Novinky

Projekty z IROP

Kalendář akcí

  • 4.12.2020Setkání spolků - ZRUŠENO
  • 5.12.2020Rozsvícení Vánočního stromu + Mikuláš - ZRUŠENO
  • 6.12.2020Vánoční jarmark - ZRUŠENO
  • 13.12.2020Vánoční zpívání - ZRUŠENO
  • 23.1.2021Ples města Staré Město
AEC v1.0.4

Fotogalerie

Rubriky

Projekty z ROP Střední Morava

Digitální povodňový plán

imenicka.cz

Kam ve Starém Městě na oběd?

imenicka.cz

Fotogalerie

Informace z radnice

Vážení občané,
na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. října 2020 o přijetí krizového opatření z důvodu omezení osobního kontaktu zaměstnanců městského úřadu s adresáty veřejné správy dojde k omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Staré Město.
S účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hodin do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin budou úřední hodiny následovně:

Pondělí 26.10.2020: 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00 hodin
Čtvrtek 29.10.2020: 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin
Pondělí 02.11.2020: 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00 hodin

V pátek 23. října bude úřad uzavřen.

V další neúřední dny bude přístup na úřad pro veřejnost umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání a v neodkladných záležitostech. Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Staré Město jsou zveřejněny na webu http://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty.
Vstup do úřadu bude v neúřední dny uzavřen. Předem objednaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.
Příjem veškerých dokumentů od občanů bude pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, s tím, že bude upřednostňována elektronická komunikace.
Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze ve vymezených hodinách a při neodkladných záležitostech. Doporučujeme upřednostnit telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.
Přístup na úřad bude umožněn pouze s použitím roušky nebo jiného vhodného prostředku k zakrytí obličeje. Žádáme občany o používání dezinfekčního prostředku, který je umístěn u vstupu do úřadu.

Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Z nařízení vlády jsou od čtvrtka 22.10.2020 od 6:00 hodin uzavřeny maloobchody a služby, s výjimkou prodejen potravin, drogerií a lékáren, optik, trafik, zahrádkářství nebo třeba prádelen.
Omezen je i volný pohyb osob, s výjimkou cest do práce, na nákup, k lékaři či za rodinou.
Pobyt v přírodě, parcích či chalupách je povolen, ovšem nanejvýš ve dvou lidech. Výjimku mají členové jedné domácnosti.
Kontakt veřejnosti se státní správou je nadále omezen na 5 hodin dvakrát týdně. Informace o provozu Městského úřadu Staré Město jsou pravidelně aktualizovány na webu města.
Opatření potrvají minimálně do 3. 11.2020.

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-21-10-2020-c-1080-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-22-10-2020-o-omezeni-cinnosti-organu-verejne-moci-a-statnich-organu.pdf
Usneseni-vlady-CR-ze-dne-21-10-2020-c-1078-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-22-10-2020-o-zakazu-volneho-pohybu-osob.pdf
Usneseni-vlady-CR-ze-dne-21-10-2020-c-1079-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-22-10-2020-o-zakazu-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb.pdf

Vážení občané,
v pondělí 19.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, které se týká dalšího rozšíření povinnosti nosit roušky. Od středy 21.10.2020 do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Mimořádné opatření MZČR ze dne 19.10.2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně rozhodla o nařízení mimořádného opatření při epidemii v zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola, příspěvková organizace, IČ: 75022532, se sídlem Komenského 1721, 686 03 Staré Město, a to tak, že s okamžitou účinností od oznámení tohoto rozhodnutí ( t.j. 13.10.2020)
uzavírá v celém provozu mateřskou školu, a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

Informaci o znovuotevření MŠ Komenského po uplynutí nařízené karantény sledujte na webových stránkách školky.

Rozhodnuti_o_uzavreni_MS_Komenskeho_St._Mesto.pdf

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-13-10-2020-do-odvolani.pdf
usnesení – hromadne-akce_c1021.pdf
usneseni – pece-o-deti_c1033.pdf
usnesení – poskytovani_zdavotnich_sluzeb_c1023.pdf
usnesení – provoz-skol-c1022.pdf

Krizove_opatreni_hromadne_akce_sluzby_atd.pdf
Krizove_opatreni_skoly.pdf
Navrh_zakona_o_poskytovani_osetrovneho.pdf
Krizove_opatreni_organy_ver_moci_a_urady.pdf

Vážení občané,
na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření z důvodu omezení osobního kontaktu zaměstnanců městského úřadu s adresáty veřejné správy dojde k omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Staré Město.
S účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin budou úřední hodiny pouze v pondělí a ve středu v časech: 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00 hodin.
V neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek) bude přístup na úřad umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání. Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Staré Město jsou zveřejněny na webu http://www.staremesto.uh.cz/ v sekci kontakty.
Vstup do úřadu bude v neúřední dny uzavřen. Předem objednaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.
Příjem veškerých dokumentů od občanů bude pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, s tím, že bude upřednostňována elektronická komunikace.
Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze ve vymezených hodinách a při neodkladných záležitostech. Doporučujeme upřednostnit telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.
Přístup na úřad bude umožněn pouze s použitím roušky nebo jiného vhodného prostředku k zakrytí obličeje.

Usnesení vlády ČR.

Děkujeme za pochopení.

Josef Bazala
starosta

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření – nošení ochranných protředků ve všech vnitřních prostorech staveb a ve veřejné dopravě

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí od 01.09.2020

Ministerstvo zdravotnictví – mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 01.09.2020

Informační letáček Na veřejnosti bezpečně

Informační letáček Roušky v ČR od 1. září


Na základě zveřejnění připravovaného stavebního záměru Revitalizace ulice Hradišťská, Staré Město – Sever na webových stránkách města Starého Města a ve Staroměstských novinách byly zaslány občany města připomínky a dotazy k navrženému řešení (Připomínky a dotazy občanů).
Projektant stavby následně zpracoval, na základě připomínek občanů a stanoviska komise pro územní plán a územní rozvoj, upravený návrh prostoru ulice Hradišťské. V upraveném návrhu je zmenšena zpevněná plocha mezi památníky, památníky zůstávají dle původního návrhu a zvýšila se plocha ozelenění.
»

Starosta města Josef Bazala

Vážení návštěvníci,
vítám Vás na oficiálních webových stránkách úspěšně se rozvíjejícího města Staré Město, které je mimo jiné významné svou velkomoravskou historií. Věřím, že zde naleznete zajímavosti nejen o bohaté historii a současnosti města, ale i řadu důležitých praktických informací pro běžné potřeby občanů, včetně pozvánek na zajímavé kulturní, společenské, sportovní a folklorní události.

Informační kanál Hlášenírozhlasu.cz

Vizualizace náměstí Velké Moravy

Video o Starém Městě

Virtuální prohlídka města

Webkamery hnízdiště čápů

Webkamera

Webkamera ve Starém Městě

Užitečné odkazy

Region Slovácko

Objevte Východní Moravu

Mikroregion Staroměstsko

KOVOZOO CzechPoint

EPUSA

Na úřad přes internet

Evropská databanka

Evidence tržeb