Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 25.10.2018 17.30Oslava 100 let od založení ČS, světýlkový průvod
  • 11.11.2018Žehnání Svatomartinských vín
  • 5.12.2018Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš
  • 9.12.2018Vánoční jarmark
  • 16.12.2018Vánoční zpívání
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Úterý 23. října 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Informace z radnice

Přijměte pozvání na slavnostní shromáždění u příležitosti vzniku Československé republiky, které se bude konat 27. října 2015 v 15.45 hodin u Sokolovny ve Starém Městě. Zde bude položena kytice květů k pamětní desce. Následovat bude v 16.00 hodin projev představitelů města u památníku Československých legií před Základní školou Staré Město na náměstí Hrdinů, kde vzpomeneme léta úsilí našeho národa o znovuobnovení státní nezávislosti, jež 28. října 1918 vyústilo ve vyhlášení samostatné Československé republiky.

K účasti srdečně zvou

Rada města Staré Město, Výbor ZO ČSBS Staré Město, Politické, tělovýchovné a občanské organizace


Změna zákona o veřejných financích trochu zkomplikoval život městům i jednotlivým spolkům a organizacím. Radnice se musely zabývat změnou pravidel při přidělování dotací, žadatelé o finance pak museli věnovat svým žádostem mnohem více času i energie. Obě strany to ale naštěstí ve Starém Městě zvládly na jedničku, takže zastupitelstvo mohlo nakonec posvětit všech 19 žádostí, a to v plném rozsahu. »

Zahájena Investiční akce E.ONu
Zahájena Investiční akce E.ONu – rekonstrukce vedení NN ulice Za Radnicí a Za Špicí ve Starém Městě. Více podrobností se dozvíte ZDE (pdf).

Oprava průtahu silnice I/55 městem
Krajský úřad Zlínkého kraje vydal rozhodnutí o uzavírce (úplné a částečné) provozu na silnici I/55. Více podrobností se dozvíte ZDE (pdf).

Vážení spoluobčané,
pracovníci firmy Avekol, spol. s.r.o. se sídlem v Žilně budou provádět v měsíci srpnu 2015 v našem městě pro Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 v rámci projektu řešení staré hlukové zátěže ve vytipovaných objektech v okolí komunikace I/55 ve Starém Městě průzkum oken obytných objektů.
Při průzkumech se bude zajišťovat fotodokumentace a zjišťovat a dokumentovat formou obhlídky především z vnější strany objektů stav a přibližné rozměry stávajících oken na čelní a boční fasádě jednotlivých vytipovaných obytných objektů. Bude se jednat pouze o objekty, které jsou nadlimitně zasažené hlukem. Následně u některých vybraných objektů (ne na všech) bude provedené i reálné měření zvukoizolačních vlastností těchto oken. U objektů, u kterých bylo zjištěno anebo se předpokládá překročení hygienických limitů hluku ve vnitřním chráněném prostředí (obytných místností) bude postupně po předchozím jednání a souhlasu majitelů objektů v další etapě projektu po zajištění finančních prostředků docházet k výměně oken u těchto místností.
Pokud se občané budou chtít ujistit, zda jde o pracovníka firmy AVEKOL provádějícího průzkum v rámci projektu řešení staré hlukové zátěže objektů v okolí komunikace I55 ve Starém Městě, obraťte se na MěÚ Staré Město – informace, tel.: 572416411 – p. Pavlína Elšíková.

Ve spolupráci s Úřadem práce Uherské Hradiště se podařilo vytvořit 4 pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání, dlouhodobě evidované na ÚP Uherské Hradiště. Pracovní pozice spočívají ve výkonu veřejně prospěšných prací. Jedná se o úklid veřejných prostor – čištění komunikací a chodníků, veřejných prostranství, natěračské práce a další. Věříme, že tento krok přispěje ke zlepšení podmínek života ve městě a návratu lidí do pracovního procesu.

Zastupitelstvo města Staré Město schválilo na svém 6. zasedání dne 22. 6. 2015 nová pravidla pro poskytnutí dotací spolkům a organizacím. Finanční podpora je určena pro právnické osoby neziskových spolků a organizací na pořádání akcí a podporu činnosti v roce 2015. Podpora je rozdělena do tří dotačních programů.

Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2015“
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2015“
Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce 2015“

Konkrétní znění programů, formulář žádosti a přílohy jsou ke stažení na webových stránkách města Staré Město v kategorii Město – Dotace. Lhůta pro podání kompletních žádostí včetně všech příloh je stanovena od 24. července 2015 do 31. srpna 2015.

Město Staré Město poskytne v roce 2015 devíti úspěšným žadatelům zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravu, rekonstrukci a modernizaci bytu nebo domu v celkové výši 770.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Staré Město schválilo na svém mimořádném zasedání nové Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Zápůjčky z FRB jsou nyní úročeny sazbou 1% p.a. se splatností 5 let nebo 0,5% p.a. se splatností 3 roky. Občan, který zápůjčku splácí, má možnost předčasné mimořádné splátky. »

Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Modernizace azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
Cílem projektu bylo realizovat modernizaci azylového domu a rekonstruovat vnitřní a vnější vybavení, včetně technického. Kompletní rekonstrukcí a nadstavbou se výrazně zvýšila kvalita technického zázemí služby (vybavení, hygiena), odstranila se bariérovost zařízení (bezbariérový přístup) a stoupla míra soukromí uživatelů (menší počet uživatelů na pokoji). »

Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě
Město Staré Město je příjemcem dotace projektu Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory: 2.2.1 Fyzická revitalizace území.
Předmětem projektu byla celková revitalizace veřejného prostranství v ulici Nádražní ve Starém Městě. Jeho realizací došlo ke kvalitativnímu zlepšení a celkové revitalizaci venkovního prostoru, který představuje pro občany a návštěvníky přijíždějícími do Starého Města po železničním koridoru Břeclav – Přerov – Bohumín primární přístupovou trasu. Zvětšila se kapacita parkovacích stání, kterých bylo a stále je v prostoru nedostatek, zjednodušila se autobusová linková doprava, která je nyní soustředěna do 3 míst, došlo k bezpečnějšímu křížení automobilového a pěšího provozu, zabezpečil se pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb