Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 5.12.2019Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 6.12.2019Setkání spolků
  • 8.12.2019Vánoční jarmark
  • 15.12.2019Vánoční zpívání
  • 25.1.2020XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování

Město Staré Město v současné době zpracovává Plán rozvoje sportu ve Starém Městě pro období 2020 – 2025. Součástí plánu rozvoje sportu je i provedení tří dotazníkových šetření: mezi příspěvkovými organizacemi města a sportovními organizacemi působícími na území města, mezi žáky 6. a 8. ročníků základní školy a studenty 2. ročníků Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město a mezi veřejností. Do 15. listopadu budou mít všichni obyvatelé Starého Města možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, který je zaměřený na zjišťování spokojenosti obyvatel našeho města s možností sportování a sportovních aktivit a jejich potřeb. Je možné si je také vyzvednout a následně odevzdat tištěnou verzi dotazníku na podatelně městského úřadu.

Vyplnit dotazník

Upozornění

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že se v našem městě stal případ obtěžování ženy na veřejném prostranství. K incidentu došlo v brzkých ranních hodinách. Prosíme vás o zvýšenou opatrnost a obezřetnost.


Členové Mysliveckého sdružení Lípa, manželky a přítelkyně staroměstských nimrodů, ale i pozvaní hosté. Ti všichni se dostavili v sobotu 15. prosince 2018 do prostor sídla staroměstských myslivců, do areálu Polního mlýna. Babský hon je pro členy MS Lípa každoročně hlavním honem lovecké sezóny společných lovů. Po nezbytném pozdravení se s každým účastníkem honu očekávali všichni přítomní příjezd kontroly ze strany Policie ČR. „Příjezd policie jsme očekávali. Jezdí k nám kontrolovat každý rok. Letos nás ale překvapili a náš hon z kontrol vynechali. Asi nečekali, stejně jako v minulých ročnících, žádné nesrovnalosti jak na úseku zbraní, tak ani alkoholu u myslivců,“ uvedl František Zbraněk.
Chvíli po deváté hodině již zavelel myslivecký hospodář Zdeněk Vaněk k nástupu a přesně podle mysliveckých tradic nastoupili lovci a vpravo od předsedy honci, mezi kterými nechyběl ani místostarosta Starého Města, pan Martin Zábranský. Ten se Babského honu zúčastňuje pravidelně již několik let. Při nástupu seznámil všechny přítomné hospodář s bezpečností a také s tím, jaká zvěř se bude lovit. Babský hon je hon na drobnou zvěř, proto se lovili zajíci a bažantí kohouti. Samozřejmostí je lov zvěře škodící myslivosti.
Letos bylo na Babském honu oproti jiným letům hodně lovecky upotřebitelných psů. To dávalo slibnou šanci na úspěšný společný lov. V první, dopolední části se podařily projít tři leče v oblasti vinohradů směrem k Velehradu. Počet ulovených zajíců byl menší, než se čekalo, ale i přesto byli všichni z vycházky v lehce mrazivém dni nadšeni. Pak se všichni přemístili do prostoru polního mlýna, aby se občerstvili drobnou svačinkou. Po ní byla připravena ještě další leč, a to v lokalitě Louky. Ani zde nebyl počet zajíců nijak závratný. Kromě několika ušáků, kterým se nepodařilo uniknout přesné mušce myslivců, bylo i pár takových, kteří smršti broků unikli. „I to je ale potřeba. Nějací zajíci i bažanti musejí v honitbě zůstat, aby se mohli dále přirozeně rozmnožovat,“ uvedl předseda MS Lípa, František Zbraněk.
Každý hon je ukončen výřadem. Na něm bylo letos vyloženo deset ulovených zajíců, dvanáct bažantích kohoutů, jednomu pejskovi se podařilo ulovit i jednu bažantí slepičku. Ze škodné zvěře se ulovila jedna liška.
Chybět nemohla ani poslední leč. Na ní se letos podávala vynikající svíčková z laně, kterou se podařilo během roku ulovit. Následovalo vyhlášení krále honu. Letošním králem byl vyhlášen myslivec Tomáš Bilíček ze Spytihněvi, který přispěl do společného výřadu čtyřmi kohouty, dvěma zajíci a liškou. Letos, stejně jako v minulém roce, nechybělo ani pasování nového myslivce.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb