Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
  • 25.4.2020Den Země - Kovosteel
  • 26.4.2020Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 6.5.2020Pasování prvňáčků
  • 9.5.2020Košt vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf) - situace upravená dle požadavků občanů, vznesených na jednání dne 24. 2. 2020


Nové prostory i zrekonstruované učebny čekají na žáky i učitele po prázdninách na Základní škole ve Starém Městě. Několik měsíců trvající rekonstrukce budov prvního i druhého stupně byla dokončena, stejně jako přestavba bývalé kotelny v budově druhého stupně na dvě učebny pro Středisko volného času Klubko. Celková investice se vyšplhala na hodnotu 84,3 milionů korun. Více než 80 procent z této částky by ale mělo být proplaceno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu v podobě dotace.
Na červené budově na prvním stupni základní školy vznikly po rekonstrukci půdní vestavby zcela nové odborné učebny. Dříve nevyužívaná půda tak dala vzniknout učebně jazyků, počítačů, přírodních věd a učebna pro pracovní výchovu. Každá z nových učeben je vybavena elektricky ovládanými střešními okny včetně zastínění. Celá půdní vestavba si jich vyžádala 86. Výhled, který se dětem i učitelům na Staré Město nabídne, je úchvatný. Samozřejmostí jsou nové toalety a zázemí pro učitele. „Nově vybudované prostory jsou skutečně nádherné. Jsem přesvědčen o tom, že se dětem i vyučujícím budou líbit,“ řekl starosta Josef Bazala.
Součástí rekonstrukce byla taky stavba nového schodiště a výtahu, který se nyní nachází u tělocvičny.
Ještě rozsáhlejší modernizací prošla budova, respektive jeho pavilon B na druhém stupni základní školy, č.p. 1720. Ten byl rekonstruován a modernizován v podstatě celý. Kromě nového vybavení pro učebny, toalety, podlahy byl vybudován také výtah. V této budově byla rekonstrukce skutečně celková. Dávno za hranicí modernosti a na pokraji životnosti byly například učebny kuchyňky, nevyhovující byly i třídy pro jazykovou výchovu. „Od září se budou děti učit ve zcela jiných podmínkách. Připraveny jsou pro ně moderní prostory se zázemím, které odpovídá dnešní době i náročným kritériím z hlediska bezpečnosti a hygieny,“ doplnil starosta Josef Bazala.
Pro Středisko volného času vznikly dvě nové učebny na místě již dávno nevyužívané kotelny vedle tělocvičny na druhém stupni ZŠ. Tato investiční akce za zhruba 14 milionů korun byla rovněž dokončena a připravena k užívání.
Rekonstrukci si pochvaluje i ředitel ZŠ Jan Zábranský, který do nové funkce naskočil právě na začátku prací. „Celý rok byla rekonstrukce obou dvou budov omezením nejen pro žáky, ale i učitele. Všichni se museli nějakým způsobem uskromnit, pohybovat se mezi náhradními prostory, ale naštěstí se vše zvládlo bez větších problémů a komplikací. Všem bych chtěl moc poděkovat za trpělivost,“ dodal Jan Zábranský.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb