Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 18.4.2020Staroměstský Den Země – Ukliďme ČR
  • 25.4.2020Den Země - Kovosteel
  • 26.4.2020Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 6.5.2020Pasování prvňáčků
  • 9.5.2020Košt vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Projednání projektového řešení

Revitalizace ul. Nová čtvrť, část Finská, Staré Město (pdf) - situace upravená dle požadavků občanů, vznesených na jednání dne 24. 2. 2020


Vážení spoluobčané, jen o málo tématech se momentálně ve Starém Městě diskutuje tak intenzivně, jako o čapím hnízdě u Základní školy na Komenského ulici. Část občanů má námitky ve vztahu k ceně nově vystavěného stožáru. Pokusím se vysvětlit, jak celý projekt čapího hnízda vznikl.
V první verzi projektu bylo uvažováno s umístněním náhradních hnízd pro čápy v lokalitě Louky. Je to oblast přírodního charakteru, poblíž řeky Moravy a z hlediska habitatu čápů velmi vhodná. Tento návrh byl taky schválen příslušnými orgány životního prostředí. V tomto místě byla dokonce navržena dvě náhradní hnízda.
S ohledem na jednoduché, technicky bezproblémové umístnění, byly taky navrženy typové betonové sloupy, které představovaly onu některými občany navrhovanou “lidsky přijatelnou variantu“.
Tento návrh řešení se ale setkal s velkým odporem ze strany veřejnosti, pedagogů a žáků místní základní školy. Monitoring hnízdění čápů se oprávněně stal součástí aktivit žáků místní školy, a proto nalezl uznání i na městském úřadě. Proč neudělat radost žákům základní školy a nepodpořit jejich pozitivní vztah k živé přírodě? Tolik se o tomto diskutuje, ale jak je vidět, stále marně. Město se rozhodlo vybudovat náhradní hnízdo poblíž původního místa. Rozhodlo se vlastně postavit jakýsi náhradní komín, za ten zbořený, patřící k léta nefunkční kotelně na tuhá paliva.
Toto řešení uvítal i příslušný orgán ochrany přírody. Uvedené umístnění však naráží na řadu technických překážek. Místo je špatně dostupné pro těžkou techniku, takže sloup musí reflektovat svou konstrukcí komplikovanou montáž. S ohledem na výšku okolní zástavby je nutné, aby sloup byl výrazně vyšší, než jsou běžně dostupné kovové konstrukce. Narůstající výška vyžaduje nejen speciální ocelovou konstrukcí, ale i speciální založení oceli.
Je nutné také uvést, že z hnízda bude nutné jednou za čas odebrat přebytečný materiál, aby se sloup nepřetížil, což znamená přivolání plošiny – na sloupu nelze z hlediska bezpečnostní legislativy umístit žebřík.
Sloup musí být 20 m vysoký, aby přibližně odpovídal výšce původního hnízda. Budovy v okolí jsou až třípodlažní a běžný sloup by ze střešní krajiny ani nečněl, čímž by se značně snížilo možné opětovné zahnízdění čápa. Po projednání na odboru životního prostředí jsme raději volili větší výšku pro větší jistotu zahnízdění.
Betonové sloupy se běžně dělají do 11 m výšky. Jde o výrobky, které jsou staticky dimenzované pro zatížení světelnými zdroji, vážícími do 20 kg, nikoliv na zatížení hnízdem vážícím v řádu stovek kilogramů. Velká čapí hnízda mohou vážit až několik tun. To může představovat velký problém v případě silnějšího bočního větru. Projektant po konzultaci s odborem životního prostředí volil zatížení 500 kg s tím, že každé dva roky bude nutné z hnízda odstranit přebytečný materiál, aby se nezvyšovala jeho hmotnost. Toto vše je zohledněno ve statickém návrhu, který vypracovala specializovaná firma na výškové stožáry.
Jedná se o konstrukci, u které se předpokládá výkyv působením větrem. Proto není možné uvažovat s dodatečným kotvením do budovy školy, protože ta není na tento typ zatížení připravená.
Vyřazený stožár elektrického vedení, jehož použití nám bylo některými občany navrženo by rozhodně staticky nemohl vyhovět uvedeným požadavkům. Pokud by byl umístněn mimo zastavěné území, kde by nebyly ohrožené osoby pádem, možná by se dalo o jeho uplatnění uvažovat. Zcela určitě ale ne při jeho osazení ve vzdálenosti 1,5 m od budovy školy. U vyřazené konstrukce obvykle nelze garantovat statické vlastnosti výrobku. Správně je nutné změřit korozní úbytek konstrukcí a na základě toho vypracovat nový statický výpočet. S ohledem na rizika takového postupu byl navržen stožár nový. Je zřejmě nutno připomenout, že dle stavebního zákona je projektant a stavitel trestně zodpovědný, kromě jiného, za stabilitu konstrukcí.
Navržený sloup byl dále dimenzován a konstruován s ohledem na možnou montážní techniku ze dvou dílů. Pro efektivní využití materiálu je navrženo šroubové kotvení.
Velikost základu je daná statickým výpočtem a zohledňuje i působení horizontálních sil vlivem větru. Dále bylo nutno základy přizpůsobit exitující budově školní tělocvičny. To znamená hlavně větší hloubku pro zamezení vzájemného ovlivnění.
Ceny rozpočtu jsou vytvořené běžným rozpočtářským způsobem na základě RTS. RTS je standardní ceník stavebných prací. Samostatně byl oceněn sloup, který je speciální výrobek na základě hmotnosti použité oceli. Výsledná cena reflektuje nejen komplikovanou technickou stránku, ale i současný stavební trh, kde firmy nemají nouzi o práce a firmu, která je schopná takové práce provést, není snadné najít.
Pro bezpečné ukotvení patky stožáru musela být rekonstruována i část komunikace, která se nachází hned vedle sloupu. I tento fakt ovlivnil konečnou cenu stožáru.
Po konzultacích s pracovníky ochrany přírody a ornitology byl pro návrh použit podklad od Mgr. Stanislava Chvapila, zabývající se návrhem náhradních hnízd pro čápy. Výsledný postup byl podrobně konzultován i na příslušném odboru životního prostředí.
Stavba náhradního čapího hnízda byla ukončena a s výsledkem jsme rozhodně spokojeni. Město Staré Město udělalo maximum možného pro to, aby čápi v lokalitě i nadále hnízdili. A jak máte možnost vidět na kamerách monitorujících hnízdo, přístupných na webových stránkách školy, tak se čápi vrátili a hnízdo přijali. Co více si přát?

Josef Bazala
Ing. arch. Pavel Stojanov
Květoslav Fryšták

Foto: Květoslav Fryšták

Foto: Květoslav Fryšták


Foto: Květoslav Fryšták

Foto: Květoslav Fryšták

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb