Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 25.8.2018Středověké odpoledne
  • 2.9.2018Velkomoravský koncert
  • 8.9.2018Slovácké slavnosti vína
  • 9.9.2018Zábavné odpoledne s knihovnickou dílnou
  • 29.9.2018Michalské slavnosti – Hody s právem
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z IROP

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Středa 18. července 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Informace z radnice

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2013 a já bych Vám ráda poděkovala za výbornou spolupráci v oblasti třídění odpadů. Jenom díky Vám se našemu městu daří být stále na předních místech v hodnocení množství vytříděného odpadu, o čemž svědčí jedenáct keramických popelnic, které město za šest let trvání soutěže získalo. »

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, poskytl našemu městu účelovou neinvestiční dotaci ve výši 14.000 Kč na výdaje spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Městě v roce 2013. Peněžní prostředky byly použity na věcné vybavení neinvestiční povahy (hasičské přilby Gallet). »

V úterý 26. listopadu v 11 hodin byla slavnostně zahájena stavba hobby marketu ve Starém Městě na pozemku za supermarketem Interspar.
Hlavním investorem je společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s., který je součástí české skupiny UNIMEX GROUP, a. s. »

Od srpna byla uzavřena lávka pro pěší a cyklisty přes Baťův kanál a také lávka přes řeku Moravy. V blízkosti stávající lávky byla vybudována nová lávka přes suchý poldr. Po více než tři měsíce museli chodci a cyklisté obcházet přes moravní silniční most, anebo po lávce, která je součástí železničního mostu. »

Vážení spoluobčané,
píši tento článek před veřejným zasedáním zastupitelstva města, a tak je možné, že některé informace ještě doznají drobných změn.
Rád bych vzpomněl slavnostní předání „Grantu 2013“, který proběhl v obřadní síni městského úřadu. Úspěšným uchazečům byly předány šeky s finanční částkou. Slavnostní předání proběhlo v přátelské atmosféře se zástupci jednotlivých organizací a členy rady města, kteří poblahopřáli k finančnímu příspěvku a poděkovali za dosavadní činnost. »

Ve středu 11. září v 18 hodin se uskutečnilo v obřadní síni na radnici slavnostní předání Grantu 2013, do kterého přitekly peníze po schválení loterijního zákona. V Grantu 2013 bylo k dispozici 500.000 Kč, které byly rozděleny 23 subjektům. Nejvyšší částku, 70.000 Kč, získají po schválení zastupitelstvem města volejbalisté VSK Staré Město, kteří hrají extraligu. Další finanční prostředky putují na kulturní a sportovní akce, ale i do základních a mateřských škol. »

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem Vám slíbil, že Vás budu informovat o připravované výstavbě nového náměstí Velké Moravy pod investičním záměrem s názvem „ Event centrum u Památníku Velké Moravy“, Celkové náklady I. etapy dosáhnou výše asi 30 mil Kč a z toho 8,5 mil Kč jsme získali z Regionálního operačního programu NUTZ II Střední Morava. Stavba bude zahájena v září letošního roku a termín dokončení je stanoven na květen v roce 2014. Troufám si říci, že realizací tohoto projektu dostanou obyvatelé města místo, kde si budou moci vyjít na procházku s dětmi, posedět a strávit příjemný volný čas. »

Z důvodu komplexní opravy a modernizace je uzavřena lávka pro pěší a cyklisty přes Baťův kanál ve Starém Městě. V blízkosti stávající lávky bude vybudována nová lávka přes suchý poldr a stávající lávka bude vybavena technickým zařízením, které umožní zadržování nadměrné vody v řece Moravě. »

Podle harmonogramu pokračují stavební práce při plnění protipovodňových opatření v blízkosti řeky Moravy a potoka Salaška. Dosypávají se pravobřežní hráze, které ochrání naše město, v plném proudu jsou stavební práce i na hradišťské straně Moravy a v blízkosti Rybáren. Stavebníky zde můžeme potkat nejen v pracovní dny, ale i o víkendech a svátcích. Z celkové částky 222 milionů korun bylo do konce července proinvestováno více než 40 milionů. Celkem 167 milionů korun bude činit dotace ministerstva zemědělství. »

V měsíci červenci Město Staré Město, jako investor, zahájil realizaci stavby: Zateplení přístavby víceúčelové sportovní haly. Stavba se nachází ve sportovním areálu Širůch a je součástí komplexu budov areálu. V současné době slouží dotčený objekt jako budova občanské vybavenosti, kde je umístěno zázemí sportovního areálu (šatny, hygienické zázemí, kanceláře, konferenční místnosti, restaurace). Po provedení stavebních úprav se využití stavby nezmění. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb