Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Tradiční a již dobře ukotvené folklorní dění ve Starém Městě bylo v posledním půlroce obohaceno o další aktivitu, která zachvátila zejména mladé folkloristy. Skupina tanečníků, kteří po celý rok vypomáhali vedoucím Dolinečky I. při taneční činnosti s nejmenšími dětmi, byla nominována na výjezd do partnerského města Sées ve Francii, aby zde doprovodila oficiální delegaci. Výjezd se uskutečnil v termínu 8. – 14. října 2019 a předcházely mu dlouhé měsíce příprav.
Tanečníci, kteří se dosud povětšinou věnovali spíše dětskému folkloru, se začali intenzivně připravovat na reprezentaci v zahraničí krátce po premiéře Dolinečky. Zkoušky probíhaly po dobu 4 měsíců třikrát týdně, včetně letních prázdnin. Tanečníky ve Francii čekala četná, časově i fyzicky poměrně náročná vystoupení, na která bylo nutno se zodpovědně připravit.
Stejně intenzivně probíhaly i zkoušky Cimbálové muziky Špica, která tanečníky na výjezdu doprovázela. Toto mladé hudební uskupení vzešlo z absolventů naší staroměstské ZUŠ a pod pedagogickým a hudebním dohledem svého pana učitele Radima Snopka přerostlo v nadějnou cimbálovku. Na primášském postu se v muzice střídají dva velmi zdatní houslisté Jan Mikuš a Tomáš Snopek, který byl také primášem po celou dobu výjezdu a na jehož bedrech ležela celá tíha zodpovědnosti za veškerá vystoupení a hudební produkce. Vzhledem k tomu, že se kluci profilují a fungují jako samostatná cimbálová muzika bez souborových závazků, neomezuje se jejich repertoár pouze na doprovod tanečníků při tancích. Jejich hudební záběr je, s ohledem k poměrně krátké době fungování tohoto tělesa, značný. To dokázali už během příprav a potvrdili při výjezdu samotném.
Mladí folkloristé vycestovali do Francie ve středu 8. října 2019. Dlouhou cestu jsme po hudební a pěvecké stránce zvládli téměř na jeden zátah. Cestou se hrálo bez ustání, muzikanti odkládali nástroje jen při povinných hygienických pauzách. Po zastávce v Luxemburgu, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku centra města s průvodkyní, ubíhala cesta přes Francii až do Sées za neustálého hudebního doprovodu. Setkání s našimi přáteli bylo velmi emotivní, podbarveno zvukem houslí, basy, violy a stále libozvučně znějící flétny či klarinetu.
První den pobytu nám organizátoři představili místní střední školu Lycée agricole a její přilehlý statek. Po této exkurzi pro nás byl připraven oběd ve školní jídelně. V prostorách školy se také neformálně představilo naše folklorní uskupení. Francouzští studenti, jejich pedagogové i značná část zaměstnanců školy s neskrývaným údivem sledovala zpěv, hudbu a tance, které členové souboru spontánně předvedli při improvizovaném vystoupení. Po odpolední exkurzi do manufaktury a výrobny jehel Bohin, nás večer čekalo první veřejné vystoupení. To se uskutečnilo u katedrály na náměstí v centru města Sées a bylo součástí programu „ Růžový říjen- boj proti rakovině prsu.“
Sobotní ráno jsme zahájili společnou rozcvičkou a zkouškou. Před polednem jsme už byli připraveni k další folklorní produkci. Dopoledního vystoupení v rozsahu 90ti minut se tanečníci i muzikanti ujali s nasazením a svým spontánním projevem uchvátili četné davy přihlížejících. Po tomto výkonu jsme dostali pozvání k manželům Cupardovým, kteří připravili oběd pro celý soubor. Poledne v jejich malebné, sluncem zalité zahradě, bylo krásným okamžikem, který mnozí tanečníci i muzikanti využili k načerpání sil, kterých bylo zapotřebí hned v následujících odpoledních hodinách. Naše „Tour de France“ pokračovala dalšími dvěma 40minutovými vystoupeními, na která jsme se přesunovali pěšími procházkami po kouzelných zátiších města Sées. Kroje a nástroje nám převážel pan Dubovský, za což mu patří velké poděkování.
V podvečer jsme se setkali s oficiální delegací při přijetí na radnici, které se neslo ve velmi slavnostní atmosféře. Tu podtrhl hudební a pěvecký doprovod našeho souboru. I přes náročnost celého dne byli tanečníci i muzikanti bez ustání pozitivní, usměvaví a stále výborně naladěni. Hlavní vystoupení nás totiž teprve čekalo. Konalo se při společenském večeru v místním kulturním domě a všichni účinkující si ho náležitě vychutnali. Aplaus a pozitivní odezva zcela naplněného sálu nenechaly nikoho na pochybách, že se představení našich mladých folkloristů publiku velmi líbilo. V průběhu večera jsme pak následně ještě dotvářeli celkovou atmosféru při volné zábavě v sále. Tu se snažil mírně bizarním způsobem rozproudit placený francouzský animátor. Plný parket při hře cimbálové muziky nicméně všechny přesvědčil, že naši muzikanti dokáží udělat zábavu mnohem lepší a kvalitnější.
Nedělní program byl opět poznávací. Dopoledne jsme vyrazili na mši do poutního chrámu sv. Terezie v Lisieux. Po prohlídce baziliky a okolí jsme se přesunuli do města Vendeuvre k návštěvě zámku, zámeckých zahrad a muzea miniatur. Počasí toto dne bylo sice velmi sychravé, ale nálada v kolektivu byla i navzdory vydatnému dešti a větru neméně pozitivní, jako po všechny předchozí dny. Muzikanti hráli v autobuse, hráli na zastávkách, hráli při všech volných chvílích…hráli zkrátka stále a množství písní, které jsme společně přezpívali, by vydalo na celý zpěvník!
Po pondělním rozloučení nás čekala dlouhá cesta zpět domů, při níž se mnozí ponořili do studia a příprav na návrat do vyučování, což po pěti poměrně náročných dnech vyžadovalo značný kus sebekázně a organizovanosti.
Celému souboru bych chtěla vyjádřit velké poděkování za skvělou reprezentaci! Všechny bych velmi ráda pochválila za bezproblémové, slušné a vzorné chování a rovněž za skvělou atmosféru, která po dobu celého výjezdu v kolektivu panovala. Věřím, že se souboru i muzice výjezd líbil a že nelitují času a úsilí, které mnozí investovali do intenzivní přípravy. Velmi děkuji také souborům Dolina a Dolinečka za zapůjčení krojového vybavení a vedení SKC za poskytnutí prostor k nácviku.
Mé zcela speciální a upřímné poděkování patří celé cimbálové muzice a panu učiteli Snopkovi, který muzikantům po celou dobu příprav pomáhal a byl (a stále je) jejich velkou hudební oporou. Ráda bych také velmi poděkovala Ondrovi Bazalovi, který muzikantům připravil hudební podklady a partitury. Zvláště děkuji Tomáši Snopkovi za zodpovědný přístup a maximální nasazení v pozici primáše.

Celému souboru přeji plno sil a elánu do další taneční a hudební činnosti a věřím, že získané dovednosti budou dál rozvíjet a zúročí je při svém dalším uměleckém působení.

V neposlední řadě děkuji všem rodičům za podporu dětí v této aktivitě a přeji všem, aby jim jejich děti, v rovině umělecké i osobní, přinášely jen samou radost!

Helena Hlavačková
Foto: Helena Hlavačková

Foto: Helena Hlavačková

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb