Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 27.1.2018 19.00XXI. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
  • 3.3.2018Košt slivovice
  • 18.3.2018Jarní předvelikonoční jarmark
  • 23.3.2018Noc s Andersenem
  • 14.4.2018Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Středa 17. ledna 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Informace z radnice

Z důvodu komplexní opravy a modernizace je uzavřena lávka pro pěší a cyklisty přes Baťův kanál ve Starém Městě. V blízkosti stávající lávky bude vybudována nová lávka přes suchý poldr a stávající lávka bude vybavena technickým zařízením, které umožní zadržování nadměrné vody v řece Moravě. »

Podle harmonogramu pokračují stavební práce při plnění protipovodňových opatření v blízkosti řeky Moravy a potoka Salaška. Dosypávají se pravobřežní hráze, které ochrání naše město, v plném proudu jsou stavební práce i na hradišťské straně Moravy a v blízkosti Rybáren. Stavebníky zde můžeme potkat nejen v pracovní dny, ale i o víkendech a svátcích. Z celkové částky 222 milionů korun bylo do konce července proinvestováno více než 40 milionů. Celkem 167 milionů korun bude činit dotace ministerstva zemědělství. »

V měsíci červenci Město Staré Město, jako investor, zahájil realizaci stavby: Zateplení přístavby víceúčelové sportovní haly. Stavba se nachází ve sportovním areálu Širůch a je součástí komplexu budov areálu. V současné době slouží dotčený objekt jako budova občanské vybavenosti, kde je umístěno zázemí sportovního areálu (šatny, hygienické zázemí, kanceláře, konferenční místnosti, restaurace). Po provedení stavebních úprav se využití stavby nezmění. »

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás alespoň částečně informoval o činnostech rady a zastupitelstva města v průběhu poloviny letošní roku a taky se vyjádřil k některým tématům, která jsou diskutována. Předně chci zmínit, že současné Zastupitelstvo města Staré Město vzešlo z řádných komunálních voleb konaných v roce 2010 a zvolení zastupitelé jsou zákonnými zástupci občanů města. Sedmnáctičlenné zastupitelstvo je složeno ze 7 zástupců KDU-ČSL, 3 ČSSD, 2 TOP 09, 2 Starostové a Nezávislí, 2 ODS, 1 KSČM. Rada města, jako moc výkonná, pracuje ve složení 2 zástupci za KDU-ČSL, 1 TOP 09, 1 Starostové a nezávislí a 1 ČSSD. Oba orgány města jsou složeny tak, aby žádná politická strana v nich neměla většinu. Rád konstatuji, že při projednání jednotlivých témat a různorodé problematice dochází většinou ke shodě a porozumění. I pracovníci městského mají úřadu možnost efektivně pracovat, zajišťovat potřebné služby, servis, informovanost a pomoc občanům města. »

Na konci měsíce června obdržel starosta pan Josef Bazala pozvánku na neformální setkání představitelů obcí a měst spojených s velkomoravskou tradicí. Iniciátorem setkání byl starosta obce Mikulčice pan Josef Helešic. Třetí den oslav 7. července 2013 se odpoledne v areálu národní kulturní památky v Mikulčicích setkali zástupci měst Břeclav a Starého Města, dále zástupci obcí Mikulčice a Kopčany. »

Podobně jako mnohá jiná města a obce České republiky, se nyní i radnice našeho města rozhodla nabídnout svým občanům možnost zúčastnit se elektronické aukce na dodavatele energií. Ve spolupráci se společností A-TENDER s.r.o., která celou E-aukci pro občany zabezpečuje, se tak radnice snaží svým občanům zprostředkovat možnost se E-aukce zúčastnit a ušetřit tak na nákladech za elektřinu a plyn. Hned na začátku je třeba zmínit, že účast občanů v E-aukci je bezplatná.
»

Obyvatelé Uherského Hradiště a Starého Města získají v následujících měsících protipovodňovou ochranu až před stoletými průtoky řeky Moravy. Zvýšení kapacity jejího koryta na 818 metrů krychlových za vteřinu s převýšením 30 centimetrů si v první etapě staveb vyžádá 222 milionů korun, z čehož 167 milionů pokryje dotace Ministerstva zemědělství České republiky. Jedná se o kombinaci zemních valů, zdí či obtoku, které postupně vyrostou na obou březích řeky Moravy a potoka Salaška. „Po výběrovém řízení se zhotovitelem stavby stalo Sdružení Uherské Hradiště,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Radim Světlík. »

K 01.01.2013 nabývá účinnosti změna zákona o správních poplatcích. Plné znění části zákona v oblasti stavebního práva je k dispozici níže a dále potom v dokumentech odboru stavebního úřadu a územního plánu.

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a je tu opět čas na hodnocení uplynulého období.
I přes politické neshody a dopady vládních balíčků se podařilo rozpočet města naplnit v základních ukazatelích.
Město dokončilo úpravy komunikací v ulicích V Zahradě a Palánek. Velké rekonstrukce se dočkaly ulice U Potoka, Rastislavova a Alšova, na kterou navazuje nově pojmenovaná ulice Tönisvorst. V závěrečné fázi je zde výstavba bytového domu, který investovala firma Tradix. V budově základní školy v ulici Komenského jsme provedli rekonstrukci elektroinstalace, konkrétně v pavilonu „C“. V podzimních měsících byla dokončena investice: Bezbariérový chodník Zerzavice – Moravní nábřeží, který je součástí Starého Města. »

Vítání nových občánků města Staré Město probíhá v obřadní síni městského úřadu zpravidla čtyřikrát do roka. Na obřad Vítání občánků je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem vyplněného SOUHLASU dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to 10 dnů před termínem vítání. Pokud jim termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné ho po dohodě přesunout, a to osobně na MěÚ Staré Město, odbor hospodářsko – správní, kancelář č. 6, pracovnice Jana Nosková, nebo na tel. č. 572 416 441. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Vizualizace ZUŠ

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb