Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.


Učitelský sbor staroměstské základní školy bude ochuzen o dva letité pedagogy, kteří dosáhli požadovaného věku a rozhodli se pro odchod do zasloužené penze.
Paní učitelka Věra Mlčůchová tak po sedmatřiceti letech a pan učitel Josef Pavela po dvaatřiceti letech opustí po dokončení letošního školního roku řady učitelů naší školy.
Paní Věra Mlčůchová po celou dobu své pedagogické praxe věnovala výuce přírodopisu a fyziky. Kromě příprav studentů na biologické a fyzikální olympiády se také věnovala jako výchovná poradkyně žákům, kteří měli při výuce jakékoliv obtíže. Je zarytá ochránkyně životního prostředí a není bez zajímavosti, že byla také jednou z vyučujících, kteří se zasloužili o založení Ekoškoly.
Pan učitel Josef Pavela nastoupil na Základní školu ve Starém Městě v roce 1985. Od té doby prošly jeho rukama stovky dětí, které učil matematice a občanské nauce. Kromě výuky svých předmětů připravoval stejně jako Věra Mlčůchová studenty na matematické olympiády, nebo i sám pomáhal s organizací matematických soutěží. Jeho velkou vášní byl a nadále je folklór. Jím vedený folklórní kroužek pravidelně zahajoval jarmarky, vystupoval na Mikulášských besídkách nebo rozveseloval obyvatele Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Starém Městě.
„Velmi si vážíme všeho, čeho oba ocenění pedagogové během své kariéry dosáhli a jak příkladně se věnovali výuce dětí. Oběma přeji do budoucna hodně štěstí a zejména zdraví,“ popřál oběma pedagogům starosta Josef Bazala.
Oba ocenění převzali z rukou starosty ocenění v podobě rytiny s logem Starého Města a pamětní list.
S gratulacemi přispěchali také místostarosta Martin Zábranský a ředitel základní školy Josef Jurnykl.

Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas


Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb