Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 5.10.2019Staroměstský Den vína
  • 25.10.2019Oslava založení ČS
  • 11.11.2019Svatomartinská slavnost
  • 1.12.2019Vánoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti občanů s fungováním Městského úřadu ve Starém Městě

Dotazníkové šetření je součástí projektu „Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy“, na kterém Staré Město spolupracuje se Sdružením měst a obcí Východní Moravy.
Neexistují žádné správné a špatné odpovědi, jde o Váš názor. Vyplnění předkládaného anonymního dotazníku Vám nebude trvat déle než 10 minut. Vždy vyberte jednu odpověď.
Tištěnou verzi dotazníku je také možné si vyzvednout a následně odevzdat na podatelně městského úřadu. Předem děkujeme za Váš čas a spolupráci na zlepšování fungování městského úřadu.

Vyplnit dotazník


Loňský rok byl pro Základní školu ve Starém Městě rokem oprav, rekonstrukcí a modernizací. Vylepšení se dočkala i budova prvního stupně ZŠ č. p. 1000.
Od 1. září tak budou pro žáky prvního stupně připraveny nové učebny v půdním prostoru budovy. Tam byly vybudovány a kompletně vybaveny čtyři nové učebny – jazyková, přírodovědná, počítačová a učebna pracovních činností.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. Dotaci se podařilo získat v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura základních škol (SVL), specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Jednou z podmínek získání dotace bylo zabezpečení konektivity školy k veřejnému internetu a vnitřní konektivitu školy podle předepsaných standardů. V nově vybudovaném podlaží jsou samozřejmostí bezbariérové toalety a přístup do všech podlaží zajišťuje osobní výtah.
Stavební práce byly ukončeny v dubnu letošního roku, poté proběhla dodávka školního nábytku a elektroniky. Nové prostory ještě čekají na dodání didaktických pomůcek. Ty budou do učeben pořízeny do konce letošního roku. Z důvodu nedostatku dodavatelů se totiž muselo opakovat výběrové řízení, proto se i termín ukončení realizace celého projektu posunul na 31. 12. 2019.
Celkové náklady na vybudování odborných učeben činí 32 mil. Kč, EU přispívá částkou ve výši 26 mil. Kč.

Aleš Korvas
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb