Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.


Letošní Michalské hody s právem ve Starém Městě vyšly jako na objednávku. Počasí bylo k milovníkům folklóru příznivé už od soboty, kdy staroměstská chasa vyšla z náměstí Velké Moravy pro stárka, kterým byl letos Petr Trňák a pro stárku Marii Chlachulovou.
Mužská část chasy šla podle tradice pro stárka, ženská část se odebrala k domu stárky, která pro stárka připravila ozdobené právo a na hlavu mu nasadila baranici. Společně pak vyrazil celý, více než stočlenný, průvod před radnici požádat o povolení hodů starostu města, Josefa Bazalu. Ten povolení, jak je již zvykem, vydal pod podmínkou splnění osmi bodů. Stárce předal právo povolení hodů a ty tak mohly oficiálně začít. Nechybělo ani tradiční fotografování všech krojovaných účastníků, tak i dvojic stárků na radnici.
Tím ale letošní hody pouze začaly. Večer se v divadelním sále Společensko-kulturního centra ve Starém Městě konala hodová zábava, kterou nejzdatnější jedinci protáhli až do časných ranních hodin, což naštěstí nebyla překážka tomu, aby ráno byla většina chasy přítomna na hodové mši, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Ihned po mši vyrazili krojovaní milovníci folklóru, kteří jsou bezesporu hlavní udržovatelé místních tradic na obchůzku městem. Ta se protáhla až do odpoledních hodin, kdy bylo na náměstí Velké Moravy připraveno hodové odpoledne. Po jeho skončení sundal stárek právo, které bylo pověšeno celou dobu konání programu nad pódiem na znamení, že letošní hody skončily.

Aleš Korvas
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Více fotografií

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb