Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 1.6.2019Den dětí, Zahrada Moravy
  • 23.6.2019Hurá prázdniny
  • 1.9.2019Velkomoravský koncert
  • 7.9.2019Slovácké slavnosti vína
  • 8.9.2019Zábavné odpoledne – škola začíná
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


blíží se čas Vánoc, čas, kdy si všichni dopřejeme trochu klidu a pohody v kruhu rodiny a nejbližších přátel. Každý z nás trochu bilancuje a hodnotí, co se nám podařilo a co nikoliv, co jsme chtěli stihnout a co jsme nestačili. Tak je tomu i v našem případě, kdy provádíme hodnocení naší práce při rozvoji města.
O ukončených stavbách a rekonstrukcích v končícím kalendářním roce 2018 a o významných investicích plánovaných v našem městě pro příští rok Vás již ve svém předvánočním pozdravu podrobně informoval pan starosta Josef Bazala, proto mi dovolte, abych se krátce vrátil k oblasti kulturního života, cestovního ruchu, školství a sociální práce ve Starém Městě.
Není pochyb o tom, že kulturní dění ve Starém Městě je opravdu bohaté. To, že se počet akcí pořádaných Kulturní komisí města Staré Město zvyšuje, je umožněno dobudováním náměstí Velké Moravy s Jezuitským sklepem a nově i s polyfunkčním sálem pod kostelem Sv. Ducha. Mezi akce, které se těší stále větší oblibě, řadím Světýlkový průvod rodičů s dětmi spojený s oslavou vzniku Československa a Vernisáží bonsaí, Svatomartinskou slavnost či Rozsvícení vánočního stromu na Mikuláše. Chtěl bych také poděkovat všem spolkům za jejich aktivity, které vybízejí občany k aktivnímu trávení času, ať už díky pořádání plesů nebo jiných kulturních či sportovních akcí. K těmto účelům byly k dispozici vždy vzorně připravené sály a sportoviště Sportovního a kulturního centra Staré Město.
V oblasti cestovního ruchu se podařilo uvést do provozu pevné přístavní molo na Baťově kanále ve Starém Městě. Pro zvýšení komfortu kotvících lodí v přístavišti budou v příštím roce na mole instalovány elektrické přípojkové skříně. Rozvíjela se nejen vodní turistika, ale i cykloturistika. Nové informační materiály o Starém Městě lákají v Event centru návštěvníky na prohlídku historických i novodobých atraktivních cílů. Vyhlídková věž kostela Sv. Ducha byla doplněna o navigační cedule odkazující na směrové turistické cíle. Připravujeme také revitalizaci ulice Hradišťská s moderní koncepcí odpočinkového a pietního místa pro setkávání lidí. Rekonstrukce a opravy se dočkají kulturní památky – kaple sv. Jana Křtitele a sousoší sv. Jana Nepomuckého.
Nejintenzivněji však pracujeme na modernizaci školství, a to nejen opravami budov pro snížení energetické náročnosti jejich provozu a zlepšení jejich celkového vzhledu. Ve spolupráci s odborem investic, vedením školy a pedagogy vytvoříme pro žáky nové moderní odborné učebny, které zatraktivní výuku. Budovy se stanou díky výtahům přístupné i pro žáky se zdravotním postižením. Proto děkuji všem pedagogům, rodičům i žákům za jejich trpělivost při organizaci výuky v náhradních prostorech.
Úspěšně se nám rozvíjí také spolupráce s organizacemi zajišťujícími sociální služby na území Starého Města při řešení problematiky sociálně znevýhodněných či sociálně vyloučených skupin obyvatel. Oceňuji spolupráci s Azylovým domem sv. Vincence a Domovem pro osoby se zdravotním postižením Kopánky, které působí ve Starém Městě, i s dalšími organizacemi zajišťujícími sociální služby.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří pomáhají naše město rozvíjet a udržovat. Děkuji za upřímný zájem o naše město a za spoustu obětavé každodenní práce.
Přeji všem občanům a občánkům šťastné a veselé prožití vánočních svátků, bohatého ježíška a v nastávajícím roce 2019 hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb