Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 23.6.2019Hurá prázdniny
  • 1.9.2019Velkomoravský koncert
  • 7.9.2019Slovácké slavnosti vína
  • 8.9.2019Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Vážení občané,
město Staré Město připravilo do realizace překrásný projekt revitalizace prostředí kolem přírodní nádrže na Loukách. Projekt nese název “ Založení prvků územního systému ekologické stability v lokalitě V Rybnících“. V záměru jde zejména o náhradu stávající louky, na které roste jeden druh trávy, za nivní louku, na které pokvete mnoho druhů trav a bylin, tak zvaná květnatá louka, kterou z dob dětství pamatuje zejména starší generace a kde se bude vyskytovat, právě z důvodu existence kvetoucích rostlin, z krajiny mizející hmyz.
Tato louka bude doplněna skupinkami původních keřů a solitérně rostoucími stromy. Opatření vytvoří krásné prostředí nejenom pro návštěvníky vodní plochy, ale taky pro zvěř a ptáky. Postupná realizace projektu bude probíhat od konce měsíce března 2019 do října roku 2022. Chtěli bychom Vás požádat o pochopení stran jistých omezení, vyplývajících z provádění některých agrotechnických prací. Koupání ve vodní nádrži bude po dohodě s realizační firmou možné, je nutné ovšem počítat s nutností přizpůsobit se okolnostem. Postup bude asi takový. Louka bude rozorána, oseta krycí plodinou, která bude opakovaně sklízena a postupným opakovaným výsevem původních trav a bylin převedena na mezofilní louku. Aby Vás nepřekvapilo, že se postup bude opakovat v průběhu čtyř let. Do konce letošního roku budou vysazeny skupiny keřů a solitérní dřeviny. Výsledkem bude pěkné a klidné prostředí pro návštěvníky této lokality, ale i přirozené prostředí pro živou přírodu. Projekt je v souladu s územní plánem města a s potřebami občanů. Všichni se těšíme na jeho naplnění.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
ROP

Květoslav Fryšták

Foto: Květoslav Fryšták

Foto: Květoslav Fryšták


Foto: Květoslav Fryšták

Foto: Květoslav Fryšták

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb