Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 6.6.2020Den dětí, Zahrada Moravy
  • 28.6.2020Hurá prázdniny
  • 30.8.2020Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 6.9.2020Velkomoravský koncert
  • 12.9.2020Slovácké slavnosti vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Aktuální informace ke COVID-19
Žádosti, oznámení, formuláře
Provoz úřadu, informace

Vedení města a jeho zmocnění pracovníci se kauzou, kterou přinesly sdělovací prostředky, začalo neprodleně zabývat ihned po jejím zveřejnění. Nejprve byly ověřeny informace ze sdělovacích prostředků u primátora Frýdku-Místku Mgr. Michala Pobuckého, DiS, který nám potvrdil několik základních informací. S ohledem, že celý případ byl prošetřován, nechtěl být příliš konkrétní. Potvrdil, že výběrové řízení na odvoz a likvidaci blíže nespecifikovaných odpadů vyhrála firma Aquatech, která má pobočku v Uherském Hradišti. Město Staré Město upozornilo na tuto situaci místně a věcně příslušný orgán mající v kompetenci nakládání s odpady (odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí) a ve spolupráci s ním byli kontaktováni odpovědní pracovníci firmy EMS, PURUM s.r.o., kde má nejspíše dojít k uskladnění asi 650 tun nebezpečného odpadu. Byly prověřeny skutečnosti, že firmy provádějící nakládání s odpady splňují veškeré zákonné podmínky. Město Staré Město dalo podnět Bezpečnostní radě města UH. Orgán odpadového hospodářství požádal Českou inspekci životního prostředí o poskytnutí součinnosti. Po konzultacích s odborníky na problematiku odpadů jsme dospěli k závěru, že město nemá kompetence aby zabránilo odborně způsobilým subjektům nakládat a pracovat s uvedenými odpady na území města. Ve Starém Městě má chemický průmysl dlouholetou tradici, vznikla zde jedna z prvních velkých českých firem na výrobu nátěrových hmot a vývoj požadavků na práci s chemickými látkami používanými při výrobě barev byl příčinou vzniku výroby související se zneškodňováním odpadních chemických látek. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let zde vzniklo pracoviště na zneškodňování odpadů a současný stav je pokračováním tohoto vývoje. Ve firmách nakládajících s odpady na území Starého Města je zaměstnáno několik set pracovníků a město Staré Město ctí potřebu podporovat volné podnikání a vznik nových pracovních míst. V současné době není jisté, zda do našeho města zmíněný odpad skutečně zamíří, resp. kolik ho sem doputuje.

Josef Bazala
starosta

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb