Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
  • 25.4.2020Den Země - Kovosteel
  • 26.4.2020Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 6.5.2020Pasování prvňáčků
  • 9.5.2020Košt vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf) - situace upravená dle požadavků občanů, vznesených na jednání dne 24. 2. 2020


Slovácké muzeum v pátek 6. prosince za přítomnosti nejvyšších představitelů kraje, Starého Města a stavební firmy slavnostně zahájilo symbolickým poklepáním základního kamene výstavbu nového Cyrilometodějského centra ve Starém Městě. Vedle současného památníku Velké Moravy vznikne do roku 2022 zcela nová budova, která poskytne nejen moderní zázemí archeologickému oddělení Slováckého muzea, ale také tři nové výstavní prostory.
Celkové náklady projektu, který je financován z dotačního fondu IROP, rozpočtu Zlínského kraje a z vlastních zdrojů Slováckého muzea, činí 123 315 000 Kč. Zahájení výstavby předcházely tříleté administrativní přípravy, které zahrnovaly vypracování studií proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace a žádost o dotaci. „Definitivní zelenou dostalo vybudování nové moderní budovy s jedinečným Cyrilometodějským centrem a revitalizace archeologických lokalit v červenci 2019 s udělením rozhodnutí o přijetí hlavní finanční dotace IROP. Tímto projektem se Slováckému muzeu podařilo dosáhnout dalšího významného cíle v podpoře povědomí o významu cyrilometodějského odkazu, samotného Památníku Velké Moravy i dalších velkomoravských archeologických lokalit, které jsou zapsány na seznamu významných Národních kulturních památek. Staré Město s evropsky výjimečným Cyrilometodějským centrem se stane významnou součástí budované Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje a její výkladní skříní,“ sdělil PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea.
Budova bude mít tři patra a v jejich útrobách se bude nacházet specializované archeologické pracoviště, tematické depozitáře i knihovna, badatelské zázemí a především výstavní a prezentační sály včetně edukačních.
Projekt bude realizován ve třech etapách. Do konce roku 2021 bude ukončena výstavba objektu Cyrilometodějského centra ve Starém Městě, do konce června 2022 zde budou instalovány nové expozice a vybaveno zázemí, k revitalizaci archeologických lokalit dojde do konce roku 2020.

Aleš Korvas

grafika: Slovácké muzeum

grafika: Slovácké muzeum


grafika: Slovácké muzeum

grafika: Slovácké muzeum

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb