Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 23.1.2021Ples města Staré Město - ZRUŠENO
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz
PF 2021

Krátké zprávy

Vážení spoluobčané,
bohužel letos s ohledem na epidemiologickou situaci u Vás tři králové nemohou zazvonit jako obvykle. Pokud je to možné, tak vám napíší alespoň na dveře požehnání, aniž by k vám zvonili. Samozřejmě nechceme zapomínat na ty, kteří potřebují naši pomoc. Proto vás prosím, můžete přispět finančně do pokladniček, které jsou umístěny na místech veřejně přístupných. A to na radnici, v drogerii pana Hrabince, v potravinách paní Marie Hráčkové, v potravinách paní Marie Kouřimové, v Akvaristice paní Marcely Šmídové. Také v předsíni kostela Svatého Ducha bude jedna pokladnička vyhrazena a zřetelně označena pro Tříkrálovou sbírku. Pokladničky budou k dispozici do 24.1.2021. Pokud je pro Vás vhodnější poslat finanční podporu přímo na sbírkový účet, pak jeho číslo je 66008822/0800-VS77707031. Děkujeme, že chcete pomoci potřebným jako obvykle.

Kamil Psotka, místostarosta

Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

Návštěvy upozorňujeme na nutnost koordinace mezi rezervací návštěv a rezervací testování, aby nedocházelo ke konfliktům, že v době návštěvy již bude výsledek testu nerelevantní – neplatný. Za relevantní jsou považovány výsledky testu 48 hod. před zahájením návštěvy. Není možné, aby návštěvy přišla dva dny za sebou a potom např. až za týden. Je důležité situaci vždy zvážit a vyhodnotit dle nastavených podmínek v jednotlivých zařízeních. »

Nemocnice založené Zlínským krajem nabízí samoplátcům od dnešního dne, tedy od středy 9. prosince 2020 možnost podstoupit antigenní test. O ten je zájem nejčastěji z důvodu návštěvy blízkých v domovech seniorů a dalších sociálních zařízeních. Test je možné podstoupit na určených odběrových místech nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži. Vždy je ale nutné se předem objednat přes internetový rezervační systém s výjimkou Uherskohradišťské nemocnice, kde se zájemci musí nahlásit předem telefonicky. Cena za antigenní test je 350 korun. »


Základní škola č. p. 1000 prošla v letošním roce úpravami, které přispějí ke snížení nákladů na vytápění a vytvoří zdravé prostředí pro výuku.
Budova základní školy č. p. 1000 není památkově chráněna, přesto je historicky cenná a je jednou z dominant Starého Města. Orgán památkové péče nedoporučil zateplení čelní fasády, proto je provedeno zateplení fasády pouze ve dvorní části budovy. Dále došlo k zateplení stropních konstrukcí, výměně stávajících okenních a dveřních výplní za nové dřevěné, plastové a hliníkové, sanaci vlhkosti a dalším stavebním úpravám, které zvýší životnost budovy a zajistí příjemné prostředí pro pobyt v ní. »

Omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020
Zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020

KHS Zlínského kraje – nařízení mimořádného opatření

Informační plakát IŠZ 2020

Tajemník Městského úřadu Koryčany vyhlašuje ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení a vyzývá zájemce k přihlášení na obsazení pracovního místa vedoucí úředník/ce odboru správy majetku a investic (Výběrové řízení – vedoucí SMI-Korycany.pdf)

Tajemnice Městského úřadu Hluk vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkci VEDOUCÍ ODBORU EKONOMICKO-SPRÁVNÍHO (Výběrové řízení – vedoucí OES-hluk.pdf)

Starosta města Ing. Kamil Psotka

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb