Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
  • 25.4.2020Den Země - Kovosteel
  • 26.4.2020Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 6.5.2020Pasování prvňáčků
  • 9.5.2020Košt vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf) - situace upravená dle požadavků občanů, vznesených na jednání dne 24. 2. 2020


Vážení a milí spoluobčané,

máme zde konec roku, a tak mně dovolte, abych Vás na jeho sklonku pozdravil a jak již bývá zvykem, ohlédnul se zpět za uplynulým rokem 2019.
Myslím, že máme za sebou úspěšný rok a já věřím a doufám, že i pro Vás a Vaše blízké tomu je podobně.
Velmi rád sděluji, že společně s kulturní komisí a Sportovně-kulturním centrem jsme opět pořádali všechny kulturní a společenské události tak, jako v minulém roce. Většinu akcí mohli diváci navštívit zdarma nebo za dobrovolný příspěvek, což není v mnoha městech obvyklé. Právě i za tímto účelem město vyhlásilo na podporu pro spolky dvě kola dotačních titulů v celkovém objemu finančních prostředků 1,7 milionu korun, které podporují činnost spolků v pořádání akcí na našem území. Chci říci, že si jejich práce a aktivit nesmírně vážím.
Díky Fondu rozvoje bydlení jsme zapůjčili finanční prostředky obyvatelům města na obnovu rodinných domů a bytů ve výši 878.000,- Kč. Upravené domy, jejich předzahrádky jsou chloubou města a péče o okolí je naší vizitkou a prioritou.
Město vyhlásilo Cenu města za rok 2019, kterou získal Antonín Horsák za dlouholetou, obětavou, trpělivou práci s mládeží v oblasti sportu, a to konkrétně při výchově mladých šachových sportovců. Ocenili jsme za dlouholetou pedagogickou činnost pedagogy základní školy, konkrétně Mgr. Janu Královou, Mgr. Karla Bednaříka, za zástupce mateřských školy získaly ocenění Jarmila Habáňová, Věra Ottová a Marcela Veselá. Všem oceněným srdečně blahopřeji, přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v profesním a osobním životě.
V Den města, který letos připadl na 1. září, proběhla prohlídka nově zrekonstruovaných prostor budov základních škol č.p.1000 a č.p.1720 a bývalé kotelny základní školy č.p. 1720 a Mateřské školy Rastislavova. O tuto akci byl velký zájem, neboť se jí zúčastnilo více než 500 návštěvníků, kteří mohli vyhodnotit dvouleté úsilí vedení města při modernizaci škol. Krásné, moderní prostory dnes již slouží našim žákům. Chtěl bych poděkovat ještě jednou nejen pracovníkům městského úřadu, ale i pracovníkům základní školy v čele s novým panem ředitelem Janem Zábranským, kteří bravurně zvládli veškeré omezení, které rekonstrukce škol provázely.
I v letošním roce získali rodiče finanční dar ve výši 5.000,- Kč na každé nově narozené dítě.
Nově se městský úřad zapojil do projektu „Zavádění principů Smart Governance“, jehož cílem je zlepšení plánování a řízení rozvoje měst v regionu. Naší snahou je, aby se městský úřad stal přívětivou a snadno dostupnou institucí pro občany města. Proto jsme podali žádost o dotaci na projekt „Přívětivý a strategicky řízený úřad“, jehož aktivity směřují k posílení komunikace městského úřadu s veřejností pomocí moderních technologií. Chceme být co nejvíce v kontaktu s občany a mít tak možnost je vyslechnout a popřípadě obratem pomoci řešit, co je trápí. K tomu nám slouží jak Staroměstské noviny, tak internetové stránky města nebo od minulého roku nově „Hlášení rozhlasu“. Především starší generaci bych chtěl informovat, že byla nově ve Starém Městě zřízena sociální terénní služba Včelka, která má sídlo na DPS 2015.
Je úžasné, že jsme v letošním roce mohli provést investice v objemu asi 90 milionů korun. Největší investicí byla již zmiňovaná rekonstrukce školních budov, kde se náklady během dvou let vyšplhaly k 85 milionům korun. Musím vzpomenout i Revitalizaci ulice Velehradská, Cyklostezku a zpevněné plochy ulice Tyršova u garáží, Chodník a veřejné osvětlení Trávník II., Zpevněné plochy Finská čtvrť. Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a Zlínského kraje město pořídilo dopravní automobil pro JSDH Staré Město. Opět jsme investovali i do nemovitého majetku. Od jednotlivých majitelů jsme během letošního roku vykoupili asi 14.085 metrů čtverečních orné půdy, kdy za výkup pozemků jsme nabídli částku 22,- Kč za metr čtvereční. Tato nabídka stále platí. Určitě stojí za zmínku, že na území města probíhají pozemkové úpravy, které by měly mít kladný dopad na přírodu včetně vyjasnění majetkoprávních vztahů. Na Loukách byla dokončena akce Založení prvků ÚSES v celkové hodnotě více než 9 milionů korun, kde je již vysázeno kromě květinové louky velké množství dřevin a keřů. Akce má udržitelnost projektu 10 let, kdy bude nutné celé okolí udržovat tak, aby se nově vysazená vegetace uchytila.
Na podzim tohoto roku část představitelů města navštívila partnerské město Sées. Měli jsme možnost se potkat jak se svými přáteli, tak navštívit zdejší zemědělskou školu a okolí našeho partnerského města, které má taktéž pojmenovanou ulici po našem městě. Společné partnerství trvá již 20 let.
I v letošním roce jsme Vám mohli společně s podnikateli, kteří působí na území města poskytnout zdarma kalendář na rok 2020, který se dle Vašich reakcí velmi vyvedl, což mě velmi těší.
Na konci roku čeká zastupitele města schvalování rozpočtu města na rok 2020, který obsahuje investice ve výši 96 milionů korun, z nichž bych rád některé jmenoval: Revitalizace ulice Tyršova, Snížení energetické náročnosti ZŠ č.p. 1000, Ledová plocha – kluziště Širůch, Snížení energetické náročnosti DPS č.p.2015, Výstavba nové komunikace a zpevněných ploch pro rodinné domy v ulici Velehradská nebo Vodní plocha Olší a některé další menší investice.
V průběhu příštího roku budeme připravovat a s občany diskutovat záměr zvýšení počtu jednosměrných ulic, které by legalizovaly parkování osobních vozidel v některých ulicích města. Novinkou příštího roku jsou ministerstvem vnitra nařízené obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, které jsou oproti stávajícímu stavu rozděleny z původní jedné vyhlášky, do čtyř samostatných vyhlášek. Pro spoluobčany je důležitá informace, že výše poplatku za komunální svoz se nijak nemění.
Vážení spoluobčané, závěrem mého příspěvku chci vyjádřit poděkování místostarostům Mgr. Martinu Zábranskému, Ing. Kamilu Psotkovi, členům rady města paní Marii Hráčkové a Ing. Josefu Trňákovi, dále všem zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, farnosti, spolkům a spoluobčanům za poctivě odvedenou práci v roce 2019. Bez Vaší spolupráce a pomoci by práce pro město byla velmi těžká. Děkuji.
Přeji Vám všem klidné a požehnané Vánoce. U vánočního stromečku ať Vám nikdo nechybí, abyste mohli prožít tyto požehnané dny v kruhu rodinném a v blízkosti svých přátel. Do nového roku pak přeji pevné zdraví, spokojenost, Boží požehnání a správná rozhodnutí v osobním i pracovním životě.

Josef Bazala, starosta

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb