Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Vláda paní zimy zdá se v březnu předána, budiž slunečno. Asi takto bych zahájil povídání o velmi příjemném a normálním příchodu jara, na jaké byli zvyklí naši otcové a jakému jsme si postupně odvykli my, příslušníci střední generace a které stále míň zná současná mladá generace. V posledních letech přichází po zimě většinou rovnou léto. Je otázkou, zda letos budeme svědky zdravého nebo nezdravého nástupu jara. Zima se prozatím ne a ne rozloučit a plán pomalého probouzení jarní přírody se nejspíše opět stane spíše zbožným přáním než příjemnou realitou. Každopádně ale přichází, alespoň podle kalendáře, nejkrásnější roční období, jaro. Tak to tedy vidím já. A s ním se do našich končin vracejí ptačí druhy, které byly nepřízní počasí nuceny opustit svoje hnízdiště a hledat vhodné podmínky, aby překonaly na potravu chudé zimní období. Samozřejmě, že ne všechny druhy ptactva jsou tažné. Rozhodujícím momentem je vždy dostupnost potravy. Pokud je potrava dostupná a nabízený jídelní lístek odpovídá potravní specializaci, není nutné “táhnout“. Mezi stálé druhy patří např. vrabec domácí, vrabec polní, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkor parukářka, kos černý, vrána obecná šedá, straka obecná a některé další. I tak je ale velká většina našich opeřenců nucena poohlédnout se po něčem do zobáku “někde v teple“ a patří mezi tažné druhy. Některé druhy, v důsledku změn klimatu, přestávají mít důvod odlétat na zimoviště a zůstávají celoročně s tím, že přeletují, v závislosti na počasí, za zdroji potravy v okolí svých hnízdišť. Tak se můžeme, v průběhu mírných zim, setkávat třeba se špačky obecnými. S příchodem teplejšího počasí, kdy se ze zimního odpočinku začíná probouzet vegetace a kdy se taky samozřejmě objevuje na vegetaci závislý hmyz, nastává období, kdy je dostupná všemožná potrava. A kde je voda a jídlo, tam je i život. Tak se na svoje hnízdiště začínají vracet všechny běžné, ale i vzácné druhy. Mezi první navrátilce patří skřivan polní, skřivan lesní a čejka chocholatá. Tyto druhy většinou přiletí již koncem února. Konipas bílý, drozd zpěvný a holub hřivnáč bývají k vidění na začátku března. V průběhu měsíce března, samozřejmě v závislosti na počasí, probíhá již poměrně intenzivní tah drobných zpěvných ptáků jako např. konipasa horského, červenky obecné, budníčka menšího, rehka domácího, strnada rákosního, pěvušky modré nebo konopky obecné. Na začátku dubna se pak objeví čáp bílý, zvonohlík zahradní a bramborníček hnědý. V průběhu měsíce dubna vlaštovka obecná s jiřičkou a třeba pěnicí černohlavou. Mezi nejpozději přilétnuvší druhy patří rorýs obecný, ťuhýk obecný, žluva hajní a vlha pestrá. Tyto přilétají na přelomu dubna a května resp. v průběhu měsíce května. Doba příletu samozřejmě závisí na klimatických podmínkách a s nimi souvisejících faktorech. Málokdo ví, že zejména naposled jmenované druhy patří mezi ty ptáky, které se ve své domovině obvykle zdrží asi jednu čtvrtinu až jednu třetinu roku a potom hurá zpátky do teplých krajin.

Květoslav Fryšták
Foto: Ing. Květoslav Fryšták

Foto: Ing. Květoslav Fryšták

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb