Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 8.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do konce měsíce října budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na dostavbu kostela Svatého Ducha se bude konat 14. – 20. října 2019 na území Starého Města.
Upřímně děkujeme „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary!

Město Staré Město připravuje v letech 2020-2021 výstavbu kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě. V současné době je zpracována studie, která byla projednána a schválena v radě města.
Cílem studie bylo navrhnout umístění nové plochy pro kluziště v areálu Širůch ve Starém Městě. Vzhledem k provozu areálu Širůch lze celou akci rozdělit do dvou etap.
První etapa bude obsahovat samotné kluziště s přilehlou plochou pro přezouvání a buňky zázemí. Plocha kluziště je navržená jako betonová s integrovaným chladicím potrubím. V létě bude betonová plocha sloužit pro inline bruslení nebo jiné sporty. Dále bude část plochy v létě určená i pro posezení. Betonová plocha umožňuje i další využití – například další občerstvení, malé hudební produkce nebo i firemní akce.
V druhé etapě bude vybudováno kompletní hygienické zázemí – nové šatny pro letní provoz kurtů, sklad, WC a bufet. Zázemí bude vystavěno z prefabrikovaných stavebních buněk. Bufet má být oddělen od zbytku zázemí a prostor mezi skupinami modulů bude zastřešen. Zastřešení budou tvořit modifikované moduly beze stěn. V rámci druhé etapy bude zároveň vybudováno nové dětské pískové hřiště jako náhrada za odstraněné.
„Začátkem měsíce října budou zahájeny projekční práce, které upřesní konečnou podobu kluziště a okolního zázemí. Předpokládané celkové náklady se vyšplhají ke 20-ti milionům korun sdělil“ starosta Josef Bazala.

Studie kluziště k nahlédnutí

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb