Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

 • 7.11.2020Svatomartinská slavnost - ZRUŠENO
 • 4.12.2020Setkání spolků
 • 5.12.2020Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
 • 6.12.2020Vánoční jarmark
 • 13.12.2020Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Krátké zprávy

Omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020
Zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020

KHS Zlínského kraje – nařízení mimořádného opatření

Informační plakát IŠZ 2020

Tajemník Městského úřadu Koryčany vyhlašuje ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení a vyzývá zájemce k přihlášení na obsazení pracovního místa vedoucí úředník/ce odboru správy majetku a investic (Výběrové řízení – vedoucí SMI-Korycany.pdf)

Tajemnice Městského úřadu Hluk vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkci VEDOUCÍ ODBORU EKONOMICKO-SPRÁVNÍHO (Výběrové řízení – vedoucí OES-hluk.pdf)

ZŠ Staré Město navazuje na dlouholetou tradici a nabízí ve školním roce 2020/2021 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.
Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Proběhnou v pondělí 15. června 2020 v 8 hodin v budově II. stupně, Komenského 1720. Přihlášku, která je k dispozici ke stažení na webu školy, lze doručit do pondělí 1. června 2020. »

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram níže byl aktualizován a je platný k 23. 4.
Od pondělí 27. dubna 2020 se otevřou:

 • provozovny do 2 500 m2 s vchodem z ulice (včetně turistických informačních center), pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2
 • autoškoly
 • posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)
 • knihovny
 • bohoslužby do 15 osob (jsou umožněny již od 24. 4. 2020)
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory)
 • osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Povolení neplatí pro:

 • provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor,
 • provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko,
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko,
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu,
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky).
Aktualizovaný časový harmonogram rozvolňování platný k 23.4.2020:
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Vážení návštěvníci Městské knihovny Staré Město
na základě usnesení vlády ČR bude Městská knihovna Staré Město od 27. 4. 2020 OTEVŘENA!
Otevítací doba PO-PÁ od 08:00 – 16:00 hodin

prosíme návštěvníky o dodržování těchto opatření:
»

V listopadu loňského roku byly zahájeny stavební práce, jejichž cílem je snížení spotřeby energie na vytápění budovy Domu s pečovatelskou službou č. p. 2015 v ulici Bratří Mrštíků.
Objekt domu s pečovatelskou službou byl postaven v letech 1997 – 1999, v době, kdy na energetickou náročnost budov, zejména při vytápění, nebyl brán zřetel. »

Vážení spoluobčané, v rámci karanténních opatření budou pracovníci firmy Služby SM během nejbližších dní provádět dezinfekci autobusových zastávek, laviček na veřejných prostranstvích a dětských hřišť.

Josef Bazala, starosta města

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb