Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)

Město Staré Město připravuje v letech 2020-2021 výstavbu kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě. V současné době je zpracována studie, která byla projednána a schválena v radě města.
Cílem studie bylo navrhnout umístění nové plochy pro kluziště v areálu Širůch ve Starém Městě. Vzhledem k provozu areálu Širůch lze celou akci rozdělit do dvou etap.
První etapa bude obsahovat samotné kluziště s přilehlou plochou pro přezouvání a buňky zázemí. Plocha kluziště je navržená jako betonová s integrovaným chladicím potrubím. V létě bude betonová plocha sloužit pro inline bruslení nebo jiné sporty. Dále bude část plochy v létě určená i pro posezení. Betonová plocha umožňuje i další využití – například další občerstvení, malé hudební produkce nebo i firemní akce.
V druhé etapě bude vybudováno kompletní hygienické zázemí – nové šatny pro letní provoz kurtů, sklad, WC a bufet. Zázemí bude vystavěno z prefabrikovaných stavebních buněk. Bufet má být oddělen od zbytku zázemí a prostor mezi skupinami modulů bude zastřešen. Zastřešení budou tvořit modifikované moduly beze stěn. V rámci druhé etapy bude zároveň vybudováno nové dětské pískové hřiště jako náhrada za odstraněné.
„Začátkem měsíce října budou zahájeny projekční práce, které upřesní konečnou podobu kluziště a okolního zázemí. Předpokládané celkové náklady se vyšplhají ke 20-ti milionům korun sdělil“ starosta Josef Bazala.

Studie kluziště k nahlédnutí

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb