Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 26.1.2019 19.30Ples města Staré Město
  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pátek 18. ledna 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


kalendářní rok 2016 se ubírá ke svému konci, a to znamená, že se blíží čas Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. Věřím tomu, že atmosféra tohoto času se všemi vánočními zvyky a rodinnými rituály pohltí každého. Okamžik, kdy doma zavoní první vánoční cukroví, ve mně navodí pocit spokojenosti, klidu a pohody, kterou si užívám v kruhu rodiny a nejbližších přátel.
Je to také čas, kdy bilancujeme a hodnotíme, co se nám podařilo a co nikoliv. Vždyť poučit se z životních chyb a neúspěchů, které nás potkaly, a pracovat na jejich odstranění je správnou cestou, a to v kterékoliv etapě lidského života.
Také já bych se rád ohlédl za uplynulým rokem. Práce zastupitelstva města se v tomto volebním období přehoupla do své druhé poloviny. Spolupráce je úspěšná. O ukončených stavbách a rekonstrukcích v roce 2016 a plánovaných významných investicích v našem městě v příštím roce Vás již podrobně informoval ve svém předvánočním pozdravu pan starosta. Dovolte mi, abych se krátce vrátil k oblasti kulturního života, vzdělávání, cestovního ruchu a životního prostředí ve Starém Městě.
Velké páteřní projekty tohoto zastupitelstva, jako jsou výstavba průmyslové zóny Louky, stavba ZUŠ Staré Město nebo demolice ŠH a výstavba infrastruktury pro rodinné domy v ulici Velehradská, pokračují ve své realizaci. Připravované projekty míří na investice do základní školy, DPS Velehradská nebo zdravotního střediska. V rámci ochrany životního prostředí připravujeme nové biocentrum Louky, Motýlí louku nebo zakládání nových trvalkových záhonů s okrasnými cibulovinami. Jsem rád, že mohu na úřadě spolupracovat s odborníky, protože správně fungující a občanům otevřený městský úřad je základním pilířem úspěšného rozvoje.
Nechci ovšem jen vyjmenovat, co se podařilo. Chci též poděkovat těm, díky nimž je to možné. V první řadě všem zájmovým spolkům města za jejich činnost, kterou vykonávají pro své spoluobčany a především pro mládež. Velmi si vážím toho, jak aktivně přistupují ke spolupráci při pořádání akcí města. Chci poděkovat také kulturní komisi města. Kulturní komise, to je bezvadný tým nadšených lidí, kteří pro vás připravují nádherné akce, jako jsou Mikulášská nadílka na náměstí Velké Moravy, vánoční i velikonoční jarmarky, Zahradu Moravy a spousta dalších. Plné náměstí spokojených lidí je tou hlavní odměnou za jejich práci.
Možnosti prezentovat svou činnost a nabídnout aktivní trávení času občanům města využila spousta dalších organizací, ať už formou pořádání plesů nebo jiných kulturních či sportovních akcí. K těmto účelům byly k dispozici vždy vzorně připravené prostory Sportovního a kulturního centra Staré Město.
Dobře víme, jak těžké je v dnešní době plné počítačových her přitáhnout děti do kroužků tak, aby trávily aktivně svůj volný čas. Proto velké poděkování patří ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města za to, že se zodpovědně starají o svěřený majetek a především vytvářejí dobré podmínky pro kvalitní vzdělávací a výchovný proces.

Přeji všem občanům a občánkům našeho města šťastné a veselé prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška a v nastávajícím roce 2017 hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb