Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2018 17.30Oslava 100 let od založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 23. října 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Vážení čtenáři,
letos je tomu rovných dvacet let, kdy Staré Město, ale i Uherské Hradiště a celou řadu dalších obcí a měst na Moravě postihly nejhorší a nejničivější povodně v novodobé historii. Povodně, které změnily od základů život desítkám rodin a v mnoha případech překreslily mapu Starého Města. Vlivem záplav a z důvodu podmáčení muselo být rozhodnutím statika strženo 93 domů. Desítky rodiny se během několika dní ocitly bez přístřeší a v mnoha případech je ničivý živel připravil o veškerý jejich majetek.
Škody na majetku byly obrovské, podle odhadů dosahovaly až 250 milionů korun, pod vodou se ocitlo 540 domů, 185 lidí zůstalo dočasně nebo úplně bez přístřeší.
Vlivem několik dní trvajících vydatných srážek na severu Moravy tehdy došlo ke zvýšeným hladinám přítoků řeky Moravy, které jsou za běžných okolností mírumilovnými, jen několika centimetrů širokými potůčky. Po několika dnech dešťů se ale změnily na dravé řeky, nezřídka široké i několik metrů, které plnily řeku Moravu až nad její únosnou míru, beroucí si s sebou vše, co jim stálo v cestě.
Červenec před dvaceti lety odhalil, že povodňové plány připravené na určité množství vody jsou absolutně nedostatečné. Za dvacet let byla vybudována nejen protipovodňová opatření v oblasti přímé ochrany před velkou vodou, ale i informační systémy varujících před hrozícím nebezpečím.
Desítky milionů korun byly ve Starém Městě investovány do vybudování protipovodňových hrází, které tvoří dnes jednu z přirozených bariér průmyslového areálu Louky. Protipovodňová ochrana Starého Města byla postupně dotvořena a po vzájemném propojení chrání Staré Město od řeky Moravy ze směru na Huštěnovice až po Kostelany.
Téměř každá přírodní katastrofa vytvoří nějakou vlnu solidarity. Výjimkou nebylo ani Staré Město. Vlna pomoci nejen od místních, kteří povodní nebyli přímo postiženi, se dá jen velmi těžce popsat. Prostory bývalé sokolovny se plnily humanitární pomocí z Česka, ale i zahraničí, postižení spoluobčané nacházeli dočasná obydlí u rodinných příslušníků, kteří měli to štěstí, že živel se jim vyhnul.
Stejně jako mince i přírodní katastrofa má své dvě strany a povodně před 20 lety nebyly výjimkou. Díky domům, které musely být strženy nebo se samovolně zhroutily, se ve Starém Městě uvolnilo místo pro výstavbu nových, moderních domů. Tam, kde dříve stávaly stodoly a zemědělské přístřešky, dnes stojí nové rodinné domy.

Je jen málo událostí, které v uplynulém století ovlivnily život ve Starém Městě tak, jako ničivé povodně z července roku 1997. Jen ti, kteří záplavy zažili na vlastní kůži, si dodnes pamatují, co záplavám předcházelo, proto si dovolíme krátkou rekapitulaci.
Nepřetržité srážky na začátku prázdnin trvaly několik dní. To způsobilo zvednutí hladin přítoků řeky Moravy, které se postupně zvyšovaly.
Už 8. července se voda dostává do některých ulic ve Starém Městě. Další den si voda našla cestu do dalších, dosud suchých částí Starého Města. Následující den, 10. července, je v Kroměříži zaznamenán nejvyšší průtok řeky Moravy, a to 1034 m3. Další den bylo zaplaveno Staré Město, Uherské Hradiště a také Otrokovice.
Řeka Morava je celkem poklidný tok, alespoň při průtoku Uherským Hradištěm a Starým Městem. Jeho průměrný průtok se pohybuje okolo 55 m3 za sekundu a výška hladiny je u jezu ve Spytihněvi, kde je nejbližší měřící stanice průtoku řeky Moravy, průměrně 155 cm. V době kulminace byl ale zaznamenán průtok 920 m3 s výškou hladiny 791 cm. Morava se změnila na obra, který vzal vše, co mu stálo v cestě.
Zatopená pole již nebyla schopna pobírat další přívaly vody a řeka si našla cestu i do ulic Starého Města. Jedinou možnou ochranou byly pytle s pískem, chránící přímý vstup vody do objektů. Sklepy a nižší části domů už ale byly většinou zatopeny.
Výjimkou nebyly zatopené ulice až do výšky téměř jednoho metru. V nižších částech, například kde jsou hřiště pod úrovní komunikace, byla výška vody i několik metrů. Značky, kterými si lidé zaznamenávali maximální hladinu vody v roce 1997, jsou na domech patrné dodnes.
Okolí Starého Města se změnilo při pohledu z výšky na obrovské jezero, jehož břehy byly v nedohlednu.

Katastrofa den za dnem
27. června – byla tropická noc, kdy teploty dosahovaly až 23 °C.
28. června – teploty vystoupily na 33°C ve stínu.
30. června – první bouřka.
1. – 2. července – v těchto dnech byl relativní klid. Ne na dlouho.
3. července – velmi silné krupobití na Olomoucku.
5. července – odpoledne začíná vytrvale pršet.
6. července – přichází velmi silný a vytrvalý déšť. Na severu Moravy v oblasti Beskyd a Jeseníků je vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.
7. července – hladina řeky Moravy vystoupila na rekordní úroveň. Na severní Moravě byla vyhlášena evakuace a přichází první zprávy o obětech na životech. Ve Starém Městě registrují první signály o zvyšující se hladině řeky Moravy. Ještě v noci se začal za pomocí těžké techniky zpevňovat břeh „Baraňáku“. Na inkriminované místo bylo vyvezeno pět nákladních aut materiálu.
8. července – voda z řeky Moravy smetla několik vesnic na severu Moravy. Ve Starém Městě jsou zaplaveny další ulice. Ve Starém Městě neustále stoupala hladina potoku Salaška. Do koryta Salašky se tlačila i voda z řeky Moravy. Ve večerních hodinách byla vyhlášena evakuace Rybáren a to jak na hradišťské, tak staroměstské straně. Zpevňování „Baraňáku“ stále pokračuje.
9. července – počet ulic ve Starém Městě, které jsou kompletně pod vodou, dále narůstá. Voda se protlačila z luk od Huštěnovic přes areálu Zevos a SAS.
10. července – povodňové drama začíná vrcholit. Voda si našla cestu do centra Starého Města přes ulici Michalská. Kromě dětského hřiště byly zaplaveny také čtyři činžovní domy. Panelový objekt byl staticky narušen a obyvatelé museli být evakuováni. Voda postupně zaplavovala zahrady, až se večer dostala k hlavnímu tahu I/50. Její výška se dostala až do takové úrovně, že se začala topit osobní auta. Silnice ještě byla zčásti průjezdná alespoň pro kamiony, nakonec ale byla uzavřena nejen Hradišťská ulice, ale i náměstí Hrdinů.
11. července – voda se prodrala hlavní křižovatkou přes ulici Za Radnicí dále do pole až k železniční trati.
12. červenec – první náznaky lepších okamžiků, hladina vody mírně klesla. Stále je ale Staré Město pod vodou.
13. – 14. července – voda se ještě stále držela v okolí radnice, její hladina se ale dále snižovala.
15. července – poprvé od příchodu velké vody je možné přejít suchou nohou celé okolí radnice a Hradišťskou ulici.

Aleš Korvas

Foto: Archiv

Foto: Archiv


Foto: Archiv

Foto: Archiv


Foto: Archiv

Foto: Archiv

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb