Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2018 17.30Oslava 100 let od založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Pondělí 22. října 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie


blíží se nám konec roku, jak už to chodí, nezaškodí se ohlédnout zpět za uplynulým obdobím, ve kterém mnozí z nás prožili jak chvíle radostné a veselé, tak i chvíle smutné nebo chvíle rozloučení. Takový je však život, jehož koloběh nelze zastavit.
A tak mně dovolte Vás na sklonku roku 2016 pozdravit, povzbudit a poděkovat Vám za spolupráci a samozřejmě ještě jednou poděkovat za důvěru, kterou jste mně svou účastí v krajských volbách vyjádřili. Vaší přízně si nesmírně cením a vynasnažím se, abych Vás nezklamal ani v příštích dnech.

V letošním roce město vyhlásilo a udělilo poprvé Cenu města. Všem oceněným blahopřeji a věřím, že v příštím roce dostaneme návrhů mnohem více. Vždyť mezi námi žije mnoho spoluobčanů, kteří si poděkování zaslouží.
Město realizovalo a dokončilo v roce 2016 investiční akce v hodnotě asi 45 milionů korun a dále rozpracovalo investiční akce v hodnotě asi 40 milionů korun, které budou pokračovat i v příštím roce. O mnohých jste byli v průběhu roku informováni, přesto je na místě se o některých zmínit ještě jednou. Například nová Obslužná komunikace Louky, rekonstrukce ulic Za Mlýnem, Salašská, Na Vyhlídce, Východní nebo nový chodník v ulici Za Špicí. Dále pak rekonstrukce vnitřních instalací domu s pečovatelskou službou č. p. 1707, kde bydlí naši nejstarší spoluobčané, nebo sociálního zařízení na koupališti včetně bazénu, který slouží především v letních měsících. Mnohé rodinné domy dostaly nové připojení nízkého elektrického napětí. Budova radnice byla nově nasvětlena, získala i novou moderní kotelnu a po dlouhých letech jsme dokončili i sokl radnice. Společně s pracovníky odboru investic připravujeme žádosti o dotace z evropských fondů na rozšíření učeben v Základní škole na náměstí Hrdinů. Dále pak modernizaci učeben Základní školy Komenského, ale i využití původní kotelny k přestavbě na volnočasové aktivity Střediska volného času Klubko. V projektových přípravách se nachází vodní nádrž v lokalitě Olší, zateplení základních škol nebo domů s pečovatelskou službou. Na přípravné a projektové práce město vynaložilo celkem asi 3 miliony korun. Nemalá částka na přípravu projektů je nachystána i pro rok 2017. Musím ještě připomenout, že byla zahájena výstavba nové budovy ZUŠ a demolice části areálu školního hospodářství, včetně výstavby inženýrských sítí. Stavební pozemky by měly být připraveny k prodeji v polovině roku 2017. O investičních akcích v příštím roce a rozpočtu města Vás budeme informovat v dalším čísle Staroměstských novin.
Město bylo úspěšné ve sběru a třídění odpadů, kdy jsme opět získali ocenění v podobě Keramické popelnice. Děti základní školy se kromě mnoha jiných projektů zúčastnily i soutěže „Na křídlech jeřábů“ a někteří žáci byli přijati panem velvyslance na Japonské ambasádě v Praze. Velké poděkování si zaslouží i Školní parlament při ZŠ, který uspořádal soutěž pod názvem „Starák show“, při které děti předvedly, co všechno dělají ve svém volném čase. Je obdivuhodné, co některé děti dokáží. Farnost Staré Město otevřela veřejnosti vyhlídkovou věž, která je přístupná denně z Jezuitského sklepa. Na tuto stavbu město přispělo částkou 1,3 milionu korun. Myslím, že velmi dobře se uchytil pytlový sběr s plastovým odpadem. Mnozí spoluobčané využívají městem nastavenou slevu na komunální odpad. Chtěl bych za tento přístup velmi poděkovat.
V průběhu roku proběhlo velké množství společenských, kulturních a sportovních akcí, které pořádají spolky nebo rada města společně s kulturní komisí a sportovně kulturním centrem. Mnohé tyto události si získaly své příznivce a stávají se nedílnou součástí života Starého Města. Zastupitelstvo města pravidelně podporuje dobrovolné spolky v celkové výši 1,5 milionu korun. Není to samozřejmě jediná podpora, neboť mnohé spolky využívají nájemní prostory se zvýhodněným nájmem. Je to jasné vyjádření podpory všem aktivním spoluobčanům a spolkům. Město poskytlo půjčky obyvatelům z Fondu rozvoje bydlení na opravu rodinných i bytových domů v celkové výši 900.000,- Kč. Každé nově narozené dítě s trvalým pobytem ve Starém Městě dostalo při vítání občánků příspěvek ve výši 5000,- Kč. Je to jen drobná pomoc mladým rodinám na výchovu dětí. Rád bych vzpomenul i oslavy šedesáti let založení souborů Dolina a Dolinečka, které udržují lidovou kulturu ve Starém Městě.
Chci vyjádřit velké poděkování členům rady města, zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, farnosti, spolkům a všem spoluobčanům za poctivě odvedenou práci v roce 2016.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké Vánoce a dětem spoustu dárků. Do no-vého roku pak pevné zdraví, spokojenosti, Božího požehnání a správná rozhodnutí v osobním i pracovním životě.

Josef Bazala, starosta
Foto: Aleš Korvas

Foto: Aleš Korvas

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb