Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 30.8.2020Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 6.9.2020Velkomoravský koncert
  • 12.9.2020Slovácké slavnosti vína
  • 26.9.2020Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 3.10.2020Staroměstský Den vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Aktuální informace ke COVID-19
Žádosti, oznámení, formuláře
Provoz úřadu, informace


Sociální sítě jsou zásobeny v dnešní době především stížnostmi obyvatel na jednotlivé projekty, které se na území Starého Města konají. Výjimkou není any obnova ekosystému slepých ramen řeky Moravy, pro které jsou zaužívány názvy Čerťák I., Čerťák II., Zasypané, Vytrávené, Přední a Zadní Morávka. Projekt, který byl zahájen na začátku listopadu 2018 a jehož realizace má trvat až do konce roku 2023, byl připravován již mnoho let a mnohokrát odložen. Původně jej mělo realizovat přímo město Staré Město. „Revitalizace odstavených ramen řeky Moravy byla městem Staré Město připravována více než čtrnáct let. Osobně si myslím, že se jedná o velmi dobrý záměr, který dokáže zadržet vodu v krajině a postupně oživit umírající lokalitu. Ta bude sloužit širokému okolí a především občanům Starého Města,“ sdělil starosta Josef Bazala
To se ovšem neuskutečnilo a projekt převzal zapsaný ústav Slepá ramena (SR), zastoupený ředitelem Radkem Fojtíkem.
Dle tiskové zprávy, kterou SR poskytla, proběhla již v dubnu 2019 prezentace celého projektu za účasti odborné i laické veřejnosti, zástupců spolků nebo radnice, kde byly zodpovězeny veškeré dotazy.
Jak je možné dočíst se na sociálních sítích, zejména na stránkách týkajících se Starého Města, živá diskuze panuje především ohledně kácení stromů, dřevin, čistících prací na jednotlivých ramenech. Rekonstrukce břehových porostů je podle Fojtíka jednou z významných akcí tohoto projektu. V současné etapě projektu dochází k vykácení agresivní stromové zeleně, zejména javoru jasanolistého a akátu. Postupně bude ale odstraněná zeleň nahrazena více než 36 tisíci keři a stromy, které jsou původními dřevinami, zejména dubem, jilmem, habrem, topoly a vrbami.
Podle ředitele Radka Fojtíka je cílem projektu propojení vybraných slepých ramen a jejich vyčištění od nánosu sedimentů, vytvoření přirozeného přechodu pro ryby, vykácení nepůvodních dřevin a jejich nahrazení původními druhy. Tomu jsou také přizpůsobeny veškeré práce s tím spojené. „Zcela konkrétně u slepých ramen Vytrávené a Zasypané je nutné vyčistit slepá ramena od nánosů kalů z bývalého cukrovaru a směsného stavebního materiálů, který byl do slepých ramen vyvážen za minulého režimu. Tehdy se na ekologii ještě nedbalo,“ uvedl Radek Fojtík. Ve stručnosti řečeno, pokud by se sedimenty neodstranily a nedošlo by k propojení zásobení vodou z řeky Moravy, bylo by jen otázkou času, kdy by slepá ramena zcela vyschla.
Často diskutované jsou také betonové konstrukce nad a pod Kunovským jezem. Vtokový objekt do Čerťáku bude obnoven a bude zaručovat zásobování vodou z řeky Moravy všechna slepá ramena, která budou vzájemně propojena. Výtok zpět do řeky Moravy bude pod jezem od ramene Vytrávené. Tím bude zajištěna cirkulace a průtok vody. Dojde také k veliké zásobě vody v krajině, která momentálně korytem řeky pouze proteče, slepá ramena, která by měla tvořit přirozenou zásobárnu vody, ale postupně vysychají a tento účel neplní. To by se po dokončení mělo změnit.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb