Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.9.2020Michalské slavnosti – Hody s právem ZRUŠENO
  • 3.10.2020Staroměstský Den vína
  • 23.10.2020Oslava založení ČS, lampióny
  • 24.10.2020Šutry – česko-slovenské bonsajové dny
  • 7.11.2020Svatomartinská slavnost
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Po dlouhé pauze se žáci opět vrací do školních lavic. Od 1. září nastupují všichni žáci do školy k řádnému prezenčnímu studiu. Řádné prezenční studium, které bylo 11. března přerušeno v souvislosti s výskytem koronaviru, se zahájením nového školního roku 2020/2021 vrací do svých tradičních kolejí. Rozvrhy jednotlivých tříd jsou připraveny. Školní jídelny, družiny a kroužky čekají a těší se na své žáky.
Než se budu věnovat novému školnímu roku, rád bych krátce zhodnotil proces vzdělávání v době koronavirové krize. Zavřené školy v době nouzového stavu přistoupily k nové formě dálkového vzdělávání. Tato forma vzdělávání klade velkou odpovědnost za průběh a výsledky na samotné žáky. Mnohdy však tato odpovědnost zaměstnala především jejich rodiče. Dálkové (distanční) vzdělávání nastavené školou bylo novinkou nejen pro žáky, ale také pro učitele. I učitelé si museli najít metodu, jak žáky vzdělávat prostřednictvím informačních technologií a jak získávat podklady pro jejich hodnocení. Ne každému žákovi se podařilo s touto formou dálkového studia odpovědně vypořádat. Proto je třeba se z této situace poučit. Neboť jak říká klasik: „Kdo je připravený, není překvapený.“ Jsem velice rád, že se klasifikaci za 2. pololetí nakonec podařilo úspěšně uzavřít.
Chci poblahopřát absolventům 9. tříd k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na střední školy. Jejich skvělé výsledky u zkoušek ukazují na jejich odpovědnou přípravu a dobrou práci učitelů.
I přes prázdniny pokračovala modernizace budov školy. Především budova 1. stupně ZŠ č. p. 1000 prošla kompletní rekonstrukcí včetně tělocvičny, kuchyně a jídelny. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště, výměna oken. Nová elektroinstalace, kotelna a vzduchotechnika odpovídají požadavkům moderní doby.
Vedení školy během prázdnin připravilo několik novinek. První z nich je zavedení elektronické třídní knihy, která nahradí tu klasickou papírovou při zápisu probíraného učiva a při evidenci absence žáků v hodinách. Žákovský školní čip, kterým se přihlašují obědy, rozšíří svou funkci o docházkový systém. Nově se budou žáci při příchodu a odchodu ze školy přihlašovat přes čipovací zařízení u hlavního vchodu budovy školy. Do budoucna nastavíme čip tak, aby mohl sloužit také k uzavírání a otevírání nových šatních skříněk.
Škola také pořídila výukovou aplikaci Google Classroom. Ta reaguje na potřeby kvalitního dálkového vzdělávání. Obsahuje moduly pro on-line výuku, videokonference, prezentace učiva a testování žáků. Po řádném proškolení pedagogického sboru a samotných žáků bude aplikace sloužit jako jednotný nástroj školy pro dálkové (distanční) vzdělávání žáků v případě, že se žák, třída nebo škola dostane rozhodnutím krajské hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví do karantény.
Dodržování základních hygienických návyků ze strany žáků, odpovědné chování v případě zaznamenání příznaků onemocnění, včasná informovanost, pravidelná dezinfekce společných prostor školy jsou základními nástroji v prevenci šíření koronavirové infekce. Nestrašme, ale poučme své děti, aby se chovaly zodpovědně a ohleduplně. Všichni si přejeme, abychom byli zdraví a děti se do školy těšily.

Přeji Vám všem bezproblémový nový školní rok

Mgr. Martin Zábranský
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb