Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Staré Město již tři roky uděluje ocenění Cena města Starého Města. Kandidáty na ocenění navrhují buď přímo občané, nebo organizace a z navržených kandidátů je nakonec vybrán vítěz. V minulých letech se udělovaly ceny tři. V letošním roce zastupitelstvo města udělilo cenu jen jednu.
Ocenění za dlouholetou sportovní činnost letos převzal z rukou starosty Josefa Bazaly a místostarosty Martina Zábranského ještě před zahájením Velkomoravského koncertu v neděli 1. září 2019 pan Antonín Horsák.
Dlouholetý trenér šachové mládeže ve Starém Městě byl na ocenění navržen Šachovým klubem ve Starém Městě. K ocenění Ceny města Starého Města za rok 2019 patří kromě finanční odměny také rytina od uměleckého rytce staroměstského rodáka pana Jaroslava Tvrdoně.

Se svou systematickou trenérskou prací podepsal nejvýrazněji na výchově mládeže Šachového klubu ve Starém Městě. Šachovou mládež trénuje již 49 let a pod jeho trenérským působením obsazuje staroměstská šachová mládež pravidelně čelní místa celorepublikových žebříčků jak v soutěžích družstev tak jednotlivců. Ve spolupráci s Ing. Vratislavem Horou se společně zasloužili o rozvoj mládežnického šachu v regionu způsobem, který je v rámci ČR ojedinělá. Díky dlouhodobé a systematické práci s mládeží patří staroměstský šachový klub mezi největší a nejúspěšnější oddíly v ČR. Za významnou sportovní činnost.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb