Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 29.9.2018Michalské slavnosti – Hody s právem
  • 6.10.2018Staroměstský Den vína
  • 26.10.2018Oslava založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Čtvrtek 20. září 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Krátké zprávy

Rada města na svém 63. zasedání dne 28. srpna 2013 schválila nařízení č. 02/2013, kterým se vydává tržní řád. Smyslem tohoto nařízení je regulování nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu a jeho součástí je také úplný zákaz podomního prodeje. Radní tak chtějí ochránit občany Starého Města, především pak důvěřivé seniory, před nekalými praktikami a agresivní formou nabídky některých prodejců a poskytovatelů služeb a v neposlední řadě zajistit ochranu veřejného pořádku na území města. »

Koncem prázdnin nahradili staroměstští hasiči svou letitou Avii mnohem modernějším vozem Ford Tranzit. Nové vozidlo je úspornější, spolehlivější a především bezpečnější.
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí účelové investiční dotace městu Staré Město ve výši 200 tis. Kč na nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.“
»

Společnosti ČEZ vyhlásila projekt společenské odpovědnosti „Vaše volba 2013“, ve kterém v letošním roce zafinancuje osvětlení rizikových přechodů pro chodce v ČR. Ve Starém Městě vybrán jeden rizikový přechod pro chodce – konkrétně přechod na silnici I/55, ul. Brněnská – jedná se o přechod pro chodce v křižovatce s místní komunikací, ul. U Školky a místní komunikací, ul. Severní (cesta ze Špitálek do základní školy a školky).
»

S paní Františkou Šuchmovou jsme se v minulosti setkali již několikrát. Stále si vzpomínáme na její milé přijetí v listopadu 2010, kdy oslavila krásné 100. narozeniny. Jubilantka nás tehdy překvapila svou vitalitou, milým úsměvem a bystrostí. Při loňské návštěvě při příležitosti jejích 101. narozenin se zdravotní stav paní Šuchmové zhoršil, musela podstoupit náročnou operaci žlučníku. Statečně bojovala a vrátila se zpět do svého útulného bytu v Domově s pečovatelskou službou na Kopánkách. Tady se o ni obětavě stará dcera Ivana Adamcová a kolektiv pečovatelek. »

Vítání nových občánků města Staré Město probíhá v obřadní síni městského úřadu zpravidla čtyřikrát do roka. Na obřad Vítání občánků je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem vyplněného SOUHLASU dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to 10 dnů před termínem vítání. Pokud rodičům termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné ho po dohodě přesunout, a to osobně na MěÚ Staré Město, odbor hospodářsko – správní, kancelář č. 6, pracovnice Jana Nosková, nebo na tel. č. 572 416 441. »

Při komunikaci s obyvateli Starého Města se často setkávám s problematikou „jak se tady žije“.
»

Krajské volby se uskuteční v pátek 12. října a v sobotu 13. října 2012. Letošní krajské volby rozhodnou o tom, kdo zasedne v pětačtyřicetičlenném Zastupitelstvu Zlínského kraje, kdo bude spravovat náš kraj, nepodceňujte proto svůj volební hlas. »

Děti jsou pro každého rodiče dar, vnáší do našich srdcí radost. Senioři jsou lidé, kteří nám přináší životní moudrosti a dokážou nás podpořit v těžkých životních situacích. Pojďte nám pomoci najít cestu, kde by děti a senioři šli společně ruku v ruce. Pokusilo se o to Centrum denních služeb pro seniory prostřednictvím Výtvarné soutěže Život se seniorem.
»

V úterý 4. září 2012 odjížděl ze Starého Města směrem na Velehrad do posledního místa zaplněný autobus našich seniorů. Kulturní komise při Radě města Staré Město opět pozvala důchodce ve věku nad 70 let k prožití pěkného dne. »

Jednota Orel Staré Město zve děti od 1 do 10 let a jejich rodiče na neděli 2. září 2012. Akce začíná v 16:00 hodin na víceúčelovém hřišti za Orlovnou (nám. Hrdinů 264). V případě nepříznivého počasí se koná v sále Orlovny. Na děti čekají zábavná stanoviště, hry, soutěže a sladká odměna. Koná se i zápis do jednotlivých oddílů. Cvičení jsou určena nejen pro členy Orla, ale i pro ostatní zájemce! Těší se na vás cvičitelky a cvičitelé Orla.
»

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb