Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.9.2018Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 6.10.2018Staroměstský Den vína
  • 26.10.2018Oslava založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 20. září 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


Vinohrady, zdá se nepomrzly, ptáci z teplých krajin dorazili, panování zimy budiž ukončeno. Konečně! Netrpělivé čekání na příchod jara a lepších časů přineslo svoje ovoce. Zatím vše vypadá, že jaro bude, jak má být. Příjemné, osvěžující, pozvolné, plné pestrých barev a libozvučných tónů, deroucích se z hrdel mnohých opeřenců již časně zrána.
Jsme svědkové opatrného rozvinutí jara, na jaké byli zvyklí naši otcové a dědové a jakému jsme neradi odvykli my, příslušníci střední generace, takového, které stále míň zná současná mladá generace a které jí snad ani neschází, protože je nikdy nebyla schopna nasát, poznat a vnímat v plné, jiné než virtuální, kráse. Inu, časy se mění a vše kolem nás. Podle mého mínění přichází nejkrásnější roční období. Tak to tedy vidím já. S ním se do naší přírody vrací ptačí druhy, které byly nepřízní počasí nuceny opustit svoje hnízdiště, místa trvalé existence a hledat vhodné podmínky pro překonání na potravu chudého zimního období. Samozřejmě, že ne všechny druhy jsou tažné. Rozhodujícím momentem je vždy dostupnost potravy. V posledních letech se dokonce můžeme setkat s fenoménem, kdy v důsledku oteplování klima se z kdysi tažných druhů stávají druhy migrující jenom částečně, regionálně, případně vůbec. Příkladem těchto budiž špaček obecný. Pokud je potrava dostupná a jídelní lístek odpovídá potravní specializaci, není nutné vynakládat obrovské množství energie a postupovat hazard, jakým je přesun do vzdálených zimovišť. I tak je ale velká většina našich opeřenců donucena, před příchodem zimního počasí, poohlédnout se po něčem do zobáku “někde v teple“. Po zimě se s příchodem teplejšího počasí začne probouzet vegetace a na ní je existenčně závislý hmyz. Nastává období, kdy je dostupná všemožná potrava a tam, kde je voda a potrava, tam je i život. Tak se na svoje hnízdiště začínají vracet všechny běžné, ale i vzácné druhy. Mezi první navrátilce patří skřivan polní a čejka chocholatá. Tyto druhy většinou přiletí již koncem února. Konipas bílý, drozd zpěvný a holub hřivnáč bývají k vidění na začátku března. V průběhu měsíce března, samozřejmě v závislosti na počasí, probíhá již poměrně intenzivní tah drobných zpěvných ptáků jako např. konipasa horského, červenky obecné, budníčka menšího, rehka domácího, strnada rákosního, pěvušky modré nebo konopky obecné. Na začátku dubna se pak objeví čáp bílý. Ti naši staroměstští přiletěli do Klukovy ulice 4.4.2017 ve 13:19 hodin. Na komín Základní školy Komenského přiletěli o pár dnů později. V měsíci dubnu hlásí většinou přílet i zvonohlík zahradní, bramborníček černohlavý a bramborníček hnědý. A taky dudek chocholatý, kterého se mi podařilo nafilmovat při sběru potravy 15.4.2017 (viz video). V průběhu měsíce dubna se domů vrací i vlaštovka obecná s jiřičkou a třeba pěnicí černohlavou. Mezi nejpozději přilétající druhy patří rorýs obecný, ťuhýk obecný, žluva hajní a vlha pestrá, kteří se objevují na přelomu dubna a května resp. v průběhu měsíce května. Doba příletu samozřejmě závisí na aktuálních klimatických podmínkách a s nimi souvisejících faktorech. Málokdo ví, že zejména naposled jmenované druhy patří mezi ty ptáky, které se ve své domovině obvykle zdrží velmi krátce, asi jednu čtvrtinu až jednu třetinu roku a potom hurá zpátky na dlouhý výlet do teplých krajin.

Květoslav Fryšták
Foto: Květoslav Fryšták

Foto: Květoslav Fryšták

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb