Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2018 17.30Oslava 100 let od založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 23. října 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem Vám slíbil, že Vás budu informovat o připravované výstavbě nového náměstí Velké Moravy pod investičním záměrem s názvem „ Event centrum u Památníku Velké Moravy“, Celkové náklady I. etapy dosáhnou výše asi 30 mil Kč a z toho 8,5 mil Kč jsme získali z Regionálního operačního programu NUTZ II Střední Morava. Stavba bude zahájena v září letošního roku a termín dokončení je stanoven na květen v roce 2014. Troufám si říci, že realizací tohoto projektu dostanou obyvatelé města místo, kde si budou moci vyjít na procházku s dětmi, posedět a strávit příjemný volný čas. Staré Město získá dvě nové náměstí. Horní mezi kostelem Svatého Ducha a Památníkem Velké Moravy. Z něho pak povedou široké schody, pod kterými vznikne nové předsklepí stávajícího jezuitského sklepa, sociální zázemí, informační centrum s multimediální projekcí, která bude poskytovat pohled z věží kostela a majáku Šrotík. Rekonstruovaný sklep nabídne prostory pro ochutnávku vín, besedy u cimbálu, zázemí pro účinkující při koncertech, popřípadě výstavy nebo přístřeší při nepřízni počasí. Důležitou částí pak bude dolní náměstí, které vychází z kostelní architektury kruhovitých prvků. Právě v těchto místech vzniknou prostory pro oddech a relaxaci. Najdeme zde vodní prvky s mobiliářem, zejména lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Celá lokalita dostane nové osvětlení. Samozřejmostí má být bezdrátové připojení na internet, místa pro parkování automobilů, včetně nové výsadby květin a zeleně. Jedná se o část, která poskytne dostatečný prostor pro pořádání koncertů na mobilním podiu, prodejní trhy, prezentace a také možnost vzájemného setkávání a odpočinku. Toto všechno se týká první etapy budovaného náměstí Velké Moravy.
Mám dobrou zprávu, že II. etapa, kterou jsme nazvali „Rozcestí Velké Moravy“, byla na zasedání Výboru regionální rady, jejíž jsem členem, podpořena a můžeme pokračovat v dalších přípravách. Nyní pracovníci městského úřadu intenzivně pracují na získání potřebných vyjádřeních dotčených orgánů, k zadávací projektové dokumentaci, která bude sloužit pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Musíme ještě projít mnoha administrativními postupy. Tato druhá etapa řeší okolí kolem Památníku Velké Moravy od ulice Na Valech a dále celý prostor, který v současné době slouží jako zařízení staveniště kostela, až po autobusovou zastávku náměstí Velké Moravy. Stavba „Rozcestí Velké Moravy“ by měla být zahájena v první polovině roku 2014 a dokončena do května roku 2015. Náklady jsou odhadovány ve výši 17 milionů korun s tím, že z fondu bychom měli čerpat 65% uznatelných nákladů. Vizualizace náměstí budou uveřejněny na internetových stránkách města, ale také v některém z dalších čísel Staroměstských novin.
V příštím vydání novin Vás blíže seznámím s modernizací azylového domu, přípravou Michalských slavností a hodů s právem a dalšími zajímavostmi, které připravujeme.
Dovolte, abych Vás všechny pozval na Velkomoravský koncert, který se uskuteční 8. září 2013 na rozestavěném náměstí Velké Moravy v 17 hodin. Hostem souboru Hradišťan tentokrát bude, zpěvák Petr Bende, Prokop Siostrzonek a samozřejmě opět děti ze souboru Dolinečka.
S přáním všeho dobrého do dalších dnů

Josef Bazala, starosta

Archeologický nález
V letošním létě probíhají archeologické výzkumy v místech někdejší haly, mezi jižní stěnou nově budovaného kostela Sv. Ducha a Jezuitskou ulicí. Prozkoumána byla část příkopu z doby Velké Moravy, nálezově velmi bohatá, a to zejména v souvislosti s kuchyňským odpadem v podobě zvířecích kostí, keramických nádob, ale i železných předmětů. Odkryty byly i pozůstatky domů z 9. století. Na aktuálně zkoumané ploše byly odkryty cihlovo-kamenné základy rozměrné stavby, vedoucí z míst pod kostelem Sv. Ducha až pod Jezuitskou ulici. Tyto základy i nadzemní části zdiva byly velmi kvalitně budovány, a to ve 2. polovině 14. století, případně na přelomu 14. a 15. století a jejich stavitelem byli velehradští cisterciáci, kterým v té době Staré Město patřilo. Již samozřejmostí jsou i nálezy z dob Velké Moravy a opětovné prozkoumání části opevňovacího příkopu zdejšího hradiska.

Doc. Luděk Galuška
Docent Luděk Galuška při rozhovoru s redaktorkou televize Slovácko. Foto: JB

Docent Luděk Galuška při rozhovoru s redaktorkou televize Slovácko. Foto: JB

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb