Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
  • 25.4.2020Den Země - Kovosteel
  • 26.4.2020Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 6.5.2020Pasování prvňáčků
  • 9.5.2020Košt vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf) - situace upravená dle požadavků občanů, vznesených na jednání dne 24. 2. 2020


Prostory Jezuitského sklepa se staly zázemím pro díla amatérských výtvarníků z dílny Akademie třetího věku (A3V) při Klubu kultury v Uherském Hradišti. Výstava s názvem „Obrazy
a obrázky“ byla zahájena vernisáží 14. května a ukončena byla 2. června. Při této příležitosti jsem položila několik otázek paní Mgr. Marcele Hradské, aby nám představila záměr a cíle této skupiny.

Paní Hradská, mohla byste nám pro naše čtenáře představit vaši skupinu?

„A3V pokračuje v návaznosti na tradici klubových kroužků výtvarného umění při Klubu kultury až do 19. století. Tento kroužek vznikl na popud lidí, kteří projevili zájem o malování popř. o jiné formy výtvarného umění. Město Uherské Hradiště tuto tradici podporuje a vychází umělcům vstříc.“

Kde probíhá výuka?

„Výuka probíhá v Redutě, vystavujeme na jejích chodbách, někdy také v Klubu kultury.“

Pokud se někdo rozhodne stát členem, na koho se obrátit?

„Zástupcem Klubu kultury je paní Slováčková, u níž se zájemci mohou přihlásit.“

Paní Hradská je členkou kroužku asi pět let. Říká o sobě, že výtvarná výchova je jejím koníčkem i povoláním. Její dřívější zaměstnání bylo totiž pedagog na základní škole v oboru výtvarná výchova a jazyk český. Po odchodu do důchodu své zálibě tak mohla věnovat více času. Na druhé straně však v této době přišlo jakési odloučení z denní rutiny a každodenního koloběhu v profesi učitele. Sama říká: „ Ale po čase to ticho, na které jsem se celý život těšila, bylo tišší a tišší a najednou si člověk uvědomí, že potřebuje nějakou spřízněnou duši, s kterou by si o všem tom tvoření popovídal.“
Cesty ji tak zavedly k akademickému malíři panu Miroslavu Malinovi a jeho výtvarném kroužku při A3V. Právě tady paní Hradská našla ony „spřízněné“ duše, jak říká. „Jsou to dámy zralého věku, které sice nemají výtvarné vzdělání, pracovaly v jiných profesích, ale zato jím nechybí nadšení
a zapálení pro výtvarné umění. Malují každá podle svého naturelu – krajinu, přírodu, figurální motivy, některé se pouští do abstrakce technikou, která je jim nejbližší.“
A jak probíhá taková výuka v kroužku? Podle slov paní Hradské je atmosféra při práci pohodová a inspirativní. „Pan profesor nás do ničeho nenutí, nepřetváří k obrazu svému, jen nás nenápadně usměrňuje a naznačuje správnou cestu.“ Všichni společně se diskutují, radí se a plánují další aktivity, jako výstavy, návštěvy galerií a jiná setkání.

Kde je možno shlédnout Vaši další výstavu?

„Letos na podzim nás např. čeká výstava v Kroměříži, kde jsme navázali kontakty s amatérskými výtvarníky a v zimě předvánoční výstava v Redutě.“

A jaké byly dojmy z prostor Jezuitského sklepa a jeho okolí, co říkáte na Staré Město a jaké vzpomínky utkvěly v paměti z dob dětství?

„ Nejsilnější pouto mám však k místu, kde jsem prožila své dětství a kde žiji dodnes, a to ke Starému Městu – pokud nepočítám léta strávená v Brně na studiích UJEP.“ Ráda vzpomíná na dobrodružné výpravy s partou dětí k Baťově kanálu a na Dvorek.
„ Tenkrát schován (Jezuitský sklep) pod nánosem hlíny a lebedy v nás probouzel fantazie plnou strašidelných historek se skřítky a čaroději. Léta plynula, Dvorek odplavila povodeň, strašidelný sklep zmizel. Místo něj se doslova ze země vyloupl starobylý historický prostor s novým geniem loci. Místo, kde se potkává umění a fantazie, kde se setkává člověk s člověkem, místo inspirující k tvořivosti. Jsem ráda, že jsme se aspoň na okamžik prostřednictvím svých obrázků stali součástí tak výjimečného prostoru, a proto díky všem, kteří se podíleli na jeho obnově a také těm, kteří nám tuto výstavu umožnili.“

Lucie Knedlová

Foto: Lucie Knedlová

Foto: Lucie Knedlová


Foto: Lucie Knedlová

Foto: Lucie Knedlová


Foto: Lucie Knedlová

Foto: Lucie Knedlová

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb