Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 2.3.2019Košt slivovice
  • 6.3.2019Výtvarná soutěž
  • 29.3.2019Noc s Andersenem
  • 7.4.2019Jarní předvelikonoční jarmark
  • 13.4.2019Den Země – Ukliďme ČR
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

Sobota 16. února 2019

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Upozornění

Vážení spoluobčané,
z důvodu poškození hlavní řídící jednotky světelné signalizace křižovatky u radnice bude světelná signalizace dočasně mimo provoz. Oprava proběhne nejpozději do 20.02.2019.


Děkujeme za pochopení.

Informace z radnice

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 23.10.2018 od 08:30 do 14:30

Příloha

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. okresní organizace Uherské Hradiště provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Půjčovna je v provozu v budově obecního úřadu v Traplicích. Půjčujeme hlavně elektrické polohovací postele, chodítka, WC, vozíky a další vše za velmi výhodné ceny. Půjčujeme dle potřeby a kdykoli.

Veškeré informace podá
Josef Balíček- předseda Svazu tělesně postižených
tel: 775 655 045


Připravili jsme pro Vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz.
Tento nový komunikační kanál Vám umožní přijímat zprávy pohodlně, rychle, přehledně a jednoduše pomocí e-mailu, SMS zpráv, Facebooku nebo mobilní aplikace.

Doufáme, že budete s novou službou spokojeni.

Josef Bazala, starosta města Staré Město

Online registrace
Možnost stažení, vytisknutí a vyplnění letáčku pro registraci.
Mobilní aplikaci pro svůj telefon najdete na Google Play

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 24. 3., 8:00 hod. do 27. 3. 2018, 16:00 hod. proběhne výluka traťového a staničního zabezpečovacího zařízení v úseku Napajedla – Otrokovice – Tlumačov na trati 330 Přerov – Břeclav. Dopravce České dráhy, a.s., proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Po dobu výluky je jízdí řád následující.

Vážení členové MAS Staroměstsko,
dovoluji si Vás informovat, že 1. 3. 2018 byla vyhlášena výzva č. 1 z Programu rozvoje venkova. Text výzvy vč. všech příloh najdete na našich webových stránkách MAS Staroměstsko.

Bc. Hana Malovaná
Manažer MAS

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 14. 3., 8:00 hod. do 15. 3. 2018, 16:00 hod. proběhne výluka traťového a staničního zabezpečovacího zařízení v úseku Staré Město u Uherského Hradiště – Otrokovice na trati 330 Přerov – Břeclav. Dopravce České dráhy, a.s., proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Po dobu výluky je jízdí řád následující.

Provozovatel dráhy SŽDC, s. r. o. informuje, že v termínech uvedené v příloze se budou konat výluky, vypnutí a úprava staničních zabezpečovacích zařízení ESA 11 s JOP v ŽST St. Město u Uh. Hradiště, Huštěnovice, Napajedla, Otrokovice, Tlumačov, Hulín, Říkovice, výměna počítačů v jednotlivých ŽST a CDP Přerov. K výraznému omezení provozování dráhy se předpokládá v úseku Přerov – Nedakonice zpoždění vlaků do cca 30 min.
Příloha

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 3. 3., 8:00 hod. do 6. 3. 2018, 18:00 hod. proběhne výluka traťového a staničního zabezpečovacího zařízení na trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk – Újezdec u Luhačovic – Luhačovice a od 3. 3., 8:00 hod. do 6. 3. 2018, 16:00 hod. proběhne výluka traťového a staničního zabezpečovacího zařízení v úseku Přerov – Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice – Veselí nad Moravou. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Po dobu výluky je pro trať Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk – Újezdec u Luhačovic – Luhačovice jízdí řád následující.
Po dobu výluky je pro trať Přerov – Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice – Veselí nad Moravou jízdí řád následující.

Nařízením Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj jsou povinni všichni chovatelé domácích prasat ve Zlínském kraji nahlásit na obecním úřadu v místě bydliště soupis všech hospodářství s chovem prasat v termínu do 31.1.2018 (podrobnosti viz úplné znění nařízení na úřední desce před úřadem a elektronické úřední desce). Pracovníkem pověřeným pro přijímáni soupisu je na úřadu ve Starém Městě Ing. Květoslav Fryšták z odboru správy majetku a životního prostředí, tel. 603 582 193. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno pokutou až do výše 50.000 Kč u fyzické osoby a až 2.000 000 Kč v případě právnické osoby.

Josef Bazala
starosta města


V červnu letošního roku byly dokončeny práce na zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Velehradská. Mimo kompletního zateplení objektu, které sníží spotřebu energie na vytápění, byla provedena i oprava střechy a zpevněných ploch v okolí DPS.
Zateplením budovy se sníží spotřeba energie na vytápění o 50 % a množství emisí CO2 klesne také zhruba na polovinu. »

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb