Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Krajské volby se uskuteční v pátek 12. října a v sobotu 13. října 2012. Letošní krajské volby rozhodnou o tom, kdo zasedne v pětačtyřicetičlenném Zastupitelstvu Zlínského kraje, kdo bude spravovat náš kraj, nepodceňujte proto svůj volební hlas.
V krajských volbách 2012 mají všichni občané možnost vyjádřit svou spokojenost případně nespokojenost s vedením krajského úřadu a voliči rozhodnou také o tom, kdo zasedne v krajském zastupitelstvu. Na prvním zasedání zastupitelstva pak bude zvolen hejtman a rada kraje. Zastupitelé jsou voleni na 4 roky. Společně s krajskými volbami budou lidé v roce 2012 volit v třetině volebních obvodů také senátory. Ve Starém Městě se letos volby do Senátu nekonají.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volební okrsek č. 1 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000
Volební okrsek č. 2 Základní škola, Komenského 1720
Volební okrsek č. 3 Základní škola, Komenského 1720
Volební okrsek č. 4 Základní škola, náměstí Hrdinů 1000
Volební okrsek č. 5 Střední odborná škola a Gymnázium Velehradská 1527

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 12. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října 2012 v době od 8 do 14 hodin.
Hlasovací lístky pro krajské volby 2012 obdržíte nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti. Tam také obdrží šedou obálku, do které za plentou vloží svůj hlasovací lístek.
Právo volit v krajských volbách 2012 má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Pro krajské volby platí pravidlo, že si volič může vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, které chce dát svůj hlas a podpořit ji v krajských volbách. Na zvolené kandidátce můžete, ale také nemusíte, zaškrtnout nejvýše čtyři jména osob, které preferujete, to znamená, že jim dáváte přednost před ostatními kandidáty strany. Podmínkou k tomu, aby se dostali na přední místa, je skutečnost získat nově alespoň 5 % preferenčních hlasů ze všech platných (v minulosti to bylo 10 %).
Zaškrtnete-li více kandidátů, váš hlas je sice platný pro zvolenou stranu, hnutí nebo koalici, ale vaše přednostní hlasy nikoliv. Neplatný je váš hlas i v případě, že jste do úřední obálky vložili více hlasovacích lístků. Předem si proto rozmyslete, kterou politickou stranu, hnutí nebo koalici chcete podpořit, popřípadě, kteří maximálně čtyři kandidáti jsou vám sympatičtí. Neplatný hlas pro krajské volby 2012 je také v případě, že jste použili místo obálky úřední tu obálku, ve které jsme dostali hlasovací lístky do schránky. Volební komise má totiž při sčítání hlasů povinnost vyloučit všechny hlasy, které nebyly vloženy do oficiálních úředních obálek.
V krajských volbách 2012, stejně jako v kterýchkoli jiných, hlasujete tak, že po odchodu z prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků vložíte úřední obálku se svým hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky (volební urna).
V krajských volbách 2012 lze využít díky novely volebních zákonů voličský průkaz. Chcete-li se voleb zúčastnit, předem ale víte, že se nebudete zdržovat v místě trvalého bydliště, můžete požádat obecní úřad o voličský průkaz. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého pobytu a informaci, kam má úřad vydaný voličský průkaz zaslat, nebo zda si jej osobně převezmete na úřadě. Voličský průkaz pro krajské volby 2012 opravňuje voliče volit na území kraje, nikoliv však v jiném kraji. Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem konání krajských voleb, to je do 5. října 2012.
Volby do kraje ve Starém Městě v minulosti
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskutečnily volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a také volby do Senátu Parlamentu České republiky. Ve Starém Městě bylo 5600 oprávněných voličů, k volbách přišlo 2483 občanů, což představovalo volební účast 44,34 %. Byla to jedna z nejvyšších volebních účastí ze všech měst Zlínského kraje. Pro srovnání, při prvních krajských volbách v roce 2000, kdy kandidoval František Slavík, ve Starém Městě přišlo k volbám 41,49 % voličů, zatímco v roce 2004 to bylo jen 36,13% občanů.
Jak volili do kraje občané Starého Města v roce 2008? 1. ČSSD (29,39%), 2. ODS (25,26%), 3. KDU – ČSL (22,18%), 4. KSČM (9,53%), 5. Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj (7,16%). Ostatní kandidující strany získaly u Staroměšťanů méně než 3 % hlasů.

Milan Kubíček
V budově základní školy na náměstí Hrdinů 1000 budou sídlit volební okrsky č.1 a č.4. Ilustrační foto: Milan Kubíček

V budově základní školy na náměstí Hrdinů 1000 budou sídlit volební okrsky č.1 a č.4. Ilustrační foto: Milan Kubíček

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb