Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2018 17.30Oslava 100 let od založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 23. října 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Vážení spoluobčané,
píši tento článek před veřejným zasedáním zastupitelstva města, a tak je možné, že některé informace ještě doznají drobných změn.
Rád bych vzpomněl slavnostní předání „Grantu 2013“, který proběhl v obřadní síni městského úřadu. Úspěšným uchazečům byly předány šeky s finanční částkou. Slavnostní předání proběhlo v přátelské atmosféře se zástupci jednotlivých organizací a členy rady města, kteří poblahopřáli k finančnímu příspěvku a poděkovali za dosavadní činnost. Mezi uchazeči byli i členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Ti dostali do vybavení obnovený automobil FORD TRANSIT, který bude ekonomičtější a hlavně bezpečnější pro převoz žáků a členů SDH Staré Město. Vozidlo bylo pořízeno v hodnotě 350.000,- Kč a Zlínský kraj přispěl částkou 200.000,- Kč.
Z jednání rady města si zaslouží pozornost změna rozpočtu, kde rada města doporučila zastupitelstvu města vypustit investici „Areál pohybových aktivit“ ve výši 2,25 mil. Kč a tyto prostředky přesunout do nové investice – Rekonstrukce DPS 1707 (výměna oken) ve výši 1 mil. Kč. Zbylé prostředky pak na Event centrum u Památníku Velké Moravy. Vzhledem k získání dalších dotačních prostředků z ROP Střední Morava a především způsobu financování, rada města doporučila zastupitelstvu přijetí bankovního úvěru krátkodobého charakteru ve výši 20 mil. Kč se splatností do konce roku 2015. Úvěrové prostředky budou použity na finanční zajištění dotovaných investic v letech 2014 – 2015.
Plánujeme i Modernizaci azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě. Předmětem bude celková modernizace azylového domu, kdy kompletní rekonstrukcí dojde ke zvýšení technického zázemí a stoupne míra soukromí uživatelů. Objekt bude zateplen a v celém rozsahu budou provedeny nové podlahy. Jedná se především o keramickou dlažbu na chodbách, hygienických zázemích, v kuchyni a ve skladech. V ostatních prostorech, jako jsou pokoje, společenské místnosti a kanceláře, bude položeno PVC pro vysoké zatížení. Okna a venkovní dveře jsou navrženy plastové, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní. Celkové náklady projektu činí cca 13 mil. Kč a z ROP Střední Morava očekáváme dotaci ve výši 60 % uznatelných nákladů, což činí asi 8 mil. Kč.
Z připravovaného jednání zastupitelů města si zaslouží pozornost navýšení příspěvku Zlínskému kraji na dopravní obslužnost. Vzhledem k nedostatečné obsazenosti příměstských spojů je současný příspěvek ve výši 70,- Kč na obyvatele nedostatečný. Požadovaná částka pro rok 2014 činní 85,- Kč a pro rok 2015 100,- Kč.
Z kulturních akcí bych připomněl účast Starého Města na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, kterého jsme se zúčastnili společně s mikroregionem Staroměstsko. Myslím, že o naši prezentaci byl zájem a měli jsme tak možnost pozvat turisty a návštěvníky Slovácka i k nám do města. Velkomoravský koncert pak byl příjemným zakončením náročného víkendu, ve kterém jistě nezapadlo ani vítězné tažení fotbalistů Jiskry v nové soutěži. V neděli 15. záři byly zástupcům Jiskry předány do užívání dvě nové šatny, které poskytnou slušné zázemí pro další činnost.
Michalské slavnosti se tradičně uskuteční ve dnech 26. září až 29. září. Budou zahájeny výstavou fotokronik ze života města a novou virtuální prohlídkou města, která již běží na internetových stránkách města www.staremesto.uh.cz Chtěl bych poděkovat stárkům a jejich rodičům, že na sebe vzali nelehký úkol. Velký dík patří všem, kteří se na přípravě hodů podílí, aby tato krásná tradice mohla být zachována. Kromě místních v neděli vystoupí soubor Javorník z Brna a také Rosénka z Prahy, kterou vede vnučka legendárního primáše souboru Hradišťan, Jaroslava Staňka, Štěpánka Baboráková, dále pak Mužský sbor Old Stars Hradišťanu. Doufejme, že nám vydrží pěkné počasí i nadále. Vystoupení na školním dvoře bude pravděpodobně již naposledy, neboť v příštím roce bychom měli podobné akce pořádat již na novém náměstí Velké Moravy.
Školákům a studentům přeji úspěšné vykročení do nového školního roku. Všem spoluobčanům poklidné podzimní dny, dobrou úrodu ze zahrádek a dostatek kvalitního kvasu.

Josef Bazala
starosta
Cimbálová muzika Dolina s primášem Pavlem Mitášem při vystoupení na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. Foto: Vladimír Kučera

Cimbálová muzika Dolina s primášem Pavlem Mitášem při vystoupení na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. Foto: Vladimír Kučera

Připravuje se modernizace azylového domu svatého Vincence v ulici Na Hradbách. Objekt bude zateplen a v celém rozsahu budou provedeny nové podlahy. Foto: Milan Kubíček

Připravuje se modernizace azylového domu svatého Vincence v ulici Na Hradbách. Objekt bude zateplen a v celém rozsahu budou provedeny nové podlahy. Foto: Milan Kubíček

Na Rybníčku byla zrekonstruována příjezdová komunikace k objektu staroměstských rybářů. Foto: Milan Kubíček

Na Rybníčku byla zrekonstruována příjezdová komunikace k objektu staroměstských rybářů. Foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb