Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


V rámci plánované akce „Revitalizace ulice Hradišťská – sever“ byl zpracován návrh úpravy stávajícího veřejného prostoru ulice Hradišťská ve směru na Uherské Hradiště, mezi ulicí Velkomoravskou a Michalskou.
Návrh řeší úpravu stávající komunikace před rodinnými domy, chodníku, vstupů a vjezdů k rodinným domům, úpravu parkovacích stání, rekonstrukci stávajícího kabelového vedení veřejného osvětlení včetně nové instalace veřejného osvětlení, úpravu autobusové zastávky včetně vybudování nového přístřešku pro cestující a úpravu přechodu pro chodce. Ve východní části revitalizovaného území bude nově doplněna odpočinková plocha s lavičkami, zídkou (oddělující klidovou zónu od stávající frekventované silnice I/55) a vodním prvkem.
Navrženými stavebními úpravami dojde, i přes respektování stávající zeleně, v nezbytné míře k odstranění části této zeleně. Bude nahrazena novou výsadbou stromů, keřů a travního porostu.
V rámci návrhu je řešeno i přemístění sousoší sv. Jana Nepomuckého. Sousoší bude přesunuto ze stávajícího prostoru před vstupem na hřbitov do prostoru nově navržené zpevněné plochy, která se nachází mezi parkovacími stáními před č. p. 70 a silnicí I/55 v ulici Hradišťská. Orientace sousoší sv. Jana Nepomuckého je navržena čelně k silnici I/55. Památník obětem 2. světové války zůstává na původním místě i v původní orientaci.
Své názory a podněty můžete zasílat do 31.1.2020 na e-mail: hradistska@staremesto.uh.cz nebo také na adresu: Městský úřad Staré Město, oddělení tajemníka, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město.

Situace
Situace detail


Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb