Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

V letošním roce proběhly stavební práce na objektu I. stupně základní školy č. p. 715 s cílem zajistit úsporu při vytápění a potřebný tepelný komfort pro děti a jejich učitele.
Budova základní školy č. p. 715 byla několikrát rekonstruována, ale nebyly podniknuty všechny kroky ke snížení spotřeby energie při vytápění, což se projevilo vysokými provozními náklady, tepelnou nepohodou žáků i zaměstnanců a v důsledku vysoké spotřeby energie i zbytečně vysokými emisemi CO2 a dalších znečišťujících látek do ovzduší.
Budova základní školy není památkově chráněna, přesto je historicky cenná a je jednou z dominant Starého Města. Orgán památkové péče nedoporučil celkové zateplení budovy, proto bylo provedeno částečné zateplení fasády v zadním traktu, zateplení stropní konstrukce a kompletní výměna oken a dveří. V rámci stavebních opatření došlo i k opravě fasády, střechy a sanaci vlhkosti.
Původním zdrojem tepla byla kotelna v sousední budově ZŠ č. p. 1000. Teplovodní kanál vykazoval značné tepelné ztráty, proto bylo předmětem projektu i vybudování samostatné plynové kotelny přímo v budově č. p. 715.
Projekt řešil i větrání učeben zavedením společné rekuperační jednotky.
Zateplením budovy se sníží spotřeba energie na vytápění o 38 % a množství emisí CO2 klesne zhruba o 30 %.
Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář Mikulík projekty s. r. o., Uherské Hradiště, stavební práce prováděla firma KODRLA s. r. o., Huštěnovice.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na realizaci energeticky úsporných opatření město obdrželo příslib dotace ve výši 4,5 mil. Kč.

Z celkových nákladů projektu 12,4 mil. Kč připadlo 800.000 Kč na přípravné a projekční práce a výkon odborného technického a autorského dozoru a 11,6 mil. Kč na samotnou realizaci.

Darina Málková

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb