Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 5.10.2019Staroměstský Den vína
  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 11.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti občanů s fungováním Městského úřadu ve Starém Městě

Dotazníkové šetření je součástí projektu „Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy“, na kterém Staré Město spolupracuje se Sdružením měst a obcí Východní Moravy.
Neexistují žádné správné a špatné odpovědi, jde o Váš názor. Vyplnění předkládaného anonymního dotazníku Vám nebude trvat déle než 10 minut. Vždy vyberte jednu odpověď.
Tištěnou verzi dotazníku je také možné si vyzvednout a následně odevzdat na podatelně městského úřadu. Předem děkujeme za Váš čas a spolupráci na zlepšování fungování městského úřadu.

Vyplnit dotazník


Projekt Modernizace učeben II. stupně ZŠ byl dokončen během června 2019. Od začátku nového školního roku se mohou žáci i kantoři II. stupně základní školy Komenského č. p. 1720 těšit na devět modernizovaných učeben (2 počítačové učebny, 2 učebny jazyků, učebna přírodopisu, fyziky a chemie, pracovních činností, cvičná kuchyně), včetně kabinetů a přípraven.
Součástí realizace byly stavební úpravy odborných učeben a jejich vybavení novým nábytkem, potřebnou elektronikou a didaktickými pomůckami, které dětem zpestří a usnadní učení.
K rekonstruovaným učebnám je zřízen bezbariérový přístup pomocí výtahu, bezbariérově jsou upraveny toalety a vstup do budovy. Projekt zajistil také internetové pokrytí všech učeben II. stupně ZŠ a wi-fi připojení.
Oživení se dočkalo i okolí budovy školy. V areálu ZŠ bylo vysazeno 5 listnatých stromů.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. Dotaci se podařilo získat v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura základních škol (SVL), specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 36,7 mil. Kč, dotace Evropské unie pokryje náklady ve výši 30 mil. Kč.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb