Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

Akce jsou až do odvolání ZRUŠENY

  • 30.8.2020Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 6.9.2020Velkomoravský koncert
  • 12.9.2020Slovácké slavnosti vína
  • 26.9.2020Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 3.10.2020Staroměstský Den vína
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Aktuální informace ke COVID-19
Žádosti, oznámení, formuláře
Provoz úřadu, informace


opět zde máme adventní čas a s ním i pravidelné ohlédnutí za končícím rokem 2018. Nejdříve Vás chci pozdravit a poděkovat Vám za vzájemnou spolupráci a podporu v letošních komunálních volbách. Vaší pomoci a porozumění si nesmírně vážím. Budu velmi rád, abych Vás během nastávajícího volebního období nezklamal.
Jako vždy v průběhu roku město organizovalo spoustu kulturních, sportovních a společenských událostí. Pomocí dotačních programů město i nadále podporuje spolky působící na území města nebo i organizace, které u nás organizují různé aktivity. Staroměstské noviny Vám přinášejí potřebné informace o činnosti města. Nově jsme zavedli novou komunikaci s Vámi a to „Mobilní rozhlas“, kde je možné získat okamžité informace o jednání rady a zastupitelstva města nebo výluky na dodávky elektrické energie, informace o sportovních a dalších událostech. Do domácností jsme i v letošním roce rozdali kalendáře na rok 2019, který jsme pořídili společně s podnikateli, působícími na území města. Na obnovu nemovitostí jsme z Fondu rozvoje bydlení v letošním roce zapůjčili spoluobčanům finanční prostředky v celkové částce 550.000,- Kč. I v letošním roce byla udělena Cena města za rok 2018, kterou získali Jiří Pavlica, Josef Jurnykl a František Chmelař. Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost získaly: Mgr. Jana Daňhelová, Mgr. Iva Klimešová, Mgr. Jitka Kardosová, paní Jaroslava Kučová a paní Milena Ulmanová. Všem srdečně blahopřeji, přeji pevné zdraví, aby se jim i nadále dařilo v jejich osobním i pracovním životě. Na radnici jsme přivítali celkem 53 nově narozených dětí. Jejich rodiče obdrželi od města finanční dar ve výši 5.000,- Kč. Pravidelně probíhá setkání spolků a jubilantů s představiteli města. Jsou to vždy velmi příjemně prožité chvíle plné vzpomínání, porozumění a vděčnosti. V letošním roce jsme oddali celkem 27 nových manželských párů. Město se zapojilo do akce „Ukliďme Česko“ a i touto cestou bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za jejich přístup k našemu nejbližšímu okolí a přírodě. V září jsme hostili přátele z partnerského města Tönisvorst v čele s panem starostou Thomasem Gossenem, kteří se s námi zúčastnili Slavností vína v Uherském Hradišti. Na začátku října pak proběhly komunální volby. Děkuji všem, kteří si splnili svou občanskou povinnost a svým hlasem přispěli k otázce, kdo bude stát v čele Starého Města a kam bude město směřovat v následujících čtyřech letech.
Z investičních akcí, které jsme v letošním roce provedli, bych rád vyjmenoval nové víceúčelové hřiště v ulici Michalská nebo úpravu okolí sportovního areálu v ulici Salašská. Byl dokončen Polyfunkční sál pod kostelem Sv. Ducha, který nyní slouží i jako náhradní prostor pro výuku žáku základní školy, podobně jako nové učebny v MŠ Rastislavova pro Středisko volného času Klubko – Čtyřlístek. V areálu bývalého školního hospodářství po celý rok probíhala výstavba nových rodinných domů. Z komunikací jsme i přes těžkosti nakonec dokončili ulici Karolíny Světlé, novou komunikaci a kanalizaci v ulici na Trávníku, rekonstrukci komunikace v ulici Salašská – 2. etapu, cyklostezku v ulici Kostelanská. V ulici Komenského nový chodník k základní škole včetně parkovacích míst. Budova radnice získala moderní sociální zařízení a některé kanceláře i novou klimatizaci. Byl otevřen nový hřbitov, především jeho urnová část a před smuteční síní jsme provedli část úpravy chodníků. Sály SKC získaly nové akustické opatření včetně klimatizace. Město dokončilo zateplení základní školy 715 na náměstí Hrdinů. V současné době probíhá modernizace budov ZŠ 1000, ZŠ 1720 a kotelny ZŠ 1720. Tyto velké projekty jsme si mohli dovolit díky získaným dotacím z evropských fondů. Stavební práce na modernizaci školních budov včetně vybavení budou probíhat přes celou zimu až do poloviny příštího roku 2019. Žáci základní školy získají nejen moderní prostory, ale i vybavení a pomůcky. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 80 milionů korun. Přepokládáme, že asi 85 % uznatelných nákladů získáme z Fondů evropské unie. Město v průběhu roku investovalo i do nemovitostí, a to konkrétně do nákupu jak orné půdy, tak i do výkupu sportovního areálu Širůch. Celkové náklady na investice v roce 2018 byly ve výši 97 milionů korun.
Věřím, že nové zastupitelstvo města v prosinci schválí rozpočet na rok 2019, kde kromě provozních výdajů jsou naplánovány investice v hodnotě okolo 119 milionů korun. Počítáme s tím, že bychom v příštím roce mimo jiné uskutečnili Revitalizaci ulice Velehradská, Cyklostezku a zpevnění plochy u garáží v ulici Tyršova, Zpevněné plochy Finská čtvrť, Chodník a veřejné osvětlení Trávník II, Vodní nádrž v Olší, modernizaci Zahrady mateřské školy Rastislavova – 2. etapa. Doufám, že zahájíme i Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015, Sanaci Jezuitského sklepa nebo pořídíme mobilní ledovou plochu. Velkou část finančních prostředků plánujeme vyčlenit na projektovou přípravu, abychom si připravili další investiční akce.
Závěrem mého příspěvku chci vyjádřit poděkování bývalým členům rady panu Jaroslavu Pelkovi, Radoslavu Malinovi a zastupitelům MUDr. Ireně Pelechové a Ing. Ladislavu Vaňkovi, kteří již nebudou pokračovat v tomto volebním období. Přeji jim tímto hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním životě. Samozřejmě mé poděkování patří i panu místostarostovi Mgr. Martinu Zábranskému a Ing. Kamilu Psotkovi, kteří dále pokračují v radě města a významně se podíleli na chodu města v minulém období. Těším se na vzájemnou spolupráci. Děkuji všem zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, farnosti, spolkům a všem spoluobčanům za poctivě odvedenou práci v roce 2018.
Vážení spoluobčané, přátelé, přeji Vám klidný adventní čas, požehnané Vánoce, dětem mnoho dárků a radosti. U vánočního stromečku ať Vám nikdo nechybí, abyste mohli prožít tyto požehnané dny v kruhu rodinném a v blízkosti svých přátel. Do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, spokojenost, Boží požehnání a správná rozhodnutí v osobním i pracovním životě.

Josef Bazala, starosta
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb