Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 27.4.2019Den Země - Kovosteel
  • 28.4.2019Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
  • 4.5.2019Slovácký okruh – motocyklové závody
  • 11.5.2019Košt vína
  • 12.5.2019Den matek
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení občané,
v měsíci dubnu bude v ulicích Starého Města probíhat zónové čištění komunikací. Žádáme občany o respektování dopravních značek a uvedených termínů.


Děkujeme za pochopení.


Vážení spoluobčané, rodiče,
v letošním roce bylo město Staré Město úspěšným žadatelem o dotace z Evropských fondů na modernizaci budov I. a II. stupně základní školy. V budově I. stupně č. p. 1000 bude vybudována půdní vestavba se čtyřmi odbornými učebnami, v budově II. stupně č. p. 1720 bude modernizováno 9 odborných učeben v pavilonu B včetně kabinetů a přípraven. Součástí obou akcí je bezbariérová úprava toalet, zřízení bezbariérového přístupu do všech podlaží prostřednictvím výtahu a internetové pokrytí všech učeben ZŠ. Celkové náklady se vyšplhají na téměř 63 mil. Kč. Dotace činí 90 % výdajů, tedy zhruba 56,5 mil. Kč.
Obě žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly podány v únoru 2017. Původní harmonogram realizace počítal se soustředěním stavebních prací na letní měsíce letošního roku, aby se alespoň část stihla provést během letních prázdnin.
Bohužel se vzhledem k obrovskému množství žadatelů vyhodnocení žádostí protáhlo a výsledky, zda jsme uspěli či ne, byly sděleny až po více než roce od podání žádostí – v březnu letošního roku. Jelikož náklady na obě akce jsou poměrně vysoké, nebylo by vhodné pouštět se do realizace bez příslibu podpory EU.
Po oznámení o přidělení dotace jsme zadali dopracování realizačních projektových dokumentací, které jsou v současné době před dokončením. Zároveň připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a vybavení interiéru škol. Zadávací podmínky musí být před vyhlášením výběrového řízení prokonzultovány s poskytovatelem dotace.
Stavební práce proto nemohou být zahájeny dříve než v říjnu, spíše začátkem listopadu a potrvají 5 měsíců od zahájení. Poté bude dodáno vybavení učeben. Nejzazší termín ukončení projektu stanovený podmínkami dotačního programu je konec června 2019, což neumožňuje přesunutí části prací ani na letní prázdniny v příštím roce.
Omezení se týkají budov č. p. 1000 na náměstí Hrdinů, kde budou v prostoru půdy budovány nové učebny, a pavilonu B budovy č. p. 1720 na ulici Komenského. Pro třídy, které v důsledku stavebních prací nebudou k dispozici, bude zajištěna výuka v náhradních prostorách. V současné době dolaďujeme s vedením školy náhradní prostory pro výuku, které by měly být v ZUŠ, MŠ Rastislavova, v EVENT Centru, v SKC Staré Město (sokolovna) a na Viktorce. Omezení by se mělo týkat 11 tříd na prvním a 7 tříd na druhém stupni, přičemž třídy druhého stupně se přesunou kvůli náročnosti zabezpečení výuky na budovu č. 1000 náměstí Hrdinů a třídy I. stupně do náhradních prostor. Výuka v náhradních prostorách bude probíhat běžným způsobem v dopoledních hodinách podle aktuálních rozvrhů. Nebude docházet ke směnování, tudíž se nenaruší odpolední aktivity žáků.
Od července do konce září letošního roku bude v budově č. 715 prováděno zateplení, výměna oken, výměna střešní krytiny, vestavba kotelny a rekuperace ve třídách. Práce uvnitř budovy skončí před zahájením školního roku. Předpokládáme, že od 3. září zde bude probíhat výuka 1. a 4. ročníku. Malé omezení se týká pouze venkovního prostranství kolem školy, kde se bude dokončovat zateplení a omítky.
Věříme, že komplikace způsobené realizací uvedených akcí překonáme a výsledek přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a komfortu při výuce.

Josef Bazala, starosta
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb