Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
  • 27.4.2019Den Země - Kovosteel
  • 28.4.2019Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Nádherně slunečný víkend přál bezmála třem stovkám krojovaných milovníků folklóru během posledního zářijového víkendu. Právě o tomto víkendu se konaly ve Starém Městě tradiční Michalské hody s právem. Letošními staršími stárky byli Honza Trubačík a Adéla Papáyová, mladšího stárkování se ujali Dominik Stašek s Lucií Fryštákovou a Robin Feldvabel s Annou Magdalenou Pavlicovou. Pro ty si přišla početná krojovaná chasa v sobotu po obědě za doprovodu dechové hudby stejně jako staroměstské cimbálové muziky Bálešáci. Všechny skupinky, ze kterých se chasa skládá, se sešly na náměstí Velké Moravy krátce po jedné hodině. Poté již všichni, s mladšími stárky v čele, vyrazili pro starší stárky. Nejdříve prošli společně po ulici náměstí Hrdinů, aby se na konci ulice Stojanova rozdělili na část, která vyrazila k domu Honzy Trubačíka a druhá, dívčí část, odešla k domu stárky Adély Papáyové. Po drobném občerstvení vyrazil celý průvod, již v čele se staršími stárky směrem k radnici. Tam obdržely od starosty Josefa Bazaly a celé městské rady právo pořádat ve Starém Městě hody a hodovou zábavu. Na večerní zábavě, která se konala ve Společensko kulturním centru ve Starém Městě, předvedli milovníci folklóru divákům nacvičené tanečky.
Druhý den hodů, který bývá považován po dlouhé hodové zábavě za ten náročnější, zvládli všichni zúčastnění s přehledem a noblesou. Na hodovou mši v kostele, která začínala v deset hodin, přišli všichni včas a bez známek únavy po zábavě. Hodové tanečky nechyběly ani před kostelem, kde přihlížejícím desítkám diváků předvedli starší i mladší stárci společně s hodovou chasou nacvičený program.
Odpolední část programu, která se opět za slunečného počasí odehrála na náměstí Velké Moravy. Odpoledne plné vystoupení jak folklorního potěru, tak letitých bardů skončilo sundáním práva. Tím mohly být hody prohlášeny za ukončené.
Obrovský dík patří nejen účinkujícím, ale zejména rodinám a přátelům, kteří s přípravou hodů pomáhali a přidali ruku k dílu.

Aleš Korvas
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb