je přibližně obdélníkového půdorysu o rozměrech 62 m na 116 m. Jedná se o jednopodlažní halu výšky 8,5 m s tím, že hala má částečnou administrativní vestavbu, kde dosahuje výška budovy 10,8 m.
Hobby market je halová stavba se sloupovým nosným systémem kombinujícím železobetonové prefabrikátové a ocelové sloupy. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách. Hala je opláštěná sendvičovými panely. Specifikem objektu je velkoformátová LCD obrazovka umístěná nad hlavním vstupem do hobby marketu, která bude sloužit pro marketingové využití.
Cílovou skupinou nového obchodu, který rozšíří možnosti nakupování ve Starém Městě, jsou celé rodiny. Koncepčně a tematicky je prodejna rozdělena do čtyř základních barevných světů – hlavních zbožových skupin: stavba, zahrada, bydlení a technika. Otevírací doba je každý den v týdnu od 8 do 20 hodin.
Společnost UNI HOBBY, a. s., která bude market provozovat, je ryze českou společností podnikající v oblasti DIY. Vznik společnosti se datuje do června roku 2010. Společnost dnes provozuje prodejny ve Valašském Meziříčí, Jihlavě, Zlíně, Pardubicích, Brně, Českých Budějovicích a Hodoníně. Cílem společnosti je provozování dalších prodejen ve středně velkých městech České republiky.
Prodejna zaměstná přímo okolo 80 zaměstnanců a spolupracuje s 300 dodavateli.
V prodejně zákazník nalezne vše, co může od marketu pro kutily, zahrádkáře a stavebníky očekávat. Sortiment zboží čítá více než 90 tisíc položek v oblasti železářství, ručního nářadí, elektro, stavebnin a dřeva, sanity, barev a laků, látek, zahrady, domácích potřeb. UNI HOBBY klade důraz na spokojeného zákazníka a s tím souvisí i rozsáhlá nabídka služeb, jako např. přířez dřeva, míchání barev, šicí centrum, zboží na objednávku, finanční služby, rozvoz zboží, pomoc při naložení zakoupeného zboží, předváděcí akce zboží spojené s nákupem zboží a odborné poradenství. Cílem je oslovení co nejširších věkových i sociálních skupin bez rozdílů pohlaví.

Realizaci stavby zajišťuje: PS-MSI a. s. Zlín
Zahájení: listopad/2013
Dokončení: květen/2014
Projektant: EUROPROJEKT Praha
Celkový náklad stavby: 170 mil. Kč vč. DPH

Společnost PS-MSI a. s. je zaměřena na provádění stavebních prací, zejména na stavby:
– průmyslové (výrobní haly, skladovací areály, rekonstrukce výrobních provozů apod.)
– občanského charakteru (supermarkety, administrativní budovy, autosalóny, apod.)
– bytové (bytové a rodinné domy)
Předmětem činnosti společnosti jsou rovněž rekonstrukce, modernizace a rozsáhlé opravy všech druhů staveb.
Společnost získala certifikáty systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, systému enviromentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:1997 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999.

Lenka Sedláčková
Starosta Josef Bazala (na snímku vpravo) při krátkém proslovu před poklepáním na základní kámen stavby. Slavnostnímu aktu byli dále přítomni Ing. Jiří Pavlát ze společnosti UNIMEX GROUP, a.s. (uprostřed) a Ing. Karel Bártek, člen představenstva PS – MSI, a. s. Zlín. Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala (na snímku vpravo) při krátkém proslovu před poklepáním na základní kámen stavby. Slavnostnímu aktu byli dále přítomni Ing. Jiří Pavlát ze společnosti UNIMEX GROUP, a.s. (uprostřed) a Ing. Karel Bártek, člen představenstva PS – MSI, a. s. Zlín. Foto: Milan Kubíček

Zástupci Městského úřadu Staré Město společně se zástupci investora a zhotovitele při slavnostním zahájení stavby. Foto: Milan Kubíček

Zástupci Městského úřadu Staré Město společně se zástupci investora a zhotovitele při slavnostním zahájení stavby. Foto: Milan Kubíček

Vizualizace objektu marketu UNI HOBBY, který bude postaven ve Starém Městě v prvním pololetí příštího roku. Foto: LS

Vizualizace objektu marketu UNI HOBBY, který bude postaven ve Starém Městě v prvním pololetí příštího roku. Foto: LS

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb