Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
  • 8.12.2019Vánoční jarmark
  • 15.12.2019Vánoční zpívání
  • 25.1.2020XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do 15. listopadu budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Upozornění

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že se v našem městě stal případ obtěžování ženy na veřejném prostranství. K incidentu došlo v brzkých ranních hodinách. Prosíme vás o zvýšenou opatrnost a obezřetnost.


Počátkem září odcestoval student našeho gymnázia Stanislav Psotka ze 4. H na pracovní stáž do Německa. Stáž navazuje na dlouholetý mezinárodní projekt „CertiLinqua – Fir for EUROPE and the WORLD“, na kterém naše gymnázium participuje společně s partnerskou školou Michael Ende Gymnasium v Tönisvorstu. Pracovní praxe jsou výběrové a účastnit se jich mohou pouze studenti s pokročilou úrovní znalostí cizího jazyka. Na stáž tak odjíždí jeden, maximálně dva uchazeči, kteří splňují požadovaná kritéria. + zvoleného předmětu v cizím jazyce, znalost prvního cizího jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost druhého cizího jazyka na úrovni B1 SERR, účast na evropských, příp. mezinárodních projektech a absolvování pracovní stáže, na niž navazuje vypracování a prezentace souhrnné zprávy v cizím jazyce. Požadovanou úroveň znalostí cizích jazyků je třeba doložit diplomem či certifikátem o absolvování jazykové zkoušky.
Pracovní stáž organizuje naše partnerské gymnázium přímo ve městě Tönisvorst. Cílem celého projektu je zejména zvýšení motivace studentů ke studiu cizích jazyků, podpora aktivní komunikačních kompetencí a způsobilosti ke komunikaci v první či druhém cizím jazyce. Letošní účastník Stanislav Psotka strávil v Německu 2 týdny. Ubytování bylo zajištěno v hostitelské rodině. Pracovní stáž proběhla ve firmě ArcaVentilen v Tönisvorstu. Komunikace probíhala výhradně v německém jazyce a to jak v hostitelské rodině, tak na pracovišti. Součástí pracovní stáže bylo poznávání komplexního pracovního procesu, životního stylu a způsobu života v Německu. Stáž je nesmírně náročná, ale zároveň velmi obohacující. „Es war sehr anstrengend, aber absolut fantastich!“ dokládá nadšeně Standa, který s námi po návratu zpět mluví už jen německy. Pracovní stáž bude pokračovat v říjnu, kdy k nám do Starého Města zavítají dva studenti z Tönisvostu, na něž se už teď všichni velmi těšíme.
Děkujeme Standovi za skvělou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme mu, aby získané jazykové znalosti a dovednosti bohatě zúročil ve svém dalším studiu.

Za sekci německého jazyka
Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D
Foto: Mgr. Pavel Palička

Foto: Mgr. Pavel Palička

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb