Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.3.2020Výtvarná soutěž
  • 7.3.2020Košt slivovice
  • 27.3.2020Noc s Andersenem
  • 29.3.2020Jarní předvelikonoční jarmark
  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Podklad k projednání návrhu projektového řešení stavby Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf)


Na rohu ulice Michalská, přímo naproti hřbitova, hledá tým archeologů vedený docentem Luďkem Galuškou pozůstatky dřívějšího osídlení. Na místě, kde by měl vyrůst polyfunkční dům s prodejnami a několika byty, provádějí už od začátku července předstihový průzkum, který by měl potvrdit, nebo vyvrátit, zda se v dané lokalitě nacházejí pozůstatky lidské činnosti z období Velké Moravy.
„Prozatímní zjištění nás z hlediska nálezů, které by se daly datovat do období Velké Moravy, trochu zklamala. Úlomky keramiky nebo džbánek, který jsme nalezli, jsou podle nás z období konce čtrnáctého nebo začátku patnáctého století. Naše sondy máme vykopány do hloubky více než tří metrů a nálezy pozůstatků z období Velké Moravy zatím nikde,“ posteskl si uznávaný archeolog Galuška. Podle jeho slov nacházejí celkem velké množství úlomků takzvané tuhové keramiky. „S těmito střepy můžete psát jako s klasickou tužkou,“ doplnil Galuška.
Jen pár metrů od současné oblasti hledání se přitom nachází místo, kde dříve týmy vedené Galuškovými předchůdci Antonínem Zelnitiusem nebo Vilémem Hrubým objevili velkomoravské hroby. Jedním z nálezů, který se skupině archeologů podařil objevit, je spálené torzo domu, které objevili v hloubce přibližně jeden a půl metru. Jedná se o pozůstatky domu, který byl zahloubený do země, tzv. zemnice. Právě v jeho prostorách nalezli největší množství úlomků tuhové keramiky.
Objevené zbytky domu patří podle archeologů k nejstarším nálezům v přihlížené lokalitě.
Dalším zajímavým nálezem je skvěle zachovaný džbán, který je zdobený vlnovkami. To je podle archeologů džbán, jehož vznik se datově odhaduje právě na přelom 14. a 15. století, do období husitských válek. „Z něj klidně mohl pít nějaký husita, nebo naopak stoupenec katolíků,“ dodal Luděk Galuška.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb