Novinky

Rubriky

Kalendář akcí

  • 25.8.2018Středověké odpoledne
  • 2.9.2018Velkomoravský koncert
  • 8.9.2018Slovácké slavnosti vína
  • 9.9.2018Zábavné odpoledne s knihovnickou dílnou
  • 29.9.2018Michalské slavnosti – Hody s právem
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Projekty z IROP

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Středa 18. července 2018

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Informace z radnice

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že dne 22. a 23.5.2017 proběhne výluka v úseku Újezdec u Luhačovic – Bojkovice na trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahradit náhradní autobusovou dopravou.
Doprava bude organizována dle přiloženého výlukového jízdního řádu.

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 31 evropských zemích. »

Přijměte pozvání na slavnostní shromáždění u příležitosti vzniku Československé republiky, které se bude konat ve středu 26. října 2016 v 17.00 hodin u památníku Československých legií před Základní školou č.p. 1000 Staré Město na náměstí Hrdinů, kde vzpomeneme léta úsilí našeho národa o znovuobnovení státní nezávislosti, jež 28. října 1918 vyústilo ve vyhlášení samostatné Československé republiky.

K účasti srdečně zvou

Rada města Staré Město
Politické, tělovýchovné a občanské organizace Staré Město


Vážení spoluobčané a čtenáři,
dovolte, abych Vás stručně informoval o hospodaření města Staré Město za rok 2015. Hospodaření je součástí Závěrečného účtu města za rok 2015, který byl schválen Zastupitelstvem města Staré Město na jeho 10. zasedání dne 30. 3. 2016. Na základě provedeného přezkumu hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Staré Město v budoucnosti. Město Staré Město vykazuje ve svém rozpočtovém hospodaření za rok 2015 přebytek ve výši 18 609 tis. Kč, s rozpočtovými příjmy ve výši 145 179 tis. Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 126 570 tis. Kč. »

Město Staré Město v roce 2014 dokončilo projekt Event centrum u Památníku Velké Moravy. Vznikl prostor pro setkávání, relaxaci, pořádání kulturních akcí a zázemí pro návštěvníky města. Prosím, zhodnoťte výsledek v přiloženém dotazníku.

dotazník Event centrum u Památníku Velké Moravy (docx)

Město Staré Město v roce 2014 dokončilo projekt Rozcestí Velké Moravy. Cílem úprav bylo vytvořit z neutěšeného prostředí lokality Dvorek příjemnou klidovou zónu pro obyvatele města a jeho návštěvníky. Jak se nám to povedlo, zhodnoťte, prosím, v přiloženém dotazníku.

dotazník Rozcestí Velké Moravy (docx)

Zlínský kraj připravuje pro občany informační semináře o chystaném programu s názvem „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje“. Jedná se o podporu výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. V rámci výjezdní kampaně navštíví pracovníci krajského úřadu vybrané obce Zlínského kraje a představí připravovaný program.
Cílem seminářů je nejen představit možnosti, jak získat tzv. kotlíkové dotace, ale také zodpovědět veškeré dotazy případných žadatelů o dotaci.
V příloze naleznete harmonogram seminářů, které proběhnou v měsíci prosinci. Na seminář není nutná registrace. V případě, že vám nevyhovuje ani jeden z termínů seminářů, je možné kdykoliv kontaktovat pracovníky Oddělení dotačních programů Zlínského kraje telefonicky, e-mailem nebo si domluvit osobní konzultaci.
Příjem žádostí je plánován od ledna 2016.
Více informací najdete na www.kr-zlinsky.cz, kotliky@kr-zlinsky.cz

Rozpis informačních seminářů: kotlikova-dotace.pdf

Přijměte pozvání na slavnostní shromáždění u příležitosti vzniku Československé republiky, které se bude konat 27. října 2015 v 15.45 hodin u Sokolovny ve Starém Městě. Zde bude položena kytice květů k pamětní desce. Následovat bude v 16.00 hodin projev představitelů města u památníku Československých legií před Základní školou Staré Město na náměstí Hrdinů, kde vzpomeneme léta úsilí našeho národa o znovuobnovení státní nezávislosti, jež 28. října 1918 vyústilo ve vyhlášení samostatné Československé republiky.

K účasti srdečně zvou

Rada města Staré Město, Výbor ZO ČSBS Staré Město, Politické, tělovýchovné a občanské organizace


Změna zákona o veřejných financích trochu zkomplikoval život městům i jednotlivým spolkům a organizacím. Radnice se musely zabývat změnou pravidel při přidělování dotací, žadatelé o finance pak museli věnovat svým žádostem mnohem více času i energie. Obě strany to ale naštěstí ve Starém Městě zvládly na jedničku, takže zastupitelstvo mohlo nakonec posvětit všech 19 žádostí, a to v plném rozsahu. »

Zahájena Investiční akce E.ONu
Zahájena Investiční akce E.ONu – rekonstrukce vedení NN ulice Za Radnicí a Za Špicí ve Starém Městě. Více podrobností se dozvíte ZDE (pdf).

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb