Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 19.8.2018 15.00O putovní pohár starosty města Starého Města
  • 25.8.2018 14.00Středověké odpoledne
  • 31.8.2018 15.0022. Mistrovství České Republiky a Fiesta 2018
  • 1.9.2018 19.30CM Bálešáci - křest nového CD
  • 2.9.2018 15.00Zábavné odpoledne s knihovnickou dílnou
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 17. srpna 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Dotazník pro občany

Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín na vyplnění dotazníku je do 10/9/2018.

Dotazník k vyplnění

Děkujeme moc za Vaši vstřícnost a vyplnění dotazníku.


Vážení spoluobčané, rodiče,
v letošním roce bylo město Staré Město úspěšným žadatelem o dotace z Evropských fondů na modernizaci budov I. a II. stupně základní školy. V budově I. stupně č. p. 1000 bude vybudována půdní vestavba se čtyřmi odbornými učebnami, v budově II. stupně č. p. 1720 bude modernizováno 9 odborných učeben v pavilonu B včetně kabinetů a přípraven. Součástí obou akcí je bezbariérová úprava toalet, zřízení bezbariérového přístupu do všech podlaží prostřednictvím výtahu a internetové pokrytí všech učeben ZŠ. Celkové náklady se vyšplhají na téměř 63 mil. Kč. Dotace činí 90 % výdajů, tedy zhruba 56,5 mil. Kč.
Obě žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly podány v únoru 2017. Původní harmonogram realizace počítal se soustředěním stavebních prací na letní měsíce letošního roku, aby se alespoň část stihla provést během letních prázdnin.
Bohužel se vzhledem k obrovskému množství žadatelů vyhodnocení žádostí protáhlo a výsledky, zda jsme uspěli či ne, byly sděleny až po více než roce od podání žádostí – v březnu letošního roku. Jelikož náklady na obě akce jsou poměrně vysoké, nebylo by vhodné pouštět se do realizace bez příslibu podpory EU.
Po oznámení o přidělení dotace jsme zadali dopracování realizačních projektových dokumentací, které jsou v současné době před dokončením. Zároveň připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a vybavení interiéru škol. Zadávací podmínky musí být před vyhlášením výběrového řízení prokonzultovány s poskytovatelem dotace.
Stavební práce proto nemohou být zahájeny dříve než v říjnu, spíše začátkem listopadu a potrvají 5 měsíců od zahájení. Poté bude dodáno vybavení učeben. Nejzazší termín ukončení projektu stanovený podmínkami dotačního programu je konec června 2019, což neumožňuje přesunutí části prací ani na letní prázdniny v příštím roce.
Omezení se týkají budov č. p. 1000 na náměstí Hrdinů, kde budou v prostoru půdy budovány nové učebny, a pavilonu B budovy č. p. 1720 na ulici Komenského. Pro třídy, které v důsledku stavebních prací nebudou k dispozici, bude zajištěna výuka v náhradních prostorách. V současné době dolaďujeme s vedením školy náhradní prostory pro výuku, které by měly být v ZUŠ, MŠ Rastislavova, v EVENT Centru, v SKC Staré Město (sokolovna) a na Viktorce. Omezení by se mělo týkat 11 tříd na prvním a 7 tříd na druhém stupni, přičemž třídy druhého stupně se přesunou kvůli náročnosti zabezpečení výuky na budovu č. 1000 náměstí Hrdinů a třídy I. stupně do náhradních prostor. Výuka v náhradních prostorách bude probíhat běžným způsobem v dopoledních hodinách podle aktuálních rozvrhů. Nebude docházet ke směnování, tudíž se nenaruší odpolední aktivity žáků.
Od července do konce září letošního roku bude v budově č. 715 prováděno zateplení, výměna oken, výměna střešní krytiny, vestavba kotelny a rekuperace ve třídách. Práce uvnitř budovy skončí před zahájením školního roku. Předpokládáme, že od 3. září zde bude probíhat výuka 1. a 4. ročníku. Malé omezení se týká pouze venkovního prostranství kolem školy, kde se bude dokončovat zateplení a omítky.
Věříme, že komplikace způsobené realizací uvedených akcí překonáme a výsledek přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a komfortu při výuce.

Josef Bazala, starosta
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb