Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 5.10.2019Staroměstský Den vína
  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 11.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti občanů s fungováním Městského úřadu ve Starém Městě

Dotazníkové šetření je součástí projektu „Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy“, na kterém Staré Město spolupracuje se Sdružením měst a obcí Východní Moravy.
Neexistují žádné správné a špatné odpovědi, jde o Váš názor. Vyplnění předkládaného anonymního dotazníku Vám nebude trvat déle než 10 minut. Vždy vyberte jednu odpověď.
Tištěnou verzi dotazníku je také možné si vyzvednout a následně odevzdat na podatelně městského úřadu. Předem děkujeme za Váš čas a spolupráci na zlepšování fungování městského úřadu.

Vyplnit dotazník


Vandalizmu se bohužel nevyhýbá ani Staré Město. Neznámý pachatel, nebo pachatelé vytáhli v noci z pátku 9. 8. na sobotu 10. 8. 2019 stavidlo, jež bránilo, aby se voda z melioračních kanálů dostala až do rybníku na Loukách.
Vody v melioračních kanálech jsou znečištěné povrchové vody „obohacené“ o vodu z Jalubského potoka. „Případ byl nahlášen Policii ČR, která bude případ řešit. V důsledku nezodpovědného jednání došlo k poklesu vod, a to jak v melioračních kanálech, tak v nádrži „JAMA“. Doufám, že toto jednání nebude mít za následek snížení kvality vody v jezeře,“ uvedl starosta Starého Města pan Josef Bazala.
Vyjádření pro Staroměstské noviny i Policii ČR podal také Květoslav Fryšták z Odboru správy majetku, investic a ŽP na MěÚ Staré Město. „Neznámí pachatelé poškodili stavidlo na vodní nádrži na Loukách. Díky kompletnímu odstranění dřevěných těsnících prvků voda z melioračního kanálu nekontrolovaně a s velkou intenzitou natékala do nádrže, ve které se v době vysokých teplot intenzivně rekreují místní občané. Díky nekontrolovanému přísunu vody z melioračního kanálu a jejímu silnému proudu, došlo k odnosu sedimentů usazených na dně melioračního kanálu. Tyto sedimenty způsobily znečištění vody, jehož míru nyní posuzuje akreditovaná laboratoř. Město Staré Město podalo trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uved Květoslav Fryšták.
Stavidlo bylo provizorně opraveno ještě v sobotu.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb