Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.8.2021Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 4.9.2021Ulov si kroužek – Den otevřených dveří SVČ Klubko
  • 5.9.2021Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 5.9.2021Velkomoravský koncert
  • 11.9.2021Slovácké slavnosti vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz


Milí spoluobčané,

kalendářní rok 2020 se chýlí ke svému konci. Věřím, že se už všichni těšíme na blížící se vánoční svátky, abychom alespoň trochu zapomněli na překážky a útrapy, které nám připravil uplynulý rok.

Rok 2020 byl poznamenán mnohými omezeními a hygienickými opatřeními v souvislosti s šířením viru Covid-19. Tato opatření mnohé donutila pracovat z domova, omezila nás na svobodném pohybu, zakázala organizovaný sport a živou kulturu, zavřela provozovny živnostníků, firem a obchodů. Roušky se staly pravidelnou součástí našeho vybavení při odchodu z domovů.

Byl to zvláštní rok. Většinou se člověk ve svém vánočním pozdravu obrací k občanům s popisem úspěšně uzavřených investičních akcí a plejády kulturních událostí, ale najednou toto vše ustupuje do pozadí. Celý rok bojujeme s šířením pandemie a přiznejme si – my všichni jsme naráz museli přehodnotit životní priority.

Nouzový stav provázený omezením mnohého, co pro nás bylo samozřejmostí, strach z onemocnění, obavy o naše blízké, o rodiče a prarodiče spadající do rizikové věkové skupiny nebo o rodinné příslušníky léčící se z vážných nemocí, to vše se podepisuje na naší psychice, ovlivňuje naše chování, ať už si to vědomě připouštíme, nebo ne.

Chci poděkovat vám všem, kteří tento tlak zvládáte, pomáháte si, vzájemně se podporujete a nehledáte ve svém okolí viníky vlastní frustrace. Dnes už víme, že překonání pandemie koronaviru nebude záležitostí několika týdnů nebo měsíců. Situace je však pod kontrolou, na účinných vakcínách a možnostech očkování se intenzivně pracuje. Společně to zvládneme, snažme se být féroví a především mysleme optimisticky.

Ano, nebylo to jednoduché – mnozí přišli o část svých pracovních příjmů a museli škrtat v rodinném rozpočtu. Ale vždyť nemusíme jezdit na drahé dovolené, nemusíme kupovat spousty dárků. Není ostuda prožít Vánoce skromně a o to víc si uvědomit pravou podstatu těchto svátků.

I radnice se snažila pomoci svým občanům. V první vlně zajištěním roušek. Moc si vážíme všech dobrovolníků, kteří se nabídli s pomocí. Rodinná a sousedská výpomoc začala bezvadně fungovat. Za město bych rád poděkoval paní Heleně Soškové z ulice Tovární, která vlastní malou šicí dílnu a od které radnice získala první větší dodávky ušitých roušek. Díky nabídce přátelské výpomoci a službám pracovnic sociálního odboru MěÚ ve Starém Městě byl zajištěn rozvoz nákupů potravin a léků pro občany, kteří se o sebe nemohli sami postarat. Město také zajistilo pravidelnou dezinfekci veřejných prostranství a distribuci dezinfekce na základní školu i do mateřských škol.

I město se potýkalo se snížením příjmů v rámci rozpočtu města. Především výrazné snížení daňových příjmů neumožnilo rozjet realizaci některých plánovaných projektů. I tak se podařilo v letošním roce úspěšně dokončit rekonstrukci červené budovy ZŠ 1000 a rekonstrukci Domova s pečovatelskou službou na ulici Bratří Mrštíků. V rámci akcí týkajících se životního prostředí byla vystavěna nová vodní plocha v Olší, která bude prioritně zadržovat vodu v krajině. Pokračovala také výstavba infrastruktury v areálu bývalého Školního hospodářství na ulici Velehradská.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám poděkoval za spolupráci, toleranci, odpovědnost a ohleduplnost v roce 2020 a popřál Vám hodně zdraví, úspěchů a optimismu v roce 2021.
Ať se v letošním roce nesou Vánoce především v duchu upevňování dobrých mezilidských vztahů. Proto Vám přeji, abyste tento čas strávili v kruhu rodiny a lidí, které máte rádi.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval zastupitelstvu a radě města, zaměstnancům Městského úřadu Staré Město a všem příspěvkovým organizacím města za zodpovědnou práci, kterou přispívají k zvládnutí celé situace a bezpečnému životu v našem městě.

Přeji Vám šťastné a klidné prožití vánočních svátků a v nastávajícím roce 2021 pevné zdraví a osobní spokojenost. Budu se těšit na setkání s Vámi.

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb