Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 23.6.2019Hurá prázdniny
  • 1.9.2019Velkomoravský koncert
  • 7.9.2019Slovácké slavnosti vína
  • 8.9.2019Zábavné odpoledne – škola začíná
  • 28.9.2019Michalské slavnosti – Hody s právem
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás tímto informoval o investičních akcích, které město v průběhu letošního roku dokončilo, v současné době provádí, nebo v blízké době zahájí jejich realizaci. Koncem června bylo zkolaudováno a dáno do provozu veřejně přístupné hřiště v ulici Michalská. Polyfunkční sál pod kostelem Sv. Ducha již posloužil při výstavě Zahrada Moravy a to především v sobotu, kdy nás překvapil silný déšť a organizátoři tak mohli večerní program přesunout do nového sálu.
Na Velehradské ulici v areálu bývalého školního hospodářství probíhá čilý stavební ruch výstavbou nových rodinných domů a v ulici Tönisvorst je v plném proudu výstavba bytového domu. V ulici Karolíny Světlé zahájilo město její rekonstrukci a spoluobčané během měsíce září dostanou k užívání novou komunikaci, veřejné osvětlení, chodníky a parkovací plochy. Tuto stavbu provádí společnost PORR a. s. v celkové částce 8,7 milionů korun. Budova radnice má již svou květinovou výsadbu a společnost STAVAKTIV s. r. o. uvnitř provádí stavební úpravy sociálního zařízení v 1. a 2. podlaží staré budovy městského úřadu a klimatizaci ve 3. podlaží přístavby městského úřadu v celkové hodnotě 3 miliony korun. V ulicích města jsou osázeny nové květinové záhonky a květináče s výsadbou. Na novém hřbitově probíhá instalace urnových hrobů, nového osvětlení a chodníků. I před smuteční síní na hřbitově jsme opět vydláždili část chodníků a i v příštím roce budeme s modernizací pokračovat. Stavební společnosti KODRLA s. r. o. jsme již předali staveniště k zateplení obvodového pláště a výměny oken základní školy č. p. 715 na náměstí Hrdinů včetně rekonstrukce střechy v celkovém objemu stavebních prací 11 milionů korun. Stavební společnost Látal s. r. o. realizuje chodník u nového sportovního areálu v ulici Salašská včetně tří parkovacích míst v hodnotě 600.000 Kč. Ve druhé polovině července zahájila tatáž stavební firma úpravy v MŠ Rastislavova v prostorách po bývalé základní umělecké škole. Po dokončení těchto prostor zde bude mít zázemí Středisko volného času Klubko – Čtyřlístek. Tyto stavební úpravy vyjdou město na 1,1 milionu korun. V plném proudu je i rekonstrukce přístavby sportovní haly Širůch, a to konkrétně modernizace šaten a sociálního zařízení v částce 1,8 milionu korun, kterou provádí společnost KODRLA s.r.o. Práce by měly být dokončeny do konce prázdnin. V budově SKC (sokolovna) bude do začátku srpna nainstalováno nové akustické opatření a klimatizace v celkové hodnotě 2,1 milionu korun. Tuto stavbu nám dodává společnost STAMOS s.r.o. Rád bych ještě vzpomenul již probíhající investici v ulici Komenského za 2,7 milionů korun, kde vznikne celkem 27 parkovacích míst pro návštěvníky školy, restaurace a okolí, z toho 19 v letošním roce a dalších 8 v příštím roce po provedené modernizaci učeben základní školy. Učitelé, žáci a rodiče se dočkají nového chodníku k základní škole. Tuto stavbu provádí SVS CORECT s. r. o., která bude provádět od začátku srpna i rekonstrukci komunikace v ulici Salašsksá – 2. etapu. Náklady na tuto akci vyjdou na 2,9 milionů korun. Společnost JASS-UNI s. r. o. nám poskytla nejlepší nabídku 5,1 milionu korun na cyklostezku v ulici Kostelanská, ta je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury, který nám na tuto akci přispěje částkou asi 3,5 miliony korun. Stavební práce budou zahájeny v druhé polovině srpna a potrvají 75 kalendářních dnů. Tatáž společnost začátkem srpna zahájí i vybudování nové komunikace a kanalizace v ulici na Trávníku v celkové částce 2,3 milionů korun. Na podzim a zimu letošního roku pak připravujeme velkou modernizaci budov ZŠ 1000, ZŠ 1720 a kotelny ZŠ 1720 jak jsem se již zmínil v minulých Staroměstských novinách.
Vážení spoluobčané, město si díky dobrému finančnímu hospodaření, získávání dotací z EU a projektové připravenosti může dovolit investovat do obnovy svého majetku, vylepšovat a modernizovat veřejné prostory a infrastrukturu. Chtěl bych Vám sdělit, že neleníme a připravujeme nové projekty, jako je zateplení domu s pečovatelskou službou na Kopánkách, chodník na Zerzavici, modernizaci ulice Hradišťská, výstavbu nové budovy knihovny na náměstí Hrdinů, parkovací dům u vlakového nádraží nebo modernizaci místních komunikací a další.
Přeji Vám klidné letní prázdninové dny, abyste načerpali sil a užili si dnů volna. Vám, kteří chystáte pracovní aktivity, aby se nic nepřihodilo, a úspěšně jste zvelebili svá obydlí a okolí. Především Vám přeji, aby Vám sloužilo zdraví, neopouštěla Vás dobrá mysl a nálada.
S přáním všeho dobrého

Josef Bazala, starosta

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb