Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 30.8.2020Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 6.9.2020Velkomoravský koncert
  • 12.9.2020Slovácké slavnosti vína
  • 26.9.2020Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 3.10.2020Staroměstský Den vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Aktuální informace ke COVID-19
Žádosti, oznámení, formuláře
Provoz úřadu, informace

Spolková činnost je pro představitele Starého Města důležitou součástí městského života. Ve více než padesáti různých spolcích, které ve Starém Městě působí je aktivních několik tisíc spoluobčanů. Město Staré město proto dvakrát ročně poskytuje dotace pro jednotlivé spolky, aby jim pomohlo s financováním jak jejich činnosti, tak pořádáním akcí s účastí veřejnosti. Ať už se jedná o košty, vystoupení na městem pořádaných akcích nebo sportovních dnech. Jarní část dotace je určena právě na náklady související s organizací akcí pro veřejnost.
Ty ale byly v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ve velké většině zrušeny, některé se podařilo alespoň přesunout na pozdější termíny. To ale znamená, že dotace které město spolkům poskytlo nemohou být využity k účely na jaký byly poskytnuty. Reálně proto hrozilo, že spolky, které kvůli koronaviru nemohly naplánované akce uskutečnit, budou muset finance městu vrátit. „Kontaktovali jsme jednotlivé spolky s tím, aby provedly změnu v žádosti o dotaci a požádaly o finance buď na jinou akci, nebo termín plánovaných akcí přesunulo na pozdější termíny, aby se nedostaly do kolize s podmínkami dotací,“ řekl na posledním zasedání zastupitelstva místostarosta Martin Zábranský.
Spolky ve Starém Městě jsou většinou přímo závislé na financování z dotačních titulů jak města tak například fondů kraje a ministerstev. Bez jejich prostředků by nemohla spolková činnost probíhat v takové míře jako dosud. „Vedení města je jasné, že spolky za zrušení akce nemohou, proto se snažíme upravit podmínky pro to, aby žádný spolek nemusel dotace vracet nebo být krácen,“ doplnil starosta Josef Bazala.

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb