Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Staré Město pokračuje i letos v rozsáhlých rekonstrukcích vozovek, chodníků a veřejného osvětlení. Stavební práce se konaly od konce června do října letošního roku ve Svatovítské ulici. Jejich cílem bylo zlepšení stavu místní komunikace a chodníků a vybudování nových parkovacích míst, přičemž důraz byl kladen zejména na zlepšení dopravní situace v ulici a zajištění bezbariérovosti opravovaných chodníků. „Vozovka, která má šířku pět až pět a půl metru, se dočkala nového asfaltobetonového povrchu. Téměř po celé délce vozovky je umístěn chodník a parkovací místa,“ uvedl starosta Josef Bazala. Parkovací stání jsou široká 2 m, širší jsou vyhrazená stání pro invalidy. Jedním z hlavních cílů bylo vybudovat ve Svatovítské ulici 52 parkovacích stání, z toho 3 stání jsou vyhrazena pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Součástí stavební akce byla i rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Za Kostelíkem a v části ulice Michalská. „Povrch vozovky je také z asfaltového betonu, chodníky jsou kryty zámkovou dlažbou. Nechybí varovné a signální pásy ze slepecké zámkové dlažby stejně jako v ulici Svatovítské. V rámci stavby došlo také k výměně vedení veřejného osvětlení a svítidel, jejichž stav byl již značně neuspokojivý,“ dodal Josef Bazala. Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář Ing. Jaroslav Kunčík, Uherský Brod – Těšov, realizaci dostala na starost na základě výběrového řízení společnost Rybárik, s. r. o. z Buchlovic. Jednateli firmy jsou Marek Rybárik a Daniel Rybárik, stavbyvedoucím byl Oto Kollár. Celá akce si vyžádala náklady ve výši 9,8 mil. Kč.
Ulice byla občanům slavnostně předána do užívání přestřižením pásky ve čtvrtek 23. listopadu 2017. Jak na závěr uvedl starosta Josef Bazala, pro letošní rok již investiční akce pomalu končí, ale v následujícím roce se dalších oprav dočkají další staroměstské části.

MěÚ Staré Město

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb