Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 3.3.2018Košt slivovice
  • 18.3.2018Jarní předvelikonoční jarmark
  • 23.3.2018Noc s Andersenem
  • 14.4.2018Den Země – Ukliďme ČR
  • 28.4.2018Otevírání cyklostezek
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 24. února 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Informace z radnice

Řešené území se nachází v severovýchodní části města v ochranném pásmu a přímém sousedství národní kulturní památky archeologické lokality „Na Valách“. Cílem projektu je vybudovat doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu na náměstí Velké Moravy, kde jsou významnými turistickými atraktivitami Památník Velké Moravy a kostel Svatého Ducha. V okolí těchto dominant již vzniká prostor pro kulturní a folklórní vystoupení, otevře se staré jezuitské sklepení, bude tu návštěvnické zázemí s infocentrem, kde bude umožněn i prodej suvenýrů s malým občerstvením, toaletami a sprchou. »

V pondělí 4. srpna bude předáno staveniště lávek přes Baťův kanál a řeku Moravu, kde bude v následujících dnech probíhat tolik potřebná rekonstrukce.
Přibližný termín uzavření lávek je do 31. října 2014.
Chodci a cyklisté po dobu uzavírky využijí nedaleký silniční most přes řeku Moravu, případně lávku na železničním mostě.
»

Staré Město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí. Loni občané Starého Města odevzdali k recyklaci 1869 televizí, 763 monitorů a 9158 kg drobného elektra. Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. »

Se starostou Josefem Bazalou jsem se sešel před uzávěrkou našich novin. Starosta mi poskytl nejnovější informace týkající se investičních akcí, které v současnosti probíhají na území Starého Města. »

Hlídka městských strážníků Miroslav Nosek a Petr Hubáček odjela do budovy Základní školy Staré Město v Komenského ulici. Důvodem návštěvy školy bylo setkání policistů s trojicí dívek, které našly peněženku s finanční hotovostí i doklady a ztracenou věc bezprostředně odevzdaly městským policistům. Nález byl pak předán majiteli. »

Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
Cílem projektu je realizovat modernizaci tohoto azylového domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně technického. »

V minulých čtyřech letech se ve Starém Městě uskutečnilo několik slavnostních akcí, při kterých byly předány občanům zrekonstruované ulice či celé sídliště. Například v roce 2010 se uskutečnila revitalizace sídliště Kopánky, v roce 2011 byla zrekonstruována severní část náměstí Hrdinů a v roce 2012 došlo k proměně ulic v okolí fotbalového stadionu na Širůchu. Všechny tyto akce se vydařily, byly hojně navštíveny občany, vyhrávala hudba a přálo nám počasí. »

Vážení spoluobčané,
s radostí Vám sdělujeme, že v našem městě bude vybudováno nové dětské hřiště od společnosti Lidl Česká republika, v. o. s.
Hřiště bude obsahovat osm herních prvků, součástí je i pět laviček, odpadkový koš a informační tabule s provozním řádem.
V současné době vybíráme lokalitu pro umístění hřiště a vyřizujeme administrativní záležitosti. Naší snahou je, aby hřiště sloužilo veřejnosti co nejdříve.
Děkujeme všem, kteří svým hlasem přispěli k umístění našeho města v soutěži. »

V pondělí 20. ledna v 15 hodin se uskutečnilo v zasedací místnosti nové přístavby radnice jednání ve věci projednání dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce ulice Zelnitiusova.“
Na jednání byli pozváni občané, kteří bydlí v ulici Zelnitiusova a na jejich otázky odpovídali starosta Josef Bazala, místostarosta Radoslav Malina a pracovník odboru investic Ing. Jan Němec. »

Vážení spoluobčané a čtenáři, dovolte mi vyjádřit Vám poděkování za Vaše finanční příspěvky na Tříkrálovou sbírku, která se konala již tradičně na začátku nového roku. Skutečnost, že nejsme lhostejní k lidem, kteří naši pomoc nejvíce potřebují, ukazuje na lidskou solidaritu, vyjádřenou Vaší ochotou poskytnout dar. Tolerance a solidarita jsou slova, která v našich rodinách o Vánocích mnohokrát zazní. Vzpomínky na blízké a přátele jsou podnětem k otevřeným lidským srdcím, srdcím, která chtějí udělat radost i druhým a není důležité, jak velký dar poskytnu. Podstatná je ochota pomoci druhému, slyšet na jeho starosti a těžkosti. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Vizualizace ZUŠ

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb