Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Sbor dobrovolných hasičů Staré Město 20. 12. 2019 tradičně zakončil kalendářní rok valnou hromadou, kdy se bilancuje rok uplynulý a sestavuje se plán činností na rok nadcházející.
V roce 2019 jsme začátkem února uspořádali 51. ročník plesu Zimní pohádka, celoročně pracovali s mladými hasiči, jichž je z celkového počtu 90 členů sboru rovných 43, a po letech se ke sportovnímu družstvu mužů přidalo i družstvo žen. Ti všichni náš sbor i celé Staré Město reprezentovali na řadě okresních a krajských soutěží v požárním sportu. Jednotka vyjížděla celkem k 21 zásahům, kdy se jednalo nejen o požáry, ale také o technickou pomoc v podobě pátrání po spoluobčanech, čerpání vody ze sklepů či odklízení nánosů bahna po lokálních povodních. Letošní valná hromada měla navíc po pěti letech na programu volbu výboru sboru a také dalších funkcí SH ČMS. Novým starostou sboru byl zvolen Josef Vanda ml., jehož doplní ve výboru Richard Fryšták, Miroslava Jurčíková, Jakub Kotačka, Igor Malina, Rostislav Mazáč a Martin Řezníček. Na závěr valné hromady byl za dlouholetou a obětavou práci ve funkci starosty sboru udělen titul Čestný starosta Sboru dobrovolných hasičů Staré Město končícímu starostovi Antonínu Martínkovi, který tento post zastával nepřetržitě od roku 1992. K tomuto ocenění mu poblahopřáli a také pozdravili sbor i zástupci města – starosta Josef Bazala a místostarosta Kamil Psotka.

SDH Staré Město
Foto: foto SDH Staré Město

Foto: foto SDH Staré Město

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb