Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
  • 27.4.2019Den Země - Kovosteel
  • 28.4.2019Otevírání plavební sezóny Baťův kanál
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


V termínu od 20. 4. do 24. 4. 2017 proběhla historicko-poznávací exkurze, které se zúčastnili žáci 3. ročníku Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Exkurze do Berlína, která byla sekcí německého jazyka v tomto rozsahu pořádána poprvé, si kladla za cíl seznámit s historií a významnými mezníky, které město poznamenaly. Vytyčenému cíli rovněž odpovídala náplň a organizace celé akce.
Pětidenní program byl vystavěn chronologicky, každý den byl tedy tematicky zaměřen na konkrétní historickou kapitolu, události a místa s ní spjatou. V den příjezdu byl zahájen odborným výkladem
o „Starém Berlíně“. Tato část byla zaměřena na historii Braniborské brány, zahrnovala procházku ulicí Unter den Linden k Gerdarmenmarkt, dále přes Bebelplatz k Humboldsuniversität a zakončena byla na Museumsinsel.
Další den byl zahájen hned zrána návštěvou Bundestagu, kde mohli všichni účastníci exkurze načerpat další podnětné informace. Tento den byl věnován „ Válečnému Berlínu“. Z Bundestagu pokračovala výprava k památníku obětem holokaustu a místu někdejšího Hitlerova bunkru. V odpoledních hodinách zavítali žáci a učitelé k budově Spolkového ministerstva financí, která je známá, mimo jiné, i díky filmu Valkýra. Další kroky směřovaly k muzeu s názvem Topographie des Terrors, kde je možno zhlédnout jak venkovní, tak vnitřní expozici. Toto dokumentační centrum, které ročně navštíví více než milion návštěvníků, patří k nejvíce exponovaným místům Berlína. Nachází se v prostoru někdejší centrály nacistické tajné policie. Expozice zločinů nacismu je svými autory považována za místo, kde je možné se poučit o represáliích ve státech obsazených Německem za druhé světové války či o podobě Berlína v době třetí říše.
„Berlínská zeď“ byla dalším významným tématem poznávací exkurze. Po přesunu berlínským metrem, započal odborný výklad na Bernauer Straße. Tato ulice, stejně jako dokumentační centrum, které se zde nachází, je národním památníkem dříve rozděleného města a místem uctění památky obětí, které zahynuly při snaze o překonání zdi.

Prohlídka dále pokračovala k nádraží Nordbahnhof a k Checkpoint Charlie – známému hraničnímu přechodu mezi východním a západním Berlínem.
Následný přesun zavedl výpravu na Oranienburgerstraße, kde si všichni mohli prohlédnout synagogu a Hackesche Höfe, dvory dříve obývané židovskou komunitou, což dokazují i tzv. „Stolpersteine“ – kameny zmizelých, které lze nalézt v chodnících před budovami.
Nedělní program byl zahájen v Paláci slz na Friedrichstrasse. Ten byl hlavním hraničním přechodem mezi východní a západní částí Berlína. Právě zde se lidé museli podrobit přísné kontrole a prohlídce, zde se loučili se svými příbuznými. Výstava, která se nachází v místě bývalého vlakového nádraží, je koncipována jako připomínka událostí a rozdělených osudů mnoha lidí.
Poslední den poznávací cesty byl zaměřen na „ Západní Berlín“. Po ranní procházce podél Sprévy, následovala jízda prohlídkovým autobusem k Siegesäule, procházka po Ku´Damm a v odpoledních hodinách navštívila skupina technické muzeum.
Unaveni, ale nadmíru spokojeni, se v pondělí ráno vydali žáci společně s učiteli z ubytovny k autobusovému nádraží, odkud odcestovali zpět domů.
Věříme, že exkurze byla pro všechny zúčastněné studenty podnětná a že si z ní odnesli plno nových znalostí a vědomostí.
Všem zúčastněným děkujeme za zcela zodpovědný přístup k organizaci a pojetí exkurze a za skvělou atmosféru, která po celou dobu akce panovala.
Těšíme se na další společné poznávací a vzdělávací aktivity.

Za organizátory
Zuzana Kohoutová
Helena Hlavačková

Foto: organizátoři

Foto: organizátoři


Foto: organizátoři

Foto: organizátoři


Foto: organizátoři

Foto: organizátoři

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb