Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.8.2021Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 4.9.2021Ulov si kroužek – Den otevřených dveří SVČ Klubko
  • 5.9.2021Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 5.9.2021Velkomoravský koncert
  • 11.9.2021Slovácké slavnosti vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás v souvislosti pandemií informoval, že rada města na svém zasedání č. 32 dne 8. 4. 2020 schválila odklad splátek subjektům, které mají uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory nebo pozemky ve vlastnictví města Staré Město za účelem provozování jejich činnosti a které byly přímo dotčeny omezením provozu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, a to od doby vyhlášení nouzového stavu (12. března 2020) do 30.06.2020 se splatností do 31.12.2020.
O výši úhrady nájemného bude rozhodnuto po ukončení krizového stavu v souvislosti s opatřeními vlády ČR. Dále rada města uložila odboru správy majetku, investic a ŽP bez zbytečného odkladu informovat nájemce o odkladu splátek nájemného a zpracovat evidenci provozoven, které byly přímo dotčeny omezením provozu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Josef Bazala
starosta

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb